• Na úvodnú hodinu si prineste: 
    

   - POTVRDENIE O ZAPLATENÍ /ak ste ho ešte neposlali mailom/
   -dotazník o bezpríznakovosti
   -návleky
   -rúško
   -5 eur /ak ste ešte neuhradili/


   ROZVRHY NIŽŠIE

    

    

   Jazyk: španielsky

   Ročník: SK 2

   Termín:  pondelok 16 40 – 18 10

                   streda       16 40 - 18 10    

   Miestnosť: č. 128 (podkrovie)

   Vyučujúci: Mgr. Tatiana Miková

    

   Prvá úvodná hodina bude vo štvrtok 16.9. o 16 40