• Na úvodnú hodinu si prineste: 
    

   - POTVRDENIE O ZAPLATENÍ /ak ste ho ešte neposlali mailom/
   -dotazník o bezpríznakovosti
   -návleky
   -rúško
   -5 eur /ak ste ešte neuhradili/


   ROZVRHY NIŽŠIE

    

    

   Jazyk: španielsky

   Ročník: SK 2

   Termín:  pondelok 16 40 – 18 10

                   streda       16 40 - 18 10    

   Miestnosť: č. 128 (podkrovie)

   Vyučujúci: Mgr. Tatiana Miková

    

   Prvá úvodná hodina bude vo štvrtok 16.9. o 16 40

    

   1. Brtková Júlia
   2. Dzuríková Stanislava
   3. Frič Damián
   4. Gazdičová Ema
   5. Hurajová Petronela
   6. Kušnírová Blanka
   7. Lazorčák Jakub
   8. Ridilová Jaroslava
   9. Šlachtovská Silvia
   10. Tkáčová Miloslava
   11. Višňovský Mathias