Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Prenájom tried ZŠ Bajkalská s DPH 11.09.2017 ZŠ Bajkalská, Prešov
Zmluva prenájom kopírovacieho stroja 1 rok 2018 s DPH 31.10.2018 Ikaro
Zmluva vyučovanie ANJ s DPH 04.09.2018 Essox, Peter Cirjak
Zmluva vyučovanie ANJ s DPH 04.09.2018 Mark Swanson
Zmluva č.1 k 1/2018 dodatok k zmluve o prenájme s DPH 24.09.2018 ZŠ Bajkalská, Prešov
Zmluva Prenájom tried ZŠ Májové námestie s DPH 06.09.2017 ZŠ Májové námestie, Prešov
Zmluva 1/2018 Prenájom tried s DPH 10.09.2018 ZŠ Bajkalská, Prešov
Zmluva 35514761PO2174 zamestnanecká zmluva s DDS poisťovňou NN-Tatry-Sympatia s DPH 27.09.2019 27.9.2019 Martin Hudák riadteľ
VO: Súhrnná správa 2/2019 zahranič. učebnice, prevádz. náklady, stravov. kupóny s DPH 08.07.2019
Zmluva 2/2018 zmluva o výpožičke bez DPH 17.12.2018 SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov
Zmluva Prenájom kopírovacieho stroja s DPH 01.12.2014 Ikaro
Zmluva prenájom kopírovacieho stroja dodatok k zmluve 2014 s DPH 06.12.2018
Zmluva prenájom kopírovacieho stroja 2 rok 2018 s DPH 31.10.2018 Ikaro
Zmluva zmluva o výpožičke s SPŠ stavebnou s DPH 07.12.2015 SPŠ stavebná, Plzenská 10, Prešov
VO: Súhrnná správa 1/2018 učebnice, stravné lístky s DPH 31.03.2018
VO: Súhrnná správa 2/2017 zahranič. učebnice, prevádz. náklady, stravov. kupóny s DPH 30.06.2017
VO: Súhrnná správa 1/2017 zahraničné učebnice, stravovacie kupóny s DPH 31.03.2017
VO: Súhrnná správa 1/2019 zahraničné učebnice, stravovacie kupóny s DPH 31.03.2019
VO: Súhrnná správa 4/2018 zahraničné učebnice, prevádzkové náklady s DPH 31.12.2018
VO: Súhrnná správa 3/2018 zahraničné učebnice, stravovacie kupóny s DPH 30.09.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/435