• Na úvodnú hodinu si prineste: 

   - POTVRDENIE O ZAPLATENÍ /ak ste ho ešte neposlali mailom/
   -dotazník o bezpríznakovosti
   -návleky
   -rúško
   -5 eur /ak ste ešte neuhradili/


   ROZVRHY NIŽŠIE

    

   Jazyk :Nemecký jazyk

   Ročník: ZK1

   Termín: Utorok: 14:30-16:00

   Piatok: 14:30-16:00

   Miestnosť:105

   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

    

    

   Jazyk :Nemecký jazyk

   Ročník: ZK2

   Termín: Pondelok: 17:10-18:40

   Streda: 17:10-18:40

   Miestnosť:105

   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

    

    

   Jazyk :Nemecký jazyk

   Ročník: SK1

   Termín: Utorok: 16:10-17:40

   Štvrtok: 16:40-18:10

   Miestnosť:105

   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

    

   Jazyk :Nemecký jazyk

   Ročník: SK2

   Termín: Pondelok, streda 15:30-17:00

   Miestnosť:105

   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

                   

   Jazyk :Nemecký jazyk

   Ročník: VK1

   Termín: Utorok:17:50-19:20

    Štvrtok: 15:00-16:30

   Miestnosť:105

   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

    

    

   Jazyk:                   Nemecký

   Ročník:                PK

   Termín:                Pondelok    18.20 – 19.50

                                 Štvrtok       16.40 – 18.10

   Miestnosť:           č. 109

   Vyučujúci:           Mgr. Zuzana Príhodová