•  

   Jazyk: francúzsky

   Ročník: ZK1 mix

   Termín: pondelok: 15:00 – 16:30

                   streda:     15:00 – 16:30

   Miestnosť: č. 104

   Vyučujúci: Mgr. A. Hudáková

    

    

    

   Jazyk: francúzsky

   Ročník: ZK2 mix

   Termín:  utorok:       15:00 – 16:30

                  štvrtok:       15:00 – 16:30

   Miestnosť:  č. 104

   Vyučujúci: Mgr. A. Hudáková

    

    

   Jazyk: francúzsky

   Ročník: VK2 mix

   Termín: pondelok: 16:40 – 18:10

                  streda:      16:40 – 18:10

   Miestnosť: č. 104

   Vyučujúci: Mgr. A. Hudáková

                               B. Duboscq