• Na úvodnú hodinu si prineste: 
   -zdravotný dotazník (stiahnuť na stránke školy, podpísaný  zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
   -vyhlásenie o bezinfekčnosti (stiahnuť na stránke školy, podpísaný zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
   -rúško
   -návleky
   -5 eur
   ROZVRHY NIŽŠIE

    

   Vyučujúci:     Daniel  Fernández  Cantalapiedra
   Jazyk:         Španielsky
   Ročník:       ZK1
   Termín:      Pondelok    15.00 – 16.30 h
                      Streda    15.00 – 16.30 h
   Miestnosť:     č. 39

   Pozn.:  Podmienečne otvorený kurz v septembri – v prípade nenaplnenia kurzu bude kurz zrušený z dôvodu nedostatočného počtu poslucháčov (min. 12) a vrátené školné.

   1.    Gazdičová Ema
   2.    Kollárová Katarína
   3.    Kravčiková Eva
   4.    Marcinková Michaela
   5.    Paľková Petronela
   6.    Poušová Adriana, Ing.
   7.    Štoffová Daniela, Mgr.
   8.    Voľanská Alexandra


   Vyučujúci:     Daniel  Fernández  Cantalapiedra
   Jazyk:         Španielsky
   Ročník:       ZK2
   Termín:      Pondelok    16.40 – 18.10 h
                      Streda    16.40 – 18.10 h
   Miestnosť:     č. 39

   Pozn.:  Podmienečne otvorený kurz v septembri – v prípade neschválenia zriaďovateľom z dôvodu nižšieho počtu poslucháčov bude kurz zrušený a vrátené školné.

   1.    Čema Stanislav 
   2.    Harčaríková Timea
   3.    Horňáková Soňa
   4.    Humeníková Tamara
   5.    Hurajová Petronela  
   6.    Hurdich Jakub Goran 
   7.    Kubanková Lenka
   8.     Porošinová Lea
   9.     Rontová Denisa 
   10.     Tkáčová Miloslava

   Vyučujúci:   Daniel  Fernández  Cantalapiedra
   Jazyk:         Španielsky
   Ročník:       SK1
   Termín:      Pondelok    18.20 – 19.50  h
                      Streda    18.20 – 19.50  h
   Miestnosť:     č. 39

   1.    Balážová Barbara
   2.    Cinkanič Brtková Júlia
   3.    Frič Damián
   4.    Kanderová Lesana
   5.    Kičura Sokolová Jana
   6.    Kušnírová Bianka
   7.    Lazorčák Jakub
   8.    Lihosithová Sofia
   9.    Mikulová Alojzia
   10.     Ridilová Jaroslava
   11.     Sabolčíková Daniela
   12.     Sivák Marko
   13.     Višňovský Mathias
   14.     Zibura Jakub