• Ak by som nejaké očakávania mala, tak by boli prekročené asi o 1000%.
   • Ema Kalenská, pobyt v Berlíne 2014
   • Veľmi pekne ďakujem Jazykovej škole,
    ktorá mi umožnila niečo také zažiť!
   • Dominika Tkáčová, Hamburg 2017
   • Nadšenie z Berlína ma nikdy neopustilo a myslím, že ani neopustí.
   • Natália Grešlíková, Berlín 2007
   • Štipendisti Goetheho inštitútu

   • V spolupráci so svojim nemeckým partnerom Goethe-Institut    München udeľovala Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov jednému zo svojich poslucháčov štipendium na jazykový pobyt v Spolkovej republike Nemecko – v hodnote cca. 2.400 EUR. Jazykový pobyt trval štyri týždne, pričom bolo možné vybrať si z viacerých termínov počas celého roka. V rámci štipendia bolo nemeckou stranou hradené: cesta tam a späť, poistenie, ubytovanie, stravovanie, vreckové, ale predovšetkým jedinečný 4-týždňový jazykový kurz.

     

    K najobľúbenejším mestám našich štipendistov patria Mníchov /3x/ a Berlín /3x/

    Informácie o doterajších štipendistoch a ich pobytoch nájdete nižšie.

    • 2017
     • Dominika Tkáčová, Hamburg 2017

      Dominika Tkáčová, Hamburg 2017

      • V tom čase žiačka Gymnázia JAR v Prešove.
      • Na Jazykovej škole úspešná absolventka vyšších ročníkov. Získala najprv Goethe-Zertifikat B2, neskôr aj Goethe-Zertifikat C1.

       

    • 2014
     • Ema Kalenská, Berlín 2014

      Ema Kalenská, Berlín 2014

      Na jazykovej škole absolventka 2. ročníka stredného kurzu. Po úspešnej skúške získala následne v Berlíne Goethe-Zertifikat B2.

      Ema a jej BERLÍN /.pdf/

       

    • 2012
     • Tomáš Harčár, Dresden 2012

      Tomáš Harčár, Dresden 2012

      Tomáš /v tom čase žiak SPŠ elektrotechnickej v Prešove/ navštevoval Jazykovú školu od žiackej prípravky až po prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku. Úspešne absolvoval skúšku Goethe-Zertifikat C1, ktorou si v tom čase nahradil maturitnú skúšku. 

      Tomáš a jeho Drážďany / Dresden /.pdf/

    • 2011
     • Adriana Ferencová, Berlín 2011

      Adriana Ferencová, Berlín 2011

      Adriana navštevovala na Jazykovej škole kurzy od žiackeho prípravného až po vyšší kurz. Úspešne zvládla ja skúšku Goethe-Zertifikat C1. Pre svoj pobyt v Nemecku si vybrala hlavné mesto.

      Adriana a jej Berlín /.pdf/

    • 2010
     • Matej Blaško, München 2010

      Matej Blaško, München 2010

      Matej úspešne zvládol 1. vyšší kurz na Jazykvej škole a taktiež skúšku Goethe-Zertifikat B2.

      Pre svoj pobyt si vybral Mníchov.

      Matej a jeho Mníchov /.pdf/

    • 2008
     • Emília Šimová, München 2008

      Emília Šimová, München 2008

      Emília u nás navštevovala kurzy NEJ až pop prípravný na štátnicu. Úspešne zvládla aj všeobecnú štátnu jazykovú skúšku /C1-C2/.

      Emília a jej Mníchov /.pdf/

    • 2006
     • Zuzana Šivecová, Freiburg 2006

      Zuzana Šivecová, Freiburg 2006

      Prvým štipendistom, resp. prvou štipendistkou Goetheho inštitútu spomedzi poslucháčov Jayzkovej školy bola Zuzana Šivecová, ktorá si pre miesto svojho pobytu vybrala Freiburg. Na Jazykovej škole absolvovala kompletné štúdium NEJ a zavŕšila ho štátnou skúškou.