• Často kladené otázky

    ...???...???...???...
    • FAQ

    • Môžem sa prihlásiť do kurzu kedykoľvek počas školského roka?

     - Áno, pokiaľ je vo Vami zvolenom kurze voľné miesto. Z poplatkov zaplatíte zápisné a z  daného školného alikvotnú časť.

      

     Je v školnom pre prípravný ročník na štátnu jazykovú skúšku zahrnutý aj poplatok za skúšku?

     - Nie, za prípravný kurz zaplatíte školné a zápisné, za skúšku zaplatíte stanovený poplatok až v prípade, keď sa na ňu aj reálne prihlásite.

      

     Sú Vaše jazykové kurzy vhodné aj pre starších ľudí?

     - Jazykové kurzy sú otvorené pre všetkých od žiakov 4. ročníka na ZŠ až po dospelých bez hornej hranice veku. Našou snahou je, aby boli vytvárané kurzy aj podľa vekovej blízkosti. Niekedy sa ale môže stať, že v jednom kurze sa stretnú starší stredoškoláci, vysokoškoláci, ale aj zamestnaní štyridsiatnici, či dôchodcovia. Z vlastných skúseností vieme, že to môže byť zaujímavé, ba až prospešné pre všetkých zúčastnených.

      

     Nie sú Vaše kurzy veľmi veľké, čo sa týka počtu učiacich sa?

     - Donedávna platná legislatíva umožňovala mať predovšetkým v prvých ročníkoch jazykových kurzov naozaj vysoké počty poslucháčov. Vyhláška o Jazykovej škole z roku 2008 to ale ohraničila. Maximálny počet poslucháčov na jeden kurz môže byť 20. Väčšinou sa s počtom poslucháčov pohybujeme pod touto hranicou – priemer 16-17 ľudí. V žiackych základných kurzoch, tzv. prípravkách je to max. 15 žiakov. Úlohou Jazykovej školy je poskytovať jazykové vzdelávanie širokej verejnosti za prijateľné poplatky.

      

     Prečo by som si mal u Vás urobiť štátnu jazykovú skúšku alebo nejaký certifikát?

     - Tak tu v prvom rade musí vedieť ten, kto sa prihlási na skúšky, prečo to robí. Zo skúseností ale vieme, že je to predovšetkým preto, lebo vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške je kvalifikačným predpokladom na vyučovanie daného cudzieho jazyka na ZŠ, SŠ, ale aj Jazykových školách. V neposlednom rade je vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške zaujímavé aj pre tých, ktorí by si plánovali založiť živnosť na vedenie jazykových kurzov, ale aj pre všetkých, od ktorých to požaduje napr. nádejný zamestnávateľ, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Nemecké certifikáty je potrebné dokladovať v Rakúsku, Švajčiarsku a samozrejme v Nemecku.

      

     Prebiehajú u Vás na škole kurzy aj v dopoludňajších hodinách?

     - Kurzy prebiehajú na „Jazykovke“ v pracovné dni v popoludňajších hodinách od cca. 15.00 do 20.00 hod. Keďže zdieľame tú istú budovu so SPŠ stavebnou, nie je to v dopoludňajších hodinách ani technicky možné.

  • Aj Vy máte otázky alebo nejasnosti?

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím