• Na úvodnú hodinu si prineste: 
   -zdravotný dotazník (stiahnuť na stránke školy, podpísaný  zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
   -vyhlásenie o bezinfekčnosti (stiahnuť na stránke školy, podpísaný zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
   -rúško
   -návleky
   -5 eur
   ROZVRHY NIŽŠIE

                           

   Jazyk:    Francúzsky              
   Ročník:    ZK 1          
   Termín:    Utorok    15:00 - 16:30        
                   Štvrtok    15:00 - 16:30                       
   Miestnosť:    č. 81             
   Vyučujúci:     PhDr. Albína Gezová        

       

   Jazyk:    Francúzsky

    Ročník:    ZK 2    

   Termín:    Pondelok    15:00 - 16:30

                    Streda    15:00 - 16:30

   Miestnosť:    č. 81  

   Vyučujúci:     PhDr. Albína Gezová

                       

   Jazyk:    Francúzsky     
   Ročník:    SK 2    
   Termín:    Utorok    16:40-18:10
                   Štvrtok    16:40-18:10
   Miestnosť:    č. 81    
   Vyučujúci:     PhDr. Albína Gezová