• Na úvodnú hodinu si prineste: 
   -zdravotný dotazník (stiahnuť na stránke školy, podpísaný  zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
   -vyhlásenie o bezinfekčnosti (stiahnuť na stránke školy, podpísaný zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
   -rúško
   -návleky
   -5 eur
   ROZVRHY NIŽŠIE

                           
   Jazyk:    Francúzsky             Jazyk:    Francúzsky 
   Ročník:    ZK 1            Ročník:    ZK 2    
   Termín:    Utorok    15:00 - 16:30        Termín:    Pondelok    15:00 - 16:30
                   Štvrtok    15:00 - 16:30                        Streda    15:00 - 16:30
   Miestnosť:    č. 81            Miestnosť:    č. 81    
   Vyučujúci:     PhDr. Albína Gezová        Vyučujúci:     PhDr. Albína Gezová

                           
   1    Bobot Ján                        1    Butkovičová Nikola, Mgr.
   2    Dzurendová Eva              2    Lorková Saša
   3    Hroncová Diana               3    Lukáčková Tamara
   4    Knutová Juliana               4    Ovšák Boris, Ing.
   5    Kovalčíková Mária, Ing.    5    Poláková Anna, Ing.
   6    Lukáčová Olívia                6    Sabol Ľubomír
   7    Milas Vladimír, JUDr.        7    Vincová Alexandra
   8    Páll Juraj, MUDr.              8    Volanská Viktória
   9    Palušková Gréta                
   10    Popovcová Sofia                
   11    Ragulská Ema                    
   12    Šuščáková Zdenka                
   13    Vasiľová Ivana                
   14    Višňovská Eliška                
   15    Zápotoková Hana                

   Podmienečne otvorený kurz v septembri – v prípade neschválenia kurzu zriaďovateľom, z dôvodu nižšieho počtu poslucháčov, bude kurz zrušený a vrátené školené. Je možné sa do kurzu dohlásiť v priebehu septembra.

   Jazyk:    Francúzsky     
   Ročník:    SK 2    
   Termín:    Utorok    16:40-18:10
                   Štvrtok    16:40-18:10
   Miestnosť:    č. 81    
   Vyučujúci:     PhDr. Albína Gezová
           

            
   1    Baran Martin, JUDr.
   2     Bartle Lucia
   3     Benková Gabriela    
   4    Čmelíková Letícia
   5    Gerda Alex-Richard
   6    Greško Jozef, Mgr.
   7    Hliboký Jozef    
   8    Kanderka Alexander
   9    Lamač Branislav
   10    Mačura Sebastián
   11    Pasok Anastázia
   12    Siváková Daša,Mgr.
   13    Straková Eva-Alexandra
   14    Vargová Timea
   Podmienečne otvorený kurz v septembri – v prípade neschválenia kurzu zriaďovateľom, z dôvodu nižšieho počtu poslucháčov, bude kurz zrušený a vrátené školené. Je možné sa do kurzu dohlásiť v priebehu septembra.