• Na úvodnú hodinu si prineste: 
   -zdravotný dotazník (stiahnuť na stránke školy, podpísaný  zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
   -vyhlásenie o bezinfekčnosti (stiahnuť na stránke školy, podpísaný zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
   -rúško
   -návleky
   -5 eur
   ROZVRHY NIŽŠIE


   Jazyk :Nemecký jazyk
   Ročník: ZK1 mix
   Termín: Pondelok: 16:40-18:10
                 Streda: 16:40-18:10
   Miestnosť:105
   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová


   Jazyk :Nemecký jazyk
   Ročník: ZK2 Ž
   Termín: Utorok: 15:00-16:30
                 Piatok: 14:30-16:00
   Miestnosť:105
   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová


   Jazyk :Nemecký jazyk
   Ročník: ZK2 D
   Termín: Pondelok, streda 18:20-19:50
   Miestnosť:105
   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová


   Jazyk :Nemecký jazyk
   Ročník: SK1 mix
   Termín: Utorok:18:20-19:50
                Štvrtok: 16:40-18:10
   Miestnosť:105
   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová


   Jazyk :Nemecký jazyk
   Ročník: SK1 Ž
   Termín: Pondelok, streda 15:00-16:30
   Miestnosť:105
   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

    
   Jazyk :Nemecký jazyk
   Ročník: SK2 Ž
   Termín: Utorok:16:40-18:10
                Štvrtok: 15:00-16:30
   Miestnosť:105
   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová


   Jazyk:         Nemecký
   Ročník:       PK / VK2
   Termín:      Pondelok    18.20 – 19.50 h 
                     Štvrtok    16.40 – 18.10 h
   Miestnosť:     č. 109
   Vyučujúci:     Mgr. Z. Príhodová
   Úvodná hodina:  14.9.2020 o 17.15h 


   Jazyk :    Nemecký jazyk
   Ročník:     VK2 
   Termín:     Utorok    16.40 – 18.10 h
                    Štvrtok     16.40 – 18.10 h
   Miestnosť:     č. 74
   Vyučujúci:     Mgr. Zuzana Šmeralová