• OZNAM: 

  PREZENČNÝ ZÁPIS V BUDOVE JAZYKOVEJ ŠKOLY NA PLZENSKEJ 10 PREBIEHA OD 21.6. DO 30.6. OD 15.00 - 18.00. TEŠÍME SA NA VÁS!!!

  ELEKTRONICKÝ ZÁPIS NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 UŽ PREBIEHA. VIAC INFO NA NAŠEJ STRÁNKE V SEKCII: ORGANIZÁCIA / ZÁPIS 2021 

  1. platba školného:

  študenti ZŠ, SŠ a VŠ - 145,- Eur

  dospelí - 175,- Eur

  Novinky:

  - Slovenčina pre cudzincov

  - Čínština

  - Portugalčina