• Jazyk: španielsky

   Ročník: SK 1

   Termín:  pondelok 15 00 – 16 30

                   streda       15 00 – 16 30   

   Miestnosť: č. 128 (podkrovie)

   Vyučujúci: Mgr. Tatiana Miková

    Lektorka: Camila Loyola Mohor

    

   Prvá úvodná hodina bude v pondelok 18. 9. o 15 00

    

    

   1. Adámková Milada
   2. Antalová Simona
   3. Brtková Cinkanič Júlia
   4. Bobulská Lenka
   5. Hidasi Pavol
   6. Chovan Christian
   7. Kolačkovská Nina
   8. Kolšovská Ella
   9. Korečková Ella
   10. Magdová Alexandra
   11. Magdová Ivana
   12. Pivovarníková Stanislava
   13. Ridilová Jaroslava
   14. Tkáčová Miloslava

    

    

    

    

   Jazyk: španielsky

   Ročník: ZK 1

   Termín:  utorok 16 30 – 18 00

                   štvrtok 16 30 – 18 00   

   Miestnosť: č. 128 (podkrovie)

   Vyučujúci: Mgr. Tatiana Miková

    

   Prvá úvodná hodina bude v utorok 19.9. o 16 30

    

    

   1. Gábor Maroš
   2. Dzurišinová Zuzana
   3. Humeňanská Simona
   4. Hromjáková Daniela
   5. Karabinová Simona
   6. Komlošová Sonia
   7. Koštialik Ján
   8. Martonová Dorota
   9. Múdra Karolína
   10. Nemjo Filip
   11. Pribulová Dominika
   12. Prídavok Adam
   13. Prídavková Alena
   14. Renez Stella
   15. Sabol Oliver
   16. Stredňáková Diana
   17. Želonka Šimon

    

    

    

   Jazyk: španielsky

   Ročník: ZK 2

   Termín:  pondelok  16 40  –   18 10

                   streda       16 40  –    18 10  

   Miestnosť: č. 128 (podkrovie)

   Vyučujúci: Mgr. Tatiana Miková

    Lektorka: Camila Loyola Mohor

    

   Prvá úvodná hodina bude v pondelok 18.9. o 16 40

    

   1. Aitner Petra Viktória
   2. Erošová Lucia
   3. Fečová Simona
   4. Husivargová Vladimíra
   5. Kokolíková Eva
   6. Kováčiková Stela
   7. Kyseľová Barbora
   8. Lacková Tereza
   9. Letkovská Alexia
   10. Pajunk Šimon
   11. Pribulová Anna Mária
   12. Pribulová Margita
   13. Svatonová Karolína
   14. Tomková Bianca