• Harmonogram 

   • Harmonogram školského roka

   • Každý školský rok  sa na Jazykovej škole začína zvyčajne v polovici septembra. Vyučovanie v kurzoch sa začne v septembri podľa rozvrhu konkrétneho kurzu. 

    Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov je zaradená do siete škôl a v čase školských prázdnin v jej kurzoch vyučovanie neprebieha.

    Dôležité dátumy a harmonogram školského roku: 

    september 

    - zverejnenie rozvrhov

    polovica septembra

    - začiatok vyučovania podľa rozvrhu jednotlivých kurzov

    do 22.9.2023 

    - doručenie prihlášky na jesenný termín základnej (B2) a 

    všeobecnej (C1-C2) ŠJS 

    20.10. 2023

    termín konania písomnej časti štátnych jazykových skúšok

    v jesennom termíne

    30.-31.10.

    2023

    - jesenné prázdniny

    20.-24.11.

    2023

    - predbežný termín konania ústnej časti štátnych jazykových

    skúšok v jesennom termíne

     

    23.12.2023

    - 7.1.2024   

    - vianočné prázdniny 

    22.1-26.1.2024

    - polročné testy 

    jan./feb. ´24

    - možnosť pristúpenia do kurzov k polroku 

     

    26.2-

    1.3.2024

    - jarné prázdniny 

    22.3.2024

    - posledný termín doručenia prihlášok na základnú a všeobecnú 

    štátnu jazykovú skúšku na jarný termín

    28.-2.4.2024

    - veľkonočné prázdniny 

    19.4. 2024

    písomná časť štátnych jazykových skúšok

    jarnom termíne 

    20.5.-24.5.2024

    ústna časť štátnych jazykových skúšok

    /presné termíny určia skúšobné komisie/

    4.6. 2024

    - predbežný termín záverečných testov v 2. ročníkoch 

    základných, stredných a vyšších kurzov ANJ

    24. - 28.6.

    2024

    - predbežný termín zápisu nových poslucháčov do prvých a

    vyšších ročníkov Jazykovej školy na šk. rok 

    28. jún 2024

    záver školského roka