• Od 17.1. 2022 prechádzame na prezenčné vyučovanie. Tešíme sa na vás na našej Jazykovej škole. 

     

    Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti