• Jazyk: francúzsky

   Ročník: ZK2 mix

   Termín:  utorok:       15:00 – 16:30

                  štvrtok:       15:00 – 16:30

   Miestnosť:  č. 104

   Vyučujúci: Mgr. A. Hudáková

                               B. Duboscq

    

   1. Dzurišin Juraj Ján
   2. Eremiášová Adriána, Ing.
   3. Gerdová Charline Mia
   4. Kleinová Brigita, PhDr., PhD.
   5. Lechvár Renáta, Ing.
   6. Roman Gabriel

    

    

    

   Jazyk: francúzsky

   Ročník: SK1 mix

   Termín: pondelok: 16:40 – 18:10

                   streda:     16:40 – 18:10       

    

   Miestnosť: č. 104

   Vyučujúci: Mgr. A. Hudáková

                               B. Duboscq

    

   1. Eliašová Zuzana
   2. Gmitter Alexander
   3. Kóšová Martina, Ing.
   4. Lichvár Adam
   5. Triščíková Lucia
   6. Zapotoková Hana
   7. Zimovčáková Ivana