• Na úvodnú hodinu si prineste: 

    - POTVRDENIE O ZAPLATENÍ /ak ste ho ešte neposlali mailom/
    -dotazník o bezpríznakovosti
    -návleky
    -rúško
    -5 eur /ak ste ešte neuhradili/


    ROZVRHY NIŽŠIE

     

     

    Jazyk: Ruský

    Ročník: SK 1

    Termín:      Pondelok: 16.40 – 18.10

                        Streda: 16.40 – 18.10

    Miestnosť: č. 30,

    Vyučujúci:  Mgr. J. Sipko