•  

   Jazyk: španielsky

   Ročník: ZK 2

   Termín:  pondelok 15 00 – 16 30

                   streda       15 00– 16 30

   Miestnosť: č. 128 (podkrovie)

   Vyučujúci: Mgr. Tatiana Miková

    Lektorka: Camila Loyola Mohor

    

    

    

    

   Jazyk: španielsky

   Ročník: ZK 1

   Termín:  pondelok 16 40 – 18 10

                   streda       16 40 - 18 10    

   Miestnosť: č. 128 (podkrovie)

   Vyučujúci: Mgr. Tatiana Miková