• Organizácia vzdelávania a kurzov

   •  

    Nadväznosť a počet vyučovacích hodín kurzov Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov

    Stupeň
    nároč.

    Kurz

    4 hod./týž.

    3 hod./týž.

    Úroveň jaz.
    zručností

    SERR

    1.

    základný
    210-420 hod.

    1.ročník  -
    2.ročník  O

    žiacky

    1.ročník
    2.ročník
    3.ročník
    4.ročník - O

    začiatočníci
    mierne pokročilí

    A1 - A2

    2.

    stredný
    280 hod.

    1.ročník  -
    2.ročník  O

     

    stredne pokročilí 
     

    B1 - B2

    3.

    vyšší
    280 hod.

    1.ročník  -
    2.ročník  O

     

    pokročilí 
     

    B2 - C1

    4.

    prípravný
    140 hod.

    1.ročník  V 
     

     

    podľa nadväznosti
    na kurzy

    B2

    C1 - C2

    5.

    konverzačný
    105-140 hod.

    1.ročník  -

    1.ročník  -

    podľa nadväznosti
    na kurzy

     

    Vysvetlivky:      O = osvedčenie, V = vysvedčenie 

     

    Organizačnou formou vyučovania je kurz

    Základný kurz zahŕňa štúdium v I. a II. ročníku. (v kurze mladších žiakov od tzv. prípravky v I.-IV. ročníku.) 

    Stredný kurz a  vyšší kurz zahŕňa taktiež štúdium v I. a II. ročníku.

    Na konci kurzu, po absolvovaní záverečného testu, poslucháči obdržia osvedčenie o absolvovaní kurzu.

    Prípravný kurz je určený pre záujemcov o vykonanie štátnej jazykovej skúšky – základnej resp. všeobecnej.
    Vyučovanie vo väčšine kurzov prebieha 2 krát do týždňa v 90 minútových blokoch v čase od:

    • 15.00 – 16.40 hod.
    • 16.50 – 18.10 hod.
    • 18.20 – 19.50 hod.