• Na úvodnú hodinu si prineste: 
   -zdravotný dotazník (stiahnuť na stránke školy, podpísaný  zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
   -vyhlásenie o bezinfekčnosti (stiahnuť na stránke školy, podpísaný zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
   -rúško
   -návleky
   -5 eur
   ROZVRHY NIŽŠIE

    

   Vyučujúci:     Daniel  Fernández  Cantalapiedra
   Jazyk:         Španielsky
   Ročník:       ZK1
   Termín:      Pondelok    15.00 – 16.30 h
                      Streda    15.00 – 16.30 h
   Miestnosť:     č. 39


   Vyučujúci:     Daniel  Fernández  Cantalapiedra
   Jazyk:         Španielsky
   Ročník:       ZK2
   Termín:      Pondelok    16.40 – 18.10 h
                      Streda    16.40 – 18.10 h
   Miestnosť:     č. 39

    

   Vyučujúci:   Daniel  Fernández  Cantalapiedra
   Jazyk:         Španielsky
   Ročník:       SK1
   Termín:      Pondelok    18.20 – 19.50  h
                      Streda    18.20 – 19.50  h
   Miestnosť:     č. 39