• Jazyk:         Ruský
    Ročník:       ZK1

    1. ročník základného kurzu ruského jazyka v školskom roku 2020/2021 nebude otvorený z dôvodu nízkeho počtu záujemcov. 

    1. Cmarová Štefánia, Mgr.


    Jazyk:         Ruský
    Ročník:       ZK2
    Termín:      Pondelok       16.40 – 18.10 h
                       Štvrtok     16.40 – 18.10 h
    Miestnosť:      č. 128
    Vyučujúci:     Mgr. M. Bujňáková

    Pozn.:  Podmienečne otvorený kurz v septembri – v prípade neschválenia kurzu zriaďovateľom z dôvodu nižšieho počtu poslucháčov bude kurz zrušený a vrátené školné.


    1.    Antušová Viktória
    2.    Gurtlerová Ľudmila
    3.    Chobor Dušan
    4.    Kozárová Irina
    5.    Mráz Samuel
    6.    Tomeková Simon, Mgr.
    7.    Horňáková Soňa
    8.    Nadzamová Marcela, Ing.