•  
     1290001651
     Stravovacie kupóny
     1520,55
     29.03.2012
     VAŠA Slovensko s.r.o.
     Masarykova 26,
     08001 Prešov
     35683813
     3671200373
     Servis kopírovacieho stroja
       188,33
     03.04.2012
     versity, a.s.
     Strojnícka 1, 08006 Prešov
     36396222
     214854278
     Mobilné telekomunikačné služby
         24,44
     10.04.2012
     ORANGE Slovensko,a.s. 
     Prievozská 6/A,
     82109 Bratislava
     35697270
     3621200931
     Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2012
         25,49   
     20.04.2012
     versity, a.s.
     Bratislavská 29
     01001 Žilina
     36396222
     3621201040
     MAGMA HCM systémová podpora - 1.štvrťrok 2012
       193,28
     24.04.2012
     versity. a.s.
     Bratislavská 29
     0101 Žlilina
     36396222
     201204008
     WEB hosting "Beta" pre doménu 12 mesiacov
         76,00
     11.04.2012
     D.MEDIA, s.r..o.
     Nemcovce 84,
     08212 Nemcovce
     36487708
     8737181249
     VUC NET DSL
       131,45
     11.04.2012
     Slovak Telekom, a.s.
     Karadžičova 10,
     82513 Bratislava
     35763469 
     1737181435
     Telekomunikačné služby - pevná linka
         18,01
     11.04.2012
     Slovak Telecom, a.s.
     Karadžičova 10,
     82513 Bratislava
     35763469
     212040224
     Servisné práce 4.-6..2012
       387,14
     11.04.2012
     Asseco Solutions,a.s.
     Bárdošova 2,
     83101 Bratislava
     00602311
     312007
     Prevádzkové náklady  1.-3.2012
       307,30
     19.04.2012
     Stredná priemyselná škola
     Partizánska 1059/23,
     06901 Snina
     00161721
     3671200574
     Toner do kopírovacieho stroja
         71,90
     30.04.2012
     versity, a.s. 
      
     Strojnícka 1,
     08006 Prešov
     36396222
     V/12/0007
     Záloha na služby spojené s užívaním
     4650,00
     11.04.2012
     Stredná priemyselná škola stavebná
     Plzenská 10,
     08001 Prešov
     00161837
     1290002330
     Stravovacie kupóny
     3108,00
     03.05.2012
     VAŠA Slovensko
     Masarykova 26,
     08001 Prešov
     35683813
     37838175778
     VUC NET DSL
       131,45
     09.05.2012
     Slovak Telekom, a.s.
     Karadžičova 10,
     82513 Bratislava
     35763469
     2738175975
     Telekomunikačné služby - pevná linka
         15,08
     09.05.2012
     Slovak Telekom, a.s.
     Karadžičova 10,
     82513 Bratislava
     35763469
     2151989478
     Mobilné telekomunikačné služby 
         24,44
     11.05.2012
     Orange Slovensko, a.s.
     Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
     35697270
     12080
     Utierky skladané ZZ zelené 735
         24,98
     21.05.2012
     Jana Miheličová - ABC
     Budovateľská 38,
     080 01 Prešov
     17206022
     4739168927
     Telekomunikačné služby- pevná linka
         16,75
     07.06.2012
     Slovak Telekom, a.s.
     Karadžičova 10
     82513 Bratislava
     35763469
     8739168741
     VUC NET DSL
       110,40
     12.06.2012
     Slovak Telekom, a.s.
     Karadžičova 10,
     82513 Bratislava
     35763469
     3671200811
     Servis kopírovacieho stroja
       203,36
     15.06.2012
     versity, a.s.
     Strojnícka 1, 08006 Prešov
     36396222
     122005108
     Inštalácia programu žiakov na šk. rok  2012/13
         22,92
     13.06.2012
     IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
     Sabinovská 36,
     08001 Prešov
     31666108
     2155443128
     Mobilné telekomunikačné služby
         24,44
     29,062012
     Orange Slovensko, a.s.
      
     Prievozská 6/A,
     82109 Bratislava
     35697270
     1207039
     Záznam typu Basic Plus (www.pis.sk,www.jpis.sk)
         59,75
     2.07.2012
     Vádium .s.r.o.
     Plzenská 2, 080 01 Prešov
                     31720161
     1122205176
     Obálka na dokumentáciu (pre jazykové školy)
     Triedna kniha (pre jazykové školy) - zálohová faktúra
       166,69
     25.06.2012
     ŠEVT a.s.
     Plynárenská 16,
     97472 Banská Bystrica
     31331131
     2122205095
     Obálka na dokumentáciu pre jazykové školy)
     Triedna kniha (pre jazykové školy) vyúčtovacia faktúra
      
       166,90
     - 166,90
           0,00
     29.06.2012
     ŠEVT a.s.
     Plynárenská 16,
     97472 Banská Bystrica
      
     31331131
     V/12/0011
     Záloha na služby spojené s užívaním
     4650,00
     06.07.2012
     Stredná priemyselná škola stavebná
     Plzenská 10,
     08001 Prešov
     00161837
     212070087
     Servisné práce 7.-9.2012
       387,14
     06.07.2012
     Asseco Solutions, a.s.
     Bárdošova 2,
     83101 Bratislava
     00602311
     3120052
     Prevádzkové náklady 4.-6.2012
       308,00   
     10.07.2012
     Stredná priemyselná škola
     Partizánska 1059/23,
     06901 Snina
      
     00161721
     212140042
     Propagácia letákov v čase: 14.06.-27.06.2012
         35,76
     10.07.2012
     Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
     Bardejovská 7,
     08006 Ľubotice
     31718922
     0740163874
     VUC NET DSL
       152,50
     11.07.2012
     Slovak Telekom, a.s.
     Karadžičova 10,
     82513 Bratislava
      
     35763469
     0740164134
     Telekomunikačné služby - pevná linka
         18,05
     11.07.2012
     Slovak Telekom, a.s.
     Karadžičova 10,
     82513 Bratislava
     35763469
     3120011
     Vyúčtovanie prevádzkových
     nákladov za I.polrok 2012
     18969,56
     --9630,00
       9339,56
     29.06.2012
     Stredná priemyselná škola stavebná
     Plzenská 10,
     Prešov
     00161837
     20
     Nájomné 1.-6.2012
         435,00
     16.07.2012
     Základná škola
     Májové námestie 1,
     08001 Prešov
     36165638
     21
     Vyúčtovanie energie
     I.polrok 2012
          80,39
     16.07.2012
     Základná škola
     Májové námestie 1
     08001 Prešov
     3165638
     3621201791
     Nové verzie MAGMA HCM
     3.štvrťrok 2012
         25,49
     16.07.2012
     versity
     Bratislavská 29,
     01001 Žilina
     36396222
      36396222
     MAGMA HCM - systémová podpora II. štvrťrok 2012
       193,28
     20.07.2012
     versity
     Bratislavská 29,
     01001 Žilina
     36396222
     2158902140
     Mobilné telekomunikačné služby
         31,37
     09.07.2012
     Orange Slovensko a.s.
     Prievozská 6/A
     82109 Bratislava
     35697270
     9741159345
     VUC NET DSL
       131,45
     08.08.2012
     Slovak Telecom, a.s.
     Karadžičova  10,
     82513
     Bratislava
     35763469
     2741159610
     Telekomunikačné služby - pevná linka
          15,25
     08.08.2012
     Slovak Telekom, a.s.
     Karadžičova 10,
     82513
     Bratislava
     35663469
     201211881
     Friendship - časopis
            9,00
     08.08.2012
     FLP Matilda Blahova
      
     33621462
     3120011
     Elektrická energia I.polrok 2012 - dobropis
       -478,00
     31.08.2012
     Stredná priemyselná škola stavebná
     Plzenská 10,
     08001
     Prešov
     00161837
     0184833622
     Mobilné telekomunikačné služby
         33,68
     31.08.2012
     Orange,
     Slovensko. a.s.
     Prievozská 6/A,
     82109
     Bratislava
     39697270
     7742149370
     VUC NET DSL
       131,45
     11.09.2012
     Slovak Telekom. a.s.
     Karadžičova 10,
     82513
     Bratislava
     35663469
     3742149556
     Telekomunikačné služby -
     pevná linka
      
         18,82
     11.09.2012
     Slovak Telekom, a.s.
     Karadžičova 10,
     825 13        Bratislava
      
     3563469
     129004426
     Stravovacie kupóny
         93,90
     11.09.2012
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Masarykova 26
     08001 Prešov
     35683813
     27/2012
     Kontrola BOZP, Školenie BOZP, Kontrola PO, Školenie PO, Školenie Protipožiarnej hliadky
       116,50
     14.09.2012
     Kuzmiaková Ladislava
     Bajkalská 24
     08001 Prešov
     41342046
     2165830691
     Mobilné telekomunikačné služby
         36,36
     25.09.2012
     ORANGE, a.s.
     Prievozská 6/A,
     82109 Bratislava
     39697270
     201209012
     Registrácia/Obnova domény
           23,90
     27.09.2012
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 84
     08212 Nemcovce
     36487708
     1290004791
     Stravovacie kupóny
         607,20
     01.10.2012
     VAŠA Slovensko
     Masarykova 26,
     08001 Prešov
     35683813
     31220229
     Kniha "Východné Slovensko v letokruhoch národa"
          40,00
     04.10.2012
     Úrad Prešovského samosprávneho kraja
     Námestie mieru 2
     08001 Prešov
     37870475
     99751203
     Mesačník "Verejná správa" ročník 2013 - záloha
          57,60
     01.10.2012
     Poradca s.r.o.,
     Pri Celulózke 40,
     01001 Žilina
     3637121
     V/12/0015
     Záloha na služby spojené s užívaním
      5300,00
     04.10.2012
     Stredná priemyselná škola stavebná
     Plzenská 10,
     08001 Prešov
     00164837
     212100083
     Servisné práce od 01.10.2012  do 31.12.2012
        387,14
     8.10.2012
     Asseco Solutions, a.s.
     Bárdošova 2
     83101 Bratislava
     00602311
     8743136697
     VUC NET DSL
        131,45
     9.10.2012
     Slovak Telekom, a.s.
     Karadžičova 10
     82513 Bratislava
     35763469
     1743136883
      
     Telekomunikačné služby - pevná linka
          19,18
     9.10.2012
     Slovak Telekom, a.s.
     Karadžičova 10
     82513 Bratislava
     35763469
     122009063
     Registračný poplatok pre PC 6
           3 ,98
     9.10.2012
     IFOSOFT verejná obchodná spoločnosť
     Sabinovská 36,
     08001 Prešov
     31666108
     3621202665
     Nové verzie MAGMA  HCM - 4. štvrťrok 2012
          25,49
     16.10.2012
     AutoCont SK a.s.
      
     Einsteinova 24, 85101 Bratislava
     36396222
     99751203
     Predplatné mesačníka Verejbá správa 2013 - výčtovanie zálohovej faktúry
           57,60
     -    57,60
            0,00
     23.10.2012
     PORADCA.r.o.
      
     Pri Celulózke 40
     01001 Žilina
     36371271
     3621202778
      
     MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2012
        193,28
     23.10.2012
     AutoCont SK a.s.,
     Einsteinova 24, 85101 Bratislava
     36396222
     0184833622
     Mobilné telekomunikačné služby
          40,84
     18.10.2012
     Orange Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     82108 Bratislava
     35697270
     1290800804
     Stravovacie kupóny
      1061,34
     26.10.2012
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Masarykova 26
     08001 Prešov
     35683813
     3671201381
     Servis kopírovacieho stroja
           89,52
     24.10.2012
     AutoCont SK a.s.
     Strojnícka 1
     08006 Prešov
     36396222
     7330112307
     MANAŽMENT ŠKOLY v praxi -predplatné mesačníka január-decembe 2013 - predfaktúra
          56,16
     5.11.2012
     IURA EDITION spol. s r.o.
     Oravská 17 82109 Bratislava 2
     31348262
     1744124980
     Telekomunikačné služby - pevná linka
          15,20
     7.11.2012
     Slovak Telekom, a.s.
     Karadžičova 10
     82513 Bratislava
     35763469
     12011258
     Seminár - Správa registratúry
          39,00
     7.11.2012
     Asociácia správcov registratúry
     M.R. Štefánika 310
     97271 Nováky
     37922190
     12185
     Hygienické utierky, školské kriedy
          18,16
     9.11.2012
     Jana Miheličová - ABC
     Budovateľská 38,
     08001 Prešov
     17206022
     2172899374
     Mobilné telekomunikačné služby
          24,53
     12.11.2012
     Orange Slovensko a.s.
     Metodova 8,
     82108 Bratislava
     35697270
     3671201560
     Toner do kopírovacieho stroja
          35,76
     23.11.2012
     AutoCont SK a.s.
     Strojnícka 1
     08006 Prešov
     36396222
     2012110289
     Seminár Zákonník práce 2013
         36,00
     29.11.2012
     RELIA s.r.o.
     Trnavská 80 82102 Bratislava
     31369308
     3671201573
     Oprava kopírovacieho stroja
       111,67
     29.11.2012
     AutoCont SK a.s.
     Strojnícka 1
     08006 Prešov
     31369308
     200202894
     Zvesti MŠ a MK 2013 - záloha
           6,00
     29.11.2012
     SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
     Partizánska cesta 9
     97599 Banská Bystrica
     36631124
     1290800893
     Stravovacie kupóny - záloha
     724,74
     5.12.2012
     VAŠA Slovensko s.r.o.
     Masarykova 26
     08001 Prešov
     35683813
     2745124665
     VUC NET DSL
     131,45
     7.12.2012
     Slovak Telekom a.s.
     Karadžičova 10
     82513 Bratislava
     35763469
     9021427
      DRAK  encyklópedia mzdového účtovníctva - záloha
     59,04
     7.12.2012
     MzdyServis, s.r.o.
     Fraňa Mojtu 16
     94901 Nitra
     34124705
     5745124851
     Telekomunikačné služby - pevná linka
     17,24
     7.12.2012
     Slovak Telekom a.s.
     Karadžičova 10
     82513
     Bratislava
     35763469
     1290005828
      
     Stravovacie kupóny - vyúčtovanie
      724,74
     -724,74
           0,00
     10.12.2012
     VAŠA Slovensko s.r.o.
     Masyrykova 26
     08001 Prešov
     35683813
     3120074
     Vyúčtovanie prevázkových nákladov 1.9.-31.12.2012
     142,80
     10.12,.2012
     Sredná priemyselná škola
     Partizánska 1059
     06901 Snina
     00161721
     2176439508
     Mobilné telekomunikačné služby
     37,10
     10.12.2012
     ORANGE Slovensko a.s.
      
      
      
     Metodova 8
     82108 Bratislava
     35697270
     129021090
     DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva - vyúčtovanie
      59,04
     -59,04
        0,00
     11.12.2012
     Mzdy Servis s.r.o.
     Fraňa Mojtu 16
     94901 Nitra
     34124705
     3671201653
     Toner do kopírovacieho stroja
     58,81
     11.12.2012
     AutoCont SK a.s.
     Strojnícka 1
     08006 Prešov
     36396222
     1202318947
     Zvesti MŠ  a MK - vyúčtovanie
      6,00
     -6,00
       0,00
     17.12.2012
     Slovenská pošta a.s.
     Partizánska cesta 9
     97599 Banská Bystrica
     36631124
     212121262
     Prechod na iSPIN2
     485,00
     18.12.2012
     Asseco Solutions a.s.
     Bárdošova 2
     83101 Bratislava
     0062311
     35/2012
     Prenájom tried
     290,00
     20.12.2012
     Základná škola
     Májové námestie 1
     08001 Prešov
     36165638
     36/2012
     Náklady na elektrickú energiu, vykurovanie, spotreba vody  v prenajatých priestoroch za obdobie 5.9.-20.12.2012
      53,59
     20.12.2012
     Základná škola
     Májové námestie 1
     08001 Prešov
     36165638
     1208534
     A-SL/SL-A, F-SL/SL-F,   N-SL/SL-N,  R-SL/SL-R,
     SP-SL/SL-SP veľký    slovník
     336,94
     21.12.2012
     OXICO
     jazykové knihy
     Mudroňova 58,
     81103 Bratislava
     11667958
     3621203370
     MAGMA   HCM systémová podpora - 4.štvrťrok 2012
     193,28
     27.12.2012
     AutoCont SK a.s..
     Einsteinova 24
     85101 Bratislava
     36396222
     12212
     Čistiace a kancelárske potreby
     436,45
     27.12.2012
     Jana Miheličová - ABC
     Budovateľská 38
     08001 Prešov
     17206022
     3671201786
     Pravidelná údržba kop.stroja, výmena spotrebného materiálu
     213,97
     27.12.2012
     Auto Cont SK a.s.
     Strojnícka1
     08006 Prešov
     36369222
     00102012
     Výroba skríň a písacieho stola
     400,00
     28.12.2012
     Jozef Kašper
     Stuľany 170,
     08643 Koprivnica
     45595194
     3120014
     Vyúčtovanie prevádzkových nákladov II.polrok 2012
       9062,78
     -9950,,00
        -887,22
     28.12.2012
     Stredná priemyselná škola stavebná
      
     Plzenská 10,
     08001 Prešov
     00161837
     201212036
     Batéria pre HP, rádiomagnetofóny, DLP projektor, Notebook, HDD externý
     1757,00
     27.12.2012
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 84
     08212 Nemcovce
     36487708
     201212038
     Univerzálny stropný držiak, montáž projektoru vrátane rozvodov, kábel, DVD-R Verbatin cake 50 ks
       331,80
     27.12.2012
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 84
     08212 Nemcovce
     36487708
     201212037
     DVD rekordér, rádiomagnetofón,viazač hrebeňovej väzby, tonery
     1276,20
     28.12.2012
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 84
     08212 Nemcovce
     36487708
     7746103051
     Telekomunikačné služby - pevná linka
         21,00
     31.12.2012
     Slovak Telekom a.s
     Karadžičova 10
     82513 Bratislava
     35763469
     7101320243
     MANAŽMENT ŠKOLY
     január-december 2013 - vyúčtovanie
       56,16
     - 56,16
         0,00
     31.12.2012
     IURA EDITION spol.s r.o.
     Oravská 17
     82109 Bratislava
     31348262
     1390400309
     Stravovacie kupóny
     - záloha
     1616,20
     9.01.2013
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Masarykova 26
     08001 Prešov
     35683813
     130002
     Záloha na služby spojené s užívaním za I.štvrťrok 2013
      4300,00
     14.01.2013
     Stredná priemyselná škola stavebná
     Plzenská 10
     08063 Prešov
     00161837
     1132201392
     Záloha na školské tlačivá
     161,72
     23.01.2013
     ŠEVT  , a.s.
      
     Cementárska
     cesta 16
     97472 Banská Bystrica
     31331131
     8746102831
     VUC NET DSL
     131,45
     10.01.2013
     Slovak Telekom a.s.
     Karadžičova
     10
     82513
     Bratislava
     35763469
     2179981178
     Mobilné telekomunikačné služby
     24,59
     9.01.2013
     Orange Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     82108 Bratislava
     35697270
      
     1390000448
      
     Stravovacie kupóny
     - vyúčtovacia faktúra
       1516,20
     -1516,20
             0,00
     15.01.2013
     VAŠA Slovensko a.s.
     Masarykova 26
     08001 Prešov
     35683813
     213010341
     Poskytovanie nových verzií SPIN  na rok 2013 zapracovanie legislatívnych zmien
     964,51
     21.01.2013
     Asseco Solutions, a.s.
     Bárdošova 2
     83101 Bratislava
     00602311
     2132201261
     Školské tlačivá
     - vyúčtovacia faktúra
       161,72
     -161,72
            0,00
     05.02.2013
     ŠEVT  a.s.
     Cementárska 16
     97472 Banská Bystrica
     31331131
     2747081438
     Telekomunikačné služby
     - pevná linka
       14,99
     07.02.2013
     Slovak Telekom, a.s.
      
     Karadžičova 10,
     82513
     Bratislava
     35763469
     9747081228
     VUC NET DSL
     131,45
     07.02.2013
     Slovak Telekom,
     a.s.
     Karadžočova
     10,
     82513 Bratislava
     35763469
     1353063
      
     Slovak Spectator - časopis rok 2013,2014,2015
      98,00
     13.02.2013
     The Slovak Spectator
     Lazaretská 12,
     81108 Bratislava
     2020308257
      
      
      
     2183577263
     Mobilné telekomunikačné služby
       24,64
     25.02.2013
     Orange Slovensko, a.s.
     Metodova 8,
     82108
     Bratislava
     35697270
     130039
     Opierky a sedačky na školské stoličky
      204,00
     26.02.2013
     DIPOS s.r.o.
      
     Horná 54
     97401 Banská Bystrica
     31560156
     1748063621
     VUC NET DSL
      131,45
     07.03.2013
     Slovak Telekom,
     a.s.
     Karadžičova 10,
     82513
     Bratislava
     35763469
     5748063816
     Telekomunikačné služby - pevá linka
      
        16,56
     07.03.2013
     Slovak Telekom,
     a.s.
     Karadžičova
     10,
     82513
     Bratislava
     35763469
     1390800239
     Stravovacie kupóny -záloha
     1516,20
     21.03.2013
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Masarykova 26,
     08001 Prešov
     35683813
     1390001585
     Stravovacie kupóny -vyúčtovacia faktúra
       1516,20
     -1516,20
             0,00
     27.03.2013
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Masarykova 26,
     08001 Prešov
     35683813
     201304008
     WEB hosting 2013-2014
         76,00
     05.04.2013
     D.MEDIA s.r.o.
     Nemcovce 84
     08212
     Kapušany
     36487708
     2187194987
     Mobilné telekomunikačné služby
        25,24
     31.03.2013
     Orange
     Slovensko s.r.o.
     Metodova 8
     82108 Bratislava
     35697270
     4749043472
     VUC NET DSL
      131,45
     9.04.2013
     Slovak Telekom, a.s.
     Karadžičova 10
     82513 Bratislava
     35763469
     1749043657
     Telekomunikačné služby -  pevná linka
       15,40
     9.04.2013
     Slovak Telekom,
     a.s.
     Karadžičova 10
     82513
     Bratislava
     35763469
     2190838551
     Mobilné telekomunikačné služby
       24,53
     10.04.2013
     Orange Slovensko s.r.o.
     Metodova 9
     82108
     Bratislava
     35697270
     3130021
     Prevádzkové náklady I.Q.2013
      134,40
     12.04.2013
     Stredná priemyselná škola
     Partizánska 1059
     06901 Snina
     00161721
     213040197
     Servisné práce od 1.04.2013-30.06.2013
      387,14
     9.04.2013
     Aseco Aolutions, a.s.
     Bárdošova 2
     83101 Bratislava
     00602311
     3621300911
     Nové verzie MAGMA - 2.štvrťrok 2013
        25,49
     18.04.2013
     AutoCont SK a.s.,
     Einsteinova 24,85101 Bratislava
     3639622
     3671300415
     Toner do kopírovacích strojov
        94,28
     18.04.2013
     Auto Cont Sk
     a.s.
     Strojnícka 1
     08006
     Prešov
     36396222
     3621301022
     MAGMA HCM systémová podpora 1. štvrťrok 2013
      193,28
     24.04.2013
     Auto Cont Sk
     a.s.
     Einsteinova 24
     85101 Bratislava
     36396222
     1390402363
     Stravovacie kupóny -záloha
     1819,44
     23.04.2013
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Masarykova 26
     08001 Prešov
     35683813
     1390002180
     Stravovacie kupóny -
     vyúčtovacia faktúra
       1819,44
     -1819,44
             0,00
     02.05.2013
     VAŠA Slovensko s.r.o.
     Masarykova
     26
     08001 Prešov
     35683813
     9750028797
     VUC NET DSL
     131,45
     10.05.2013
     Slovak Telekom, a.s.
     Karadžičova 10
     82513 Bratislava
     35763469
     2750028983
     Telekomunikačné služby - pevná linka
     17,08
     10.05.2013
     Slovak Telekom,
     a.s.
     Karadžičova 10
     82513 Bratislava
     35763469
      
      13055
     Hygienické utierky
     24,98
     10.05.2013
     Jana Miheličová - ABC
     Budovateľká 38
     08001 Prešov
     17206022
     2194494621
     Mobilné telekomunikačné služby
     24,44
     13.05.2013
     Orange Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     82108 Bratislava
      
     35697270
     2131044
     Inzercia Kam do mesta
     84.00
     05.06.2013
     enter design, s.r.o.
     Hutnícka 1
     04001 Košice
     36217891
     2013003
     Grafické práce - Pozvánka na zápis 2013
     50,00
     21.06.2013
     IZY, s.r.o.
     Prostejovská 1
     08001 Prešov
     36492167
     3130003
     Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za I.polrok 2013
     15411,01
     -8600.00
     6811,01
     24.06.2013
     SPŠ stavebná
      
     Plzenská 10
     08001 Prešov
     00161837
     132006051
     Inštalácia osvedčenia a úprava programu
     64,08
     25.06.2013
     IFOSOFT
     verej.obch.spoloč.
     Sabinovská 36
     08001 Prešov
     31666108
     139128
     Inzercia v PIS od 1.6.2013 - 31. 5. 2014
     59,75
     28.06.2013
     VÁDIUM, s.r.o.
     Plzenská 2
     08001 Prešov
     31720161
     213140024
     Propagácia letákov v dopr.prostr.MHD od 1.6. - 12.6.2013
     179,28
     04.07.2013
     DP mesta Prešov, a.s.
     Bardejovská 7
     08006 Ľubotice
     31718922
     3130039
     Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za II.štvrťrok
     163,80
     05.07.2013
     SPŠ
     Partizánska 23
     06901 Snina
     00161721
     213140026
     Propagácia letákov v dopr.prostr.MHD od 05.06. - 19.06.2013
     53,64
     09.07.2013
     DP mesta Prešov, a.s.
     Bardejovská 7
     08006 Ľubotice
     31718922
     213070121
     Servisné práce za obdobie od 01.07. - 30.09.2013
      
     387,14
     11.07.2013
     Asseco Solutions, a.s.
     Bárdošova 2
     83101 Bratislava 37
     00602311
     1751915010
     VUC NET DSL
     131,45
     11.07.2013
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     81762 Bratislava
     35763469
     7751916116
     Telekomunikačné služby - pevná linka
     17,41
     11.07.2013
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     81762 Bratislava
     35763469
     201300123
     Náklady za nájom triedy od 08.01. - 20.06.2013
     355,00
     15.07.2013
     Základná škola
     Májové námestie 1
     08001 Prešov
     36165638
     201300124
     Náklady spojené s užívaním triedy za obdobie od 08.01. - 20.06.2013
     65,18
     15.07.2013
     Základná škola
     Májové námestie 1
     08001 Prešov
     36165638
     3621301803
     Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2013
     25,49
     18.07.2013
     AutoCont SK, a.s.
     Einsteinova 24
     85101 Bratislava
     36396222
     130009
     Zálohová platba za služby spojené s užívaním na 3.štvrťrok 2013
     4300,00
     03.07.2013
     SPŠ stavebná
     Plzenská 10
     08001 Prešov
     00161837
     2201946687
     Mobilné telekomunikačné služby
     30,84
     19.07.2013
     Orange Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     82108 Bratislava
     35697270
     1390800550
     Stravovacie kupóny -záloha
     3032,40
     18.07.2013
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     83102 Bratislava
     35683813
     1132205764
     Školské tlačivá -zálohová faktúra
     85,73
     19.07.2013
     ŠEVT, a.s.
     Plynárenská 6
     82109 Bratislava
     31331131
     1390003538
     Stravné kupóny -vyúčtovacia faktúra
     3032,40
     -3032,40
     0,00
     29.07.2013
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     83102 Bratislava
     35683813
     3621301921
     MAGMA HCM systémová podpora - 2.štvrťrok 2013
     193,28
     25.07.2013
     AutoCont SK, a.s.
     Einsteinova 24
     85101 Bratislava
     36396222
     375917785
     VUC NET DSL
     131,45
     8.8.2013
     Slovak Telekom,a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
     35763469
     4752917980
     Telekomunikačné služby - pevná linka
     15,31
     8.8.2013
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     2205617183
     Mobilné telekomunikačné služby
     28,06
     19.8.2013
     ORANGE Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     821 09 Bratislava
      
     35697270
     1132205764
     Školské tlačivá - zálohová faktúra
     85,73
     19.7.2013
     ŠEVT, a.s.
     Cementárenská cesta 16
     974 72 Banská Bystrica
      
     31331131
     2132205516
     Školské tlačivá - vyúčtovacia faktúra
     85,73-85,73=0
     22.7.2013
     ŠEVT, a.s.
     Cementárenska cesta 16
     974 72 Banská Bystrica
      
     31331131
     1753874070
     Telekomunikačné služby - pevná linka
     16,42
     9.9.2013
     SLOVAK TELEKOM, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     9753873884
     VUC NET DSL
     131,48
     9.9.2013
     SLOVAK TELEKOM, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     2209289101
     Mobilné telekomunikačné služby
     24,62
     11.9.2013
     ORANGE Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     821 08 Bratislava
      
     35697270
     13040
     Tlač poštových poukážok typu U
     154,02
     12.9.2013
     Pavol Šidelský
     AKCENT PRINT
      
     Sibírska 31
     080 01 Prešov
      
     34906061
     201309030
     Obnova domény www.jspresov.sk od 30.9.2013 - 30.9.2014
     23,90
     27.9.2013
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 27
     082 12
      
     36487708
     172013
     Vyučovanie cudzieho jazyka NJ
     36,00
     2.10.2013
     Mgr. Valéria Horvátová
     Mukačevská 21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     213100082
     Servisné práce za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013
     387,14
     4.10.2013
     Asseco Solutions, a.s.
     Bárdošova 2
     831 01 Bratislava
      
     00602311
     99753065
     Predplatné mesačníka "Verejná správa" 2014 - zálohová faktúra
     33,00
     18.9.2013
     PORADCA, s.r.o.
     Pri Celulózke 40
     010 01 Žilina
      
     36371271
     99753065
     Predplatné mesačníka " Verejná správa " 2014
     66-33=33,00
     7.10.2013
     PORADCA, s.r.o.
     Pri Celulózke 40
     010 01 Žilina
      
     36371271
     2013018
     Vytvorenie novej internetovej stránky ww.jspresov.sk
     550,00
     8.10.2013
     IZY, s.r.o.
     Prostějovská 1
     080 01 Prešov
      
     36492167
     2212876405
     Mobilné telekomunikačné služby
     41,22
     11.10.2013
     ORANGE Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     821 08 Bratislava
      
     35697270
     0754777160
     VUC NET DSL
     131,45
     16.10.2013
     SLOVAK TELEKOM, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     1755651796
     Telekomunikačné služby - pevná linka
     22,36
     18.10.2013
     SLOVAK TELEKOM, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     3621302675
     Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2013
     25,49
     23.10.2013
     AutoCont SK, a.s.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     36396222
     7340131577
     Predplatné mesačníka " Verejná správa" 2014 - zálohová faktúra
     64,20
     11.10.2013
     IURA EDITION, spol.s r.o.
     Mlynské nivy 48
     821 09 Bratislava
      
     31348262
     7101440827
     Predplatné mesačníka " MANAŽMENT ŠKOLY"- vyúčtovacia faktúra
     64,20-64,20=0
     23.10.2013
     IURA EDITION, spol. s.r.o.
     Mlynské nivy 48
     821 09 Bratislava
      
     31348262
     10022006
     Stravné kupóny - zálohová faktúra
     517,20
     15.10.2013
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     831 02 Bratislava
      
     35683813
     1390004907
     Stravné kupóny - vyúčtovacia faktúra
     517,20-517,20=0
     24.10.2013
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     831 02 Bratislava
      
     35683813
     3621302793
     MAGMA HCM - systémová podpora za 3. štvrťrok 2013
     193,28
     28.10.2013
     AutoCont SK, a.s.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     36396222
     201310021
     Nákup tlačiarne a tonera
     107,10
     25.10.2013
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 27
     082 12
      
     36487708
     202013
     Vyučovanie cudzieho jazyka NJ
     162,00
     6.11.2013
     Mgr. Valéria Horvátová
     Mukačevská 21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     20131094
     Nákup učebníc  pre vyučovanie RJ
     13,10
     11.11.2013
     SUGARBOOKS, s.r.o.
     Mariánska 277
     951 45 Horné Lefantovce
      
     44833865
     2131922
     Platba za inzercia v mesačníku "Kam do mesta" - 6 uverejnenení
     108,00
     8.11.2013
     enter design, s.r.o.
     Hutnícka 1
     040 01 Košice
      
     36217891
     201311021
     Nákup tonera do tlačiarne
     132,00
     18.11.2013
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 27
     082 12
      
     26487708
     2216573034
     Mobilné telekomunikačné služby
     25,50
     25.11.2013
     ORANGE Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     821 08 Bratislava
      
     35697270
     6756639626
     Telekomunikačné služby - pevná linka
     17,30
     26.11.2013
     SLOVAK TELEKOM, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     1020130058
     Nákup textilných tabúľ do tried
     862,92
     28.11.2013
     BALTRADE, s.r.o.
     Nová 134
     017 01 Považská Bystrica
      
     44363044
     2013153
     Pranie a čistenie obrusov
     12,50
     27.11.2013
     Stanislav Tabačko - PERMA
     Levočská 17
     080 01 Prešov
      
     45915555
     5756622108
     VUC NET DSL
     131,45
     28.11.2013
     SLOVAK TELEKOM, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     1390800860
     Stravné kupóny - zálohová faktúra
     930,95
     25.11.2013
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     831 02 Bratislava
      
     35683813
     1390005500
     Stravné kupóny - vyúčtovacia faktúra
     930,95-930,95=0
     29.11.2013
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     831 02 Bratislava
      
     35683813
     2013012
     Nákup pier s vyhotovením reklamnej aplikácie
     105,00
     10.12.2013
     Damián Hudák
     Levočská 95
     080 01 Prešov
      
     41750454
     4756776756
     VUC NET DSL
     131,45
     10.12.2013
     SLOVAK TELEKOM, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     3756799985
     Telekomunikačné služby - pevná linka
     22,39
     10.12.2013
     SLOVAK TELEKOM, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     139021043
     DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva - zálohová faktúra
     59,04
     16.12.2013
     MzdyServis, s.r.o.
     Fraňa Mojtu 16
     949 01 Nitra
      
     34124705
     3130057
     Prevádzkové náklady
     151,20
     17.12.2013
     SPŠ Snina
     Partizánska 1059/23
     069 01 Snina
      
     00161721
     V/12/0012
     Služby spojené s užívaním - zálohová faktúra
     4300,00
     8.10.2013
     SPŠ stavebná
     Plzenská 10
     080 01 Prešov
      
     00161837
     3130017
     Služby spojené s užívaním - vyúčtovacia faktúra
     11990,83-8600=3390,83
     17.12.2013
     SPŠ stavebná
     Plzenská 10
     080 01 Prešov
      
     00161837
     3671301597
     Pravidelná údržba kopírovacieho stroja, oprava fixačnej jednotky
     237,64
     19.12.2013
     AutoCont SK, a.s.
     Strojnícka 1
     080 06 Prešov
      
     36396222
     2013048
     Grafický návrh plagátu Deň otvorených dverí
     40,00
     20.12.2013
     IZY, s.r.o.
     Prostějovská 1
     080 01 Prešov
      
     36492167
     282013
     Vyučovanie cudzieho jazyka NJ
     90,00
     20.12.2013
     Mgr. Valéria Horvátová
     Mukačevská 21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     2220354456
     Mobilné telekomunikačné služby
     31,78
     20.12.2013
     ORANGE Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     821 08 Bratislava
      
     35697270
     3621303317
     MAGMA HCM systémová podpora za 4. štvrťrok 2013
     193,28
     20.12.2013
     AutoCont SK a.s.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     36396222
     13089
     Tlač poštových poukážok typu U, príprava - kovolist
     58,32
     19.12.2013
     Pavol Šidelský AKCENT PRINT
     Sibírska 31
     080 01 Prešov
      
     34906061
     1300100098
     Nákup farieb na maľovanie stien v triedach
     80,30
     20.12.2013
     Štefan Bašista - BAFEX
     Protifašistických bojovníkov 8
     080 01 Prešov
      
     10741038
     300202894
     Predplatné ZVESTI MS a MK SR - zálohová faktúra
     6,00
     10.12.2013
     Slovenská pošta, a.s.
     Partizánska cesta 9
     975 99 Banská Bystrica
      
     36631124
     1302691904
     Predplatné ZVESTI MS a MK SR - vyúčtovacia faktúra
     6,00-6,00=0
     27.12.2013
     Slovenská pošta, a.s.
     Partizánska cesta 9
     975 99 Banská Bystrica
      
     36631124
     2013120155
     Seminár mzdovej účtovníčky
     42,00
     27.12.2013
     RELIA, s.r.o.
     Trnavská 80
     821 02 Bratislava
      
     31369308
     13184
     Kancelárske a čistiace prostriedky
     400,70
     30.12.2013
     Jana Miheličová - ABC
     Budovateľská 38
     080 01 Prešov
      
     17206022
     8757779428
     Telekomunikačné služby - pevná linka
     18,54
     31.12.2013
     SLOVAK TELEKOM, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     201312029
     Nákup tonerov do tlačiarní
     207,00
     30.12.2013
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 27
     082 12
      
     36487708
     3757756824
     VÚC NET DSL
     131,45
     17.01.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     1390800947
     Stravné kupóny - zálohová faktúra
     1061,34
     01.01.2014
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     831 02 Bratislava
      
     35683813
     1490000175
     Stravné kupóny - vyúčtovacia faktúra
     1061,34-1061,34=0
     07.01.2014
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B,
     83102 Bratislava
      
     35683813
     2223940966
     Mobilné telekomunikačné služby
     24,71
     10.01.2014
     Orange Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     82108 Bratislava
      
     35697270
     V/14/0001
     Služby spojené s užívaním za 1. štvrťrok 2014
     4300,00
     10.01.2014
     SPŠ Stavebná
     Plzenská 10
     080 01 Prešov
      
     00161837
     3621400074
     Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2014
     25,49
     21.01.2014
     AutoCont SK, a.s.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     36396222
     214010234
     RAP za rok 2014
     964,51
     22.01.2014
     Asseco Solutions, a.s.
     Plynárenská 7/C
     82109 Bratislava
      
     00602311
     1490800106
     Stravné kupóny - zálohová faktúra
     1516,20
     17.01.2014
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     831 02 Bratoslava
      
     35683813
     1490000559
     Stravné kupóny - vyúčtovacia faktúra
     1516,20-1516,20=0
     27.01.2014
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B,
     831 02 Bratislava
      
     35683813
     214010548
     Servisné práce za obdobie od 01.01. - 31.03. 2014
     387,14
     21.01.2014
     Asseco Solutions, a.s.
     Plynárenská 7/C
     821 09 Bratislava
      
     00602311
     22014
     Vyučovanie Nj
     198
     31.01.2014
     Mgr. Valéria Horvátová
     Mukačevská 21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     8758759818
     Telekomunikačné služby - pevná linka
     15,16
     10.02.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     1758744095
     VUC NET DSL
     131,45
     10.02.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     4140600
     Vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi
     47,00
     24.02.2014
     EDOS - PEM, s.r.o.
     Tematínska 4
     851 05 Bratislava
      
     36287229
     1490800198
     Stravné kupóny - zálohová faktúra
     2525,92
     14.02.2014
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     831 02 Bratislava
      
     35683813
     1490000981
     Stravné kupóny - vyúčtovacia faktúra
     2425,92-2425,92=0
     26.02.2014
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     831 02 Bratislava
      
     35683813
     2227704614
     Mobilné telekomunikačné služby
     24,71
     26.02.2014
      
     ORANGE Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     821 08 Bratislava
      
     35697270
     1142200588
     Školské tlačivá - zálohová faktúra
     165,82
     20.02.2014
     ŠEVT, a.s.
     Cementárenská 16
     974 72 Banská Bystrica
      
     31331131
     2142200525
     Školské tlačivá - vyúčtovacia faktúra
     165,82-165,82=0
     06.03.2014
     ŠEVT, a.s.
     Cementárenská 16
     974 72 Banská Bystrica
      
     31331131
     62014
     Vyučovanie cudzieho jazyka
     144,00
     07.03.2014
     Mgr. Valéria Horvátová
     Mukačevská 21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     6759735156
     VUC NET DSL
     131,45
     10.03.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     9759752916
     Telekomunikačné služby - pevná linka
     20,41
     10.03.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
      
     2231448489
     Mobilné telekomunikačné služby
     24,62
     14.03.2014
     ORANGE Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     821 08 Bratislava
      
     35697270
     201403035
     Webhostingové služby pre doménu www.jspresov.sk
     76,00
     31.03.2014
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 84
     082 12 Kapušany
      
     36487708
     122014
     Vyučovanie cudzieho jazyka
     108,00
     04.04.2014
     Mgr. Valéria Horvátová
     Mukačevská 21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     214040083
     Servisné práce za obdobie od 01.04.-30.06.2014
     387,14
     04.04.2014
     Asseco Solutions, a.s.
     Plynárenská 7/C
     821 09 Bratislava
      
     00602311
     3140025
     Prevádzkové náklady
     140,70
     08.04.2014
     SPŠ Snina
     Partizánska 1059/23
     069 01 Snina
      
     00161721
     3621400779
     Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2014
     25,49
     09.04.2014
     AutoCont SK, a.s.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     36396222
     1760730121
     VUC NET DSL
     131,45
     09.04.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     2760747601
     Telekomunikačné služby - pevná linka
     16,02
     09.04.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     3621400998
     MAGMA HCM - systémová podpora - 1. štvrťrok 2014
     193,28
     30.04.2014
     AutoCont SK, a.s.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     36396222
     2235136263
     Mobilné telekomunikačné služby
     24,44
     30.04.2014
     ORANGE Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     821 08 Bratislava
      
     35697270
     142014
     Vyučovanie cudzieho jazyka
     108,00
     07.05.2014
     Mgr. Valéria Horvátová
     Mukačevská 21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     0761747956
     Telekomunikačné služby - pevná linka
     15,97
     07.05.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     3761731639
     VUC NET DSL
     131,45
     07.05.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     V/14/0002
     Služby spojené s užívaním na 2. štvrťrok 2014 - zálohová faktúra
     4300,00
     16.04.2014
     SPŠ Stavebná
     Plzenská 10
     080 01 Prešov
      
     00161837
     V/14/0003
     Služby spojené s užívaním na 3. štvrťrok 2014 - zálohová faktúra
     4300,00
     07.07.2014
     SPŠ Stavebná
     Plzenská 10
     080 01 Prešov
      
     00161837
     1763748172
     VÚCNET DSL
     131,45
     15.7.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     214070109
     Servisné práce za obdobie 1.7. - 30. 9. 2014
     387,14
     15.7.2014
     Asseco Solutions, a.s.
     Plynárenská 7/C
     821 09 Bratislava
      
     00602311
     201400142
     Nájom triedy za obdobie 1. 1. - 30. 6. 2014
     625,00
     16.7.2014
     ZŠ Májové námestie
     Májové námestie 6639/1
     080 01 Prešov
      
     36165638
     201400143
     Náklady spojené s užívaním triedy za obdobie 1. 1. - 30. 6. 2014
     114,75
     16.7.2014
     ZŠ Májové námestie
     Májové námestie 6639/1
     080 01 Prešov
      
     36165638
     3621401806
     Nové verzie MAGMA HCM - 3. štvrťrok 2014
     25,49
     17.7.2014
     AutoCont SK a.s.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     36396222
     2246448054
     Mobilné telekomunikačné služby
     35,64
     18.7.2014
     Orange Slovensko a.s.
     Metodova 8
     821 08 Bratislava
      
     35697270
     201409006
     Toner HP 1010 repas. 2 ks
     68,00
     10.09.2014
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 27
     082 12
      
     36487708
     7765875731
     Telekomunikačné služby - pevná linka
     16,42
     11.09.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     201409015
     Toner HP 1010 repas. - 5 ks
     170,00
     12.09.2014
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 27
     082 12
      
     36487708
     140429
     Krieda biela 100 ks
     31,68
     18.09.2014
     ATAP - Jozef Holovač
     Bažantia 13
     080 01 Prešov
      
     34655395
     2253913357
     Mobilné telekomunikačné služby
     25,61
     18.09.2014
     Orange Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     821 08 Bratislava
      
     35697270
     5913069055
     EPI Zbierka zákonov, Verejná správa SR, EPI Finančný spravodajca - zálohová faktúra
     79,60
     19.09.2014
     Poradca podnikateľa, s.r.o.
     Martina Rázusa 23A
     010 01 Žilina
      
     31592503
     201409028
     Registrácia/obnova domény
     23,90
     25.09.2014
     D. MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 27
     082 12
      
     36487708
     1490800916
     Stravné kupóny - zálohová faktúra
     1925,58
     29.9.2014
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     831 02 Bratislava
      
     35683813
     V/14/0004
     Služby spojené s užívaním na IV.štvrťrok 2014 - zálohová faktúra
     4300,00
     2.10.2014
     SPŠ Stavebná
     Plzenská 10
     080 01 Prešov
      
     00161837
     322014
     Vyučovanie NJ
     342,00
     06.10.2014
     Mgr. Valéria Horvátová
     Mukačevská 21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     5021413528
     EPI Zbierka zákonov, EPI Finančný poradca, Verejná správa SR - vyúčtovacia faktúra
     79,60-79,60=0
     07.10.2014
     Poradca podnikateľa, s.r.o.
     Martina Rázusa 23A
     010 01 Žilina
      
     31592503
     214100123
     Servisné práce za obdobie 01.10. - 31.12. 2014
     387,14
     8.10.2014
     Asseco Solutions, a.s.
     Plynárenská 7/C
     821 09 Bratislava
      
     00602311
     0767607650
     Telekomunikačné služby
     28,30
     8.10.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     5766801359
     VÚCNET DSL
     131,45
     10.10.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     1490004682
     Stravné kupóny - vyúčtovacia faktúra
     1925,58-1925,58=0
     10.10.2014
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     831 02 Bratislava
      
     35683813
     2257870120
     Mobilné telekomunikačné služby
     38,81
     10.10.2014
     Orange Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     821 08 Bratislava
      
     35697270
     201400002
     Prenájom jazykovej učebne za 09/2014
     91,00
     14.10.2014
     ZŠ Bajkalská
     Bajkalská 29
     080 01 Prešov
      
     37877186
     3621402747
     Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2014
     25,49
     20.10.2014
     AutoCont SK, a.s.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     36396222
     3621402863
     MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2014
     193,28
     29.10.2014
     AutoCont SK, a.s.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     36396222
     1490801032
     Stravné kupóny - zálohová faktúra
     112,35
     29.10.2014
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     831 02 Bratislava
      
     35683813
     1490005021
     Stravné kupóny - vyúčtovacia faktúra
     112,35-112,35=0
     3.11.2014
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     831 02 Bratislava
      
     35683813
     342014
     Vyučovanie NJ
     513,00
     4.11.2014
     Mgr. Valéria Horvátová
     Mukačevská 21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     7350143034
     Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka - zálohová faktúra
     66,00
     10.11.2014
     Wolters Kluwer s.r.o.
     Mlynské nivy 48
     821 09 Bratislava
      
     31348262
     7101563023
     Manažment školy v praxi- predplatné mesačníka - vyúčtovacia faktúra
     66-66=0
     24.11.2014
     Wolters Kluwer s.r.o.
     Mlynské nivy 48
     821 09 Bratislava 2
      
     31348262
     201411005
     Toner HP 285A black repas 1 ks
     34,00
     10.11.2014
     D. MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 27
     082 12
      
     36487708
     201400003
     Prenájom jazykovej učebne za 10/2014
     78,00
     10.11.2014
     ZŠ Bajkalská
     Bajkalská 29
     080 01 Prešov
      
     37877186
     4767766140
     VÚCNET DSL
     131,45
     11.11.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     4767763844
     Telekomunikačné služby - pevná linka
     15,94
     11.11.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     20140404
     Internetová prezentácia na www.kamdomesta.sk a inzercia v periodiku Kontakty do vrecka
     150,00
     18.11.2014
     enter design, s.r.o.
     Hutnícka 1
     040 01 Košice
      
     36217891
     2261885981
     Mobilné telekomunikačné služby
     24,55
     24.11.2014
     Orange Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     821 08 Bratislava
      
     35697270
     372014
     Vyučovanie cudzieho jazyka - NJ
     399,00
     26.11.2014
     Mgr. Horvátová Valéria
     Mukačevská 21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     142011034
     Inštalácia úprav tlače vysvedčenia
     11,46
     1.12.2014
     IFOSOFT, v.o.s.
     Sabinovská 36
     080 01 Prešov
      
     31666108
     201400005
     Prenájom jazykovej učebne za 11/2014
     97,50
     2.12.2014
     ZŠ Bajkalská
     Bajkalská 29
     080 01 Prešov
      
     37877186
     201400007
     Prenájom jazykovej učebne za 12/2014
     78,00
     2.12.2014
     ZŠ Bajkalská
     Bajkalská 29
     080 01 Prešov
      
     37877186
     3140072
     Náklady spojené s užívaním
     163,80
     5.12.2014
     SPŠ Snina
     Partizánska 1059/23
     069 01 Snina
      
     00161721
     1490005631
     Vrátenie stravných lístkov
     -373,95
     10.12.2014
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     831 02 Bratislava
      
     35683813
     1020140118
     Keramické tabule 5 ks
     949,80
     10.12.2014
     BALTRADE, s.r.o.
     Nová 134
     017 01 Považská Bystrica
      
     44363044
     150650144
     DLP projektor Optoma W300+ projekčné plátno
     1065,16
     10.12.2014
     ALZA.sk
     Jateční 33
     170 00 Praha 7
      
     27082440
     9768712875
     Služby pevnej siete
     16,37
     10.12.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     81762 Bratislava
      
     35763469
     6768716207
     VUCNET DSL
     131,45
     10.12.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     150728756
     Laserová tlačiareň, kábel
     189,32
     12.12.2014
     ALZA.sk
     Jateční 33
     17000 Praha 7
      
     27082440
     2265900556
     Služby mobilnej siete
     24,80
     12.12.2014
     Orange Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     821 08 Bratislava
      
     35697270
     9021427
     DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva - zálohová faktúra
     59,04
     12.12.2014
     MzdyServis, s.r.o.
     Fraňa Mojtu 16
     949 01 Nitra
      
     34124705
     201400173
     Prenájom triedy za obdobie od 2.9. - 19. 12. 2014
     465,00
     16.12.2014
     ZŠ Májové námestie
     Májové námestie 6639/1
     080 01 Prešov
      
     36165638
     201400174
     Náklady spojené s užívaním triedy za obdobie od 2.9. - 19. 12. 2014
     85,93
     16.12.2014
     ZŠ Májové námestie
     Májové námestie 6639/1
     080 01 Prešov
      
     36165638
     3140028
     Náklady spojené s užívaním
     8318,61
     16.12.2014
     SPŠ Stavebná
     Plzenská 10
     080 01 Prešov
      
     00161837
     14178
     Kancelárske potreby
     203,81
     17.12.2014
     ABC - Jana Miheličová
     Budovateľská 38
     080 01 Prešov
      
     17206022
     140564
     Krieda
     57,60
     17.12.2014
     ATAP - Jozef Holovač
     Bažantia 13
     080 01 Prešov
      
     34655395
     1400088
     USB kľúče, tašky na notebook, reproduktory
     128,70
     17.12.2014
     AXDATA, s.r.o.
     Škultétyho 22
     080 01 Prešov
      
     36508411
     412014
     Vyučovanie cudzieho jazyka NJ
     342,00
     17.12.2014
     Mgr. Horvátová Valéria
     Mukačevská 21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     14077
     Poštové poukážky typ U
     64,80
     18.12.2014
     AKCENT PRINT
     Sibírska 31
     080 01 Prešov
      
     34906061
     149021095
     DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva - vyúčtovacia faktúra
     59,04-59,04=0
     18.12.2014
     MzdyServis, s.r.o.
     Fraňa Mojtu 16
     949 01 Nitra
      
     34124705
     3621403516
     MAGMA HCM za 4.štvrťrok 2014
     193,28
     19.12.2014
     AutoCont SK, a.s.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     36396222
     201412021
     Stropný držiak 5 ks, montáž, materiál
     747,05
     19.12.2014
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 27
     082 12
      
     36487708
     151372449
     Olejový radiátor
     63,54
     22.12.2014
     ALZA.sk
     Jateční 33
     17000 Praha
      
     27082440
     201412027
     Projektor2x, stropný držiak 2x, montáž, materiál
     1093,00
     22.12.2014
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 27
     082 12
      
     36487708
     2267802515
     dobropis
     -14,20
     22.12.2014
     Orange Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     821 08 Bratislava
      
     35697270
     2014014
     Oprava podlahy, brúsenie, nalakovanie
     116,93
     29.12.2014
     SAN Podlahoviny
     Francovce 530/15
     087 01 Giraltovce
      
     35248611
     201412029
     Toner HP 5 ks
     151,14
     29.12.2014
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 27
     082 12
      
     36487708
     1089801093
     Služby mobilnej siete
     8,39
     31.12.2014
     O2 Slovakia, s.r.o.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     35848863
     8769664215
     VUCNET DSL
     131,45
     31.12.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     1/201413822
     Prenájom kopírky
     45,34
     31.12.2014
     IKARO, s.r.o.
     Okružná 32
     080 01 Prešov
      
     31656544
     7770315743
     Služby pevnej siete
     15,70
     31.12.2014
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     150039
     Učebnice Aj
     3567,00
     13.1.2015
     Ing. Ján Strapec - OXICO
     Panónska cesta 6/3819
     851 04 Bratislava
      
     11667958
     215010111
     SPIN - RAP za rok 2015
     964,51
     16.1.2015
     Asseco Solutions, a.s.
     Plynárenská 7/C
     821 09 Bratislava
      
     00602311
     2269940676
     Služby mobilnej siete
     8,24
     20.1.2015
     ORANGE Slovensko, a.s.
     Metodova 8
     821 08 Bratislava
      
     35697270
     1590000300
     Stravné lístky - vyúčtovacia faktúra
     3184,02-3184,02=0
     12.1.2015
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Račianske mýto 1/B
     831 02 Bratislava
      
     35683813
     3621403925
     Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2015
     25,49
     26.1.2015
     AutoCont SK, a.s.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     36396222
     211875
     The Slovak Spectator - predplatné - zálohová faktúra
     39,00
     23.1.2015
     The Slovak Spectator, The Rocks, s.r.o.
     Lazaretská 12
     811 08 Bratislava
      
     31386237
     1553042
     The Slovak Spectator - vyúčtovacia faktúra
     39,00-39,00=0
     3.2.2015
     The Slovak Spectator, The Rocks, s.r.o.
     Lazaretská 12
     811 08 Bratislava
      
     31386237
     215010490
     SPIN - servisné práce za obdobie od 1.1. - 31.3. 2015
     387,14
     23.1.2015
     Asseco Solutions, a.s.
     Plynárenská 7/C
     821 09 Bratislava
      
     00602311
     V/15/0001
     Služby spojené s užívaním za 1. štvrťrok 2015 - zálohová faktúra
     4300,00
     23.1.2015
     SPŠ Stavebná
     Plzenská 10
     080 01 Prešov
      
     00161837
     150326
     Učebnice Aj
     1426,80
     23.1.2015
     Ing.Ján Strapec - OXICO
     Panónska cesta 6/3819
     851 04 Bratislava
      
     11667958
     201500001
     Prenájom jazykovej učebne 01/2015
     71,50
     10.2.2015
     ZŠ Bajkalská
     Bajkalská 29
     080 01 Prešov
      
     37877186
     VF1/201510286
     Prenájom kopírky
     84,08
     6.2.2015
     IKARO, s.r.o.
     Okružná 32
     080 01 Prešov
      
     31656544
     22015
     Vyučovanie cudzieho jazyka NJ
     342,00
     10.2.2015
     Mgr. Valéria Horvátová
     Mukačevská 21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     0770616047
     Služby pevnej siete
     20,00
     10.2.2015
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     3770618499
     VUCNET DSL
     131,45
     10.2.2015
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     1091792183
     Služby mobilnej siete
     14,99
     18.2.2015
     O2 Slovakia, s.r.o.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     35848863
     52015
     Vyučovanie cudzieho jazyka NJ
     285,00
     4.3.2015
     Mgr. Valéria Horvátová
     Mukačevská 21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     VF1/201510622
     Prenájom kopírky
     60,17
     5.3.2015
     IKARO, s.r.o.
     Okružná 32
     080 01 Prešov
      
     31656544
     201500003
     Prenájom jazykovej učebne 02/2015
     78,00
     11.3.2015
     ZŠ Bajkalská
     Bajkalská 29
     080 01 Prešov
      
     37877186
     2771588055
     Služby pevnej siete
     15,60
     11.3.2015
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     1093843238
     Služby mobilnej siete
     14,99
     11.3.2015
     O2 Slovakia s.r.o.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     35848863
     0771592184
     VÚCNET DSL
     131,45
     11.3.2015
     Slovak Telecom a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     2279679106
     Prenos tel. čísla
     -8,00
     26.3.2015
     Orange Slovensko a.s.
     Metodova 8
     821 09 Bratislava
      
     25697270
     92015
     Vyučovanie cudzieho jazyka
     513,00
     1.4.2015
     Mgr.Valéria Horvátová
     Mukačevská 7920/21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     1590800428
     Stravné lístky - zálohová faktúra
     3184,02
     26.3.2015
     VAŠA Slovensko a.s.
     Masaryková 26
     080 01 Prešov
      
     35683813
     1590001830
     Stravné lístky - vyúčtovacia faktúra
     3184,02 - 3184,02=0
     1.4.2015
     VAŠA Slovensko a.s.
     Masaryková 26
     080 01 Prešov
      
     35683813
     15037
     Čistiace prostriedky
     165,5
     8.4.2015
     ABC - Jana Miheličová
     Budovateľská 38
     080 01 Prešov
      
     17206022
     201510934
     Prenájom kopirovacieho stroja
     120,12
     10.4.2015
     IKARO s.r.o.
     Okružná 32
     080 01 Prešov
      
     31656544
     8772489157
     Telefón
     16,49
     10.4.2015
     Slovak Telecom a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     7773337058
     VÚCNET
     131,45
     14.4.2015
     Slovak Telecom a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     3150034
     Náklady spojené s užívaním
     126,00
     14.4.2015
     SPŠ Snina
     Partizánska 1059/23
     069 01 Snina
      
     00161721
     215040126
     Servisné práce za obdobie 01.04. - 30. 06. 2015
     387,14
     14.4.2015
     Asseco Solutions, a.s.
     Plynárenská 7/C
     821 09 Bratislava
      
     00602311
     201500006
     Prenájom jazykovej učebne za 03/2015
     91,00
     14.4.2015
     ZŠ Bajkalská
     Bajkalská 29
     080 01 Prešov
      
     37877186
     V/15/0002
     Služby spojené s užívaním za 2. štvrťrok 2015 - zálohová faktúra
     4300,00
     14.4.2015
     SPŠ Stavebná
     Plzenská 10
     080 01 Prešov
      
     00161837
     1095857637
     Služby mobilnej siete
     19,60
     15.4.2015
     O2 Slovakia, s.r.o.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     35848863
     201504022
     Webhostingové služby pre www.jspresov.sk od 16.4. 2015 - 16. 4. 2016
     76,00
     21.4.2015
     D. MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 27
     082 12
      
     36487708
     3621500076
     Nové verzie MAGMA HCM 2. štvrťrok 2015
     25,49
     21.4.2015
     AutoCont SK, a.s.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     36396222
     3621500195
     MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2015
     193,28
     22.4.2015
     AutoCont SK, a.s.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     36396222
     152149
     Učebnice Aj
     274,51
     24.4.2015
     Ing.Ján Strapec - OXICO
     Panónska cesta 6/3819
     851 04 Bratislava
      
     11667958
     132015
     Vyučovanie cudzieho jazyka
     456,00
     30.4.2015
     Mgr.Valeria Horvátová
     Mukačevská 21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     VF1/201511213
     Prenájom kopírovacieho stroja
     112,87
     6.5.2015
     IKARO s.r.o.
     Okružná 32
     080 01 Prešov
      
     31656544
     301550002
     Upratovací vozík 2ks - Zálohová faktúra
     197,02
     5.5.2015
     BADOCO s.r.o.
     Rumunská 11
     040 01 Košice
      
     43977669
     152315
     Učebnice Aj
     90,00
     6.5.2015
     Ing.Ján Strapec - OXICO
     Panónska cesta 6/3819
     851 04 Bratislava
      
     11667958
     301510618
     Upratovací vozík - Vyúčtovacia faktúra
     197,02-197,02=0,00
     7.5.2015
     BADOCO s.r.o.
     Rumunská 11
     040 01 Košice
      
     43977669
     201500007
     Prenájom jazykovej učebne za 04/2015
     84,50
     11.5.2015
     ZŠ Bajkalská
     Bajkalská 29
     080 01 Prešov
     37877186
     9773426723
     VÚCNET
     131,45
     11.5.2015
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     4773421228
     Služby pevnej siete
     14,75
     11.5.2015
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     1097826213
     Služby mobilnej siete
     14,99
     14.5.2015
     O2 Slovakia, s.r.o.
     Einsteinova 24
     85101 Bratislava
      
     35848863
     152005021
     Konfigurácia programu Ifosoft, vytvorenie nového školkého roka
     22,56
     19.5.2015
     IFOsoft, v.o.s.
     Sabinovská 36
     08001 Prešov
      
     3166108
     2015-0501
     oprava chýb spôsobená škodlivým kódom, aktualizácia systému, odstránenie starých aplikácii
     90,00
     19.5.2015
     Dominik Škerhák
     Štúrova 3
     08001 Prešov
      
     45708924
     201505020
     Toner 1 ks, baréria-notebook 1 ks
     76,00
     26.5.2015
     D. MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 27
     08212
      
     36487708
     152005042
     Úprava tlače vysvedčení, inštalácia úprav
     43,32
     21.5.2015
     IFOsoft, v.o.s.
     Sabinovská 36
     08001 Prešov
      
     31666108
     172015
     Vyučovanie NJ za mesiac máj 2015
     456,00
     2.6.2015
     Mgr. Valeria Horvátová
     Mukačevská 21 080 01 Prešov
     47026812
     201500009
     Prenájom jazykovej učebne za máj 2015
     104,00
     3.6.2015
     Základná škola
     Bajkalská 29
     080 01 Prešov
      
     37877186
     15022
     Poštové poukážky, plagáty
     228,06
     3.6.2015
     Pavol Šidelský AKCENT PRINT
      
     Sibírska 31
     080 01 Prešov
      
     34906061
     VF1/201511578
     Prenájom kopírky
     93,78
     4.6.2015
     IKARO s.r.o.
     Okružná 32
     080 01 Prešov
      
     31656544
     6774373892
     Služby pevnej siete
     14,72
     10.6.2015
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     0774379562
     VUCNET
     131,45
     10.6.2015
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     20150151
     Internetová prezentácia na www.kamdomesta.sk a inzercia v periodiku Kontakty do vrecka
      
     120,00
     10.6.2015
     enter design, s.r.o.
     Hutnícka 1
     040 01 Košice
      
     36217891
     1100637864
     Služby mobilnej siete
     16,79
     12.6.2015
     O2 Slovakia, s.r.o.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     35848863
     FV/1506012
     Inzercia v PIS za obdobie od 1.6.2015 do 31.5.2016
     49,79
     15.6.2015
     Vádium - IT s.r.o.
     Plzenská 2
     080 01 Prešov
      
     44542194
     152006029
     Oprava tlače osvedčení
     10,38
     16.6.2015
     IFOSOFT v.o.s.
     Sabinovská 36
     080 01 Prešov
      
     31666108
     212015
     Vyučovanie NJ za mesiac jún 2015
     342,00
     17.6.2015
     Mgr. Valeria Horvátová
     Mukačevská 21
     080 01 Prešov
      
     47026812
     1590800786
     Stravné lístky - zálohová faktúra
     1592,02
     18.6.2015
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Masarykova 26
     080 01 Prešov
      
     35683813
     1590003139
     Stravné lístky - vyučtovacia faktúra
     1592,02-1592,02=0,00
     23.6.2015
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Masarykova 26
     080 01 Prešov
      
     35683813
     3150019
     Služby spojené s užívaním: - zálohové faktúry č. V/15/0001, V/15/0002 = celková suma k uhrade
      
     11058,24-4300-4300= 2458,24
      
     22.6.2015
     SPŠ stavebná
     Plzenská 10
     080 01 Prešov
      
     00161837
     201500011
     Prenájom jazykovej učebne za 6/2015
     71,50
     29.6.2015
     ZŠ Bajkalská
     Bajkalská 29
     080 01 Prešov
      
     37877186
     3150060
     Náklady spojené s užívaním
     153,30
     6.7.2015
     SPŠ Snina
     Partizánska 23
     069 01 Snina
      
     00161721
     215140043
     Dopravný podnik - inzercia
     239,10
     6.7.2015
     Dopravný podnik mesta Prešov
     Bardejovská 7
     080 06 Ľubotice
      
     31718922
     1152203606
     Triedne knihy, Prihlášky na štátnu jazykovú skúšku
     273,95
     6.7.2015
     ŠEVT a.s.
     Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
     31331131
     V/15/0003
     Služby spojené s užívaním na 3. štvrťrok 2015 - zálohová faktúra
     4300,00
     7.7.2015
     SPŠ stavebná
     Plzenská 10
     080 01 Prešov
      
     00161837
     3621501031
     Nové verzie MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2015
     25,49
     9.7.2015
     AutoCont SK a.s.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     36396222
     2775324363
     Služby pevnej siete
     20,60
     9.7.2015
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     0775330005
     VÚC NET
     131,45
     9.7.2015
     Slovak Telekom, a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     VF1/201511955
     Prenájom kopírovacieho stroja
     60,89
     13.7.2015
     IKARO s.r.o.
     Okružná 32
     080 01 Prešov
      
     31656544
     215070096
     ISPIN služba č.1 3Q.2015 -poradenstvo
     387,14
     9.7.2015
     Asseco Solutions, a.s.
     Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
     00602311
     1102781007
     Služby mobilnej siete
     23,60
     9.7.2015
     O2 Slovakia s.r.o.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     35848863
     EM41201500485
     Goethe Institut - zahraničné testy
     629,20
     13.7.2015
     GOETHE INSTITUT
     Dachauer Str. 122, 80637 Munchen
      
     3621501188
     MAGMA HCM systémová podpora - 2. štvrťrok 2015
     193,28
     27.7.2015
     AutoCont SK a.s.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     36396222
     84098683
     Predpatné  PORADCA 2016 - zálohová faktúra
      
     24,90
     27.7.2015
     PORADCA s.r.o.
     Pri Celulózke 40
     010 01 Žilina
      
     36371271
     201500113
     Nájom triedy za obdobie 1.1.-30.6.2015
     850,00
     4.8.2015
     ZŠ Májové námestie
     Májové námestie 1
     080 01 Prešov
      
     36165638
     201500114
     Náklady spojené s užívaním triedy za obdobie od 1.1.-30.6.2015
     156,06
     5.8.2015
     ZŠ Májové námestie
     Májové námestie 1
     080 01 Prešov
      
     36165638
     2152203445
     Triedné knihy, Prihlášky na štátnu jazykovú skúšku - zúčtovacia faktúra
     273,95-273,95=0,00
     6.8.2015
     ŠEVT a.s.
     Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
     31331131
     VF1/201512157
     Prenájom kopírovacieho stroja 7/2015
     26,40
     11.8.2015
     IKARO s.r.o.
     Okružná 32
     080 01 Prešov
      
     31656544
     3776276512
     Služby pevnej siete
     16,36
     11.8.2015
     Slovak Telekom a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     84098683
     Predplatné PORADCA 2016 - zúčtovcia faktúra:
     49,80-24,90=24,90
     11.8.2015
     PORADCA s.r.o.
     Pri Celulózke 40
     010 01 Žilina
      
     36371271
     8776281856
     VÚC NET
     131,45
     12.8.2015
     Slovak Telekom a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     15107
     Kancelárske potreby, Čistiace potreby
     240,30
     20.8.2015
     ABC - Jana Miheličová
     Budovateľská 38, 080 01 Prešov
     17206022
     1104880731
     Služby mobilnej siete
     14,99
     20.8.2015
     O2 Slovakia s.r.o.
     Einsteinová 24, 851 01 Bratislava
     35848863
     VF1/201512472
     Prenájom kopírovacieho stroja
     27,00
     4.9.2015
     IKARO s.r.o.
     Okružná 32
     080 01 Prešov
      
     31656544
     63/2015
     Školenie BOZP a PO
     102,00
     4.9.2015
     Kuzmiaková Ladislava
     Bajkalská 24
     080 01 Prešov
      
     41342046
     153892
     Učebnice AJ a ŠJ
     3791,70
     7.9.2015
     OXICO - Ing. Ján Strapec
     Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava
     11667958
     153916
     Učebnice NJ a ŠJ
     1746,73
     9.9.2015
     OXICO - Ing. Ján Strapec
     Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava
     11667958
     154022
     Učebnice AJ a NJ
     3945,47
     10.9.2015
     OXICO - Ing. Ján Strapec
     Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava
     11667958
     2777227262
     Služby pevnej siete
     14,45
     10.9.2015
     Slovak Telekom a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     3777232988
     VÚC NET
     131,45
     10.9.2015
     Slovak Telekom a.s.
     Bajkalská 28
     817 62 Bratislava
      
     35763469
     1106906852
     Služby mobilnej siete
     14,99
     16.9.2015
     O2 Slovakia s.r.o.
     Einsteinova 24
     851 01 Bratislava
      
     35848863
     154847
     Učebnice AJ a NJ
     1610,59
     17.9.2015
     OXICO - Ing. Ján Strapec
     Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava
     11667958
     1590801199
     Stravné lístky - Zálohová faktúra
     2547,22
     24.9.2015
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Masarykova 26 080 01 Prešov
     35683813
     155386
     Učebnice AJ a NJ
     1098,39
     28.9.2015
     OXICO - Ing. Ján Strapec
     Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava
     11667958
     155472
     Učebnice AJ a ŠJ
     1014,00
     28.9.2015
     OXICO - Ing. Ján Strapec
     Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava
     11667958
     1590004746
     Stravné lístky - Vyučtovacia faktúra
     2547,22-2547,22=0
     30.9.2015
     VAŠA Slovensko, s.r.o.
     Masarykova 26 080 01 Prešov
     35683813
     201509033
     Toner HP 1010 2ks
     72,00
     1.10.2015
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 84 082 12 Kapušany
     36487708
     201509032
     Obnova domény od 30.9.2015 do 30.9.2016
     23,90
     1.10.2015
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 84 082 12 Kapušany
     36487708
     155893
     Učebnice ŠJ a AJ
     862,50
     6.10.2015
     OXICO - Ing. Ján Strapec
     Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava
     11667958
     1510000438
     Oprava žalúzií
     52,96
     7.10.2015
     M-TECH partner s.r.o.
     Vodárenská 28 080 01 Prešov
     31728251
     156015
     Učebnice ŠJ
     304,50
     7.10.2015
     OXICO - Ing. Ján Strapec
     Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava
     11667958
     V/15/0004
     Služby spojené s užívaním na 4. štvrťrok 2015 - zálohová faktúra
     4300,00
     7.10.2015
     SPŠ Stavebná
     Plzenská 10
     080 01 Prešov
      
     00161837
     VF1/201512861
     Prenájom kopírovacieho stroja 9/2015
     92,56
     8.10.2015
     IKARO s.r.o.
     Okružná 32
     080 01 Prešov
      
     31656544
     215100082
     Servisné práce, poradenstvo, služba č.1 10-12/2015
     387,14
     8.10.2015
     Asseco Solutions, a.s.
     Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
     00602311
     201500013
     Prenájom jazykovej učebne za 9/2015
     91,00
     8.10.2015
     ZŠ Bajkalská
     Bajkalská 29 080 01 Prešov
     37877186
     4778176815
     Služby pevnej siete
     131,45
     12.10.2015
     Slovak Telekom a.s.
     Bajkalská 28 817 62 Bratislava
     35763469
     3778171134
     Služby pevnej siete
     21,55
     12.10.2015
     Slovak Telekom a.s.
     Bajkalská 28 817 62 Bratislava
     35763469
     3621502026
     Nové verzie MAGMA HCM 4. štvrťrok 2015
     25,49
     12.10.2015
     AutoCont SK a.s.
     Einsteinova 24 851 01 Bratislava
     36396222
     1500220
     Učebnice ŠJ - dobropis
     -533,25
     12.10.2015
     OXICO - Ing. Ján Strapec
     Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava
     11667958
     1109764795
     Služby mobilnej siete
     30,70
     14.10.2015
     O2 Slovakia s.r.o.
     Einsteinova 24 851 01 Bratislava
     358488623
     156475
     Učebnice AJ
     135,00
     15.10.2015
     OXICO - Ing. Ján Strapec
     Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava
     11667958
     201511881
     Predplatné cudzojazyčných časopisov 2015/2016 - zálohová faktúra
     10,20
     19.10.2015
     FLP Matilda Blahová
     Vrančovičova 83, 841 03 Bratislava
     33621462
     7360104402
     Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi 01/2016-12/2016 - zálohová faktúra
     68,40
     19.10.2015
     Wolters Kluwer s.r.o.
     Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava
      
     31348262
     201510028
     Toner OKI C310/C510/C530 cyan RN
     46,80
     21.10.2015
     D.MEDIA s.r.o.
     Nemcovce 84 082 12 Kapušany
     36487708
     156836
     Učebnice AJ a NJ
     160,21
     21.10.2015
     OXICO - Ing. Ján Strapec
     Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava
     11667958
     3621502153
     MAGMA HCM systémová podpora - 3.štvrťrok 2015
     193,28
     23.10.2015
     AutoCont SK a.s.
     Einteinova 24 851 01 Bratislava
     36396222
     1516-3704
     Časopisy na šk.r. 2015/2016
     16,00
     26.10.2015
     Ares s.r.o.
     Banselova 4 821 04 Bratislava
     31363822
     7101676679
     Predplatné mesačníka Manažment školy v praxi - vyúčtovacia faktúra
     68,40-68,40=0
     27.10.2015
     Wolters Kluwer s.r.o.
     Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava
     31348262
     20151039
     Predplatné cudzojazyčných časopisov - vyúčtovacia faktúra
     10,20-10,20=0
     5.11.2015
     FLP Matilda Blahová
     Vrančovičova 83, 841 03 Bratislava
     33621462
     201500015
     Prenájom jazykovej učebne 10/2015
     104,00
     6.11.2015
     ZŠ Bajkalská
     Bajkalská 29 080 01 Prešov
     37877186
     VF1/201513132
     Prenájom kopírovacieho stroja
     119,02
     6.11.2015
     IKARO s.r.o.
     Okružná 32  080 01 Prešov
     31656544
     9779141215
     Služby pevnej siete
     131,45
     10.11.2015
     Slovak Telekom a.s.
     Bajkalská 28 817 62 Bratislava
     35763469
     9779144353
     Služby pevnej siete
     16,54
     10.11.2015
     Slovak Telekom a.s.
     Bajkalská 28 817 62 Bratislava
     35763469
     11118286616
     Služby mobilnej siete
     16,07
     10.11.2015
     O2 Slovakia s.r.o.
     Einteinova 24 851 01 Bratislava
     35848863
     157438
     Učebnice NJ a AJ
     340,92
     10.11.2015
     OXICO - Ing. Ján Strapec
     Panónska cesta 6, 851 04 Bratislava
     11667958
     5021517073
     Verejná správa 2016 - Vyúčtovacia faktúra
     84,00-84,00=0
     11.11.2015
     Poradca podnikateľa s.r.o.
     Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
     31592503
     2015110033
     Seminár "Povinnosti mzdovej účtovníčky a leg.zmeny 2016"
     48,00
     12.11.2015
     RELIA s.r.o.
     Trnavská 80 821 02 Bratislava
     31369308
     1590801463
     Stravné lístky
     309,60
     23.11.2015
     VAŠA Slovensko s.r.o.
     Hlavná 56
     080 01 Prešov
      
     356838123
     EM41201500838
     GOETHE INSTITUT
     642,40
     26.11.2015
     GOETHE INSTITUT
     Dachauer Str. 122, 80637 Munchen
      
     2015412006
     Toner pre OKI 4 ks
     193,20
     8.12.2015
     D.MEDIA,s.r.o.
     Nemcovce 84 08212 Kapušany
     36487708
     201500017
     Prenájom priestorov za 11/2015
     91,00
     7.12.2015
     ZŠ Bajkalská
     Bajkalská 29 08001 Prešov
     37877186
     201500018
     Prenájom priestorov za 12/2015
     91,00
     8.12.2015
     ZŠ Bajkalská
     Bajkalská 29 08001 Prešov
     37877186
     201512013
     Toner HP 1010 3 ks
     108,00
     10.12.2015
     D.MEDIA, s.r.o.
     Nemcovce 84 08212 Kapušany
     36487708
     4780055216
     Služby pevnej siete
     15,50
     7.12.2015
     Slovak Telekom
     Bajkalská 28 81762 Bratislava
     35763469
     7780051949
     VUV NET
     131,45
     7.12.2015
     Slovak Telekom
     Bajkalská 29 81762 Bratislava
     35763469
     1114180216
     Služby mobilnej siete
     14,99
     9.12.2015
     O2 Slovakia s.r.o.
     Einsteinova 24 85101 Bratislava
     35848863
     4151453410
     Dodávka a montáž nábytku
     949,80
     14.12.2015
     KNK PLUS v.d.
     Majerská cesta 73, 97401 Banská Bystrica
     47151994
     1150032
     Prevádzkové náklady za mesiace 9-12 2015
     215,60
     15.12.2015
     Gymnázium Lipany
     Komenského 13 08271 Lipany
     00161047
     159020878
     DRAK encyklopédia mzdového účtovníctva
     59,04
     16.12.2015
     MzdyServis
     Fraňa Mojtu 16 94901 Nitra
     34124705
     15063
     Poštové poukážky typu U
     85,20
     18.12.2015
     AKCENT PRINT
     Sibírska 31 08001 Prešov
     34906061
     3150098
     Náklady spojené s užívaním
     50,40
     18.12.2015
     SPŠ Snina
     Partizánska 23 06901 Snina
     00161721
     201500180
     Nájom triedy za obdobie 9-12 2015
     425,00
     18.12.2015
     ZŠ Májové námestie
     Májové námestie 1 08001 Prešov
     36165638