• Na úvodnú hodinu si prineste: 
   -zdravotný dotazník (stiahnuť na stránke školy, podpísaný  zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
   -vyhlásenie o bezinfekčnosti (stiahnuť na stránke školy, podpísaný zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
   -rúško
   -návleky
   -5 eur
   ROZVRHY NIŽŠIE


   Jazyk :Nemecký jazyk
   Ročník: ZK1 mix
   Termín: Pondelok: 16:40-18:10
                 Streda: 16:40-18:10
   Miestnosť:105
   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

   1.    Baranová Mária 
   2.     Bobáková Nina
   3.    Goga Ferková Viera
   4.    Gvozeliaková Kristína 
   5.     Haľko Gregor
   6.    Hurová Dominika
   7.    Janák Ivan
   8.    Jurašeková Kristína 
   9.    Kántorová Claudia
   10.    Kaščák Leonard
   11.    Kozák Myron
   12.    Kravčíková Amélie
   13.    Maníková Mária
   14.    Pribula Oliver
   15.    Regeci František
   16.    Taiš Samuel
   17.    Tatran Matúš
   18.    Turčin Matej


   Jazyk :Nemecký jazyk
   Ročník: ZK2 Ž
   Termín: Utorok: 15:00-16:30
                 Piatok: 14:30-16:00
   Miestnosť:105
   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

   1.    Čorejová Zora
   2.    Hvišč Peter
   3.    Ivanko Ľuboš
   4.    Ivanko Michal
   5.    Kapišovský Damián 
   6.    Kollár Eduard
   7.    Mačura Sebastian
   8.    Rogoň Kristián
   9.    Rychtáriková Natália
   10.    Sabol Alan
   11.    Sončík Tomáš
   12.    Šofranko Šimon
   13.    Tomko Matúš
   14.    Tomko Šimon
   15.     Volanská Viktória 
   16.    Zemčák Matej
   17.    Žarnayová Lenka


   Jazyk :Nemecký jazyk
   Ročník: ZK2 D
   Termín: Pondelok, streda 18:20-19:50
   Miestnosť:105
   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

   1.    Billá Denisa
   2.    Hvišč Tomáš
   3.    Káňa Tadeáš
   4.    Klebon Ján
   5.    Kopiton Adriana
   6.    Krištofiková Alena
   7.    Lukačová Daniela
   8.    Lukačová Martina
   9.    Ňachaj Branislav
   10.    Pajunk Šimon
   11.     Rabatín Miroslav
   12.    Štempeľová Elena
   13.    Tomášová Ivona
   14.    Trojanovič Martin
   15.    Vašková Erika
   16.    Vrzalová Jana


   Jazyk :Nemecký jazyk
   Ročník: SK1 mix
   Termín: Utorok:18:20-19:50
                Štvrtok: 16:40-18:10
   Miestnosť:105
   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

   1.     Andraščíková Michaela
   2.    Arendáč Matej
   3.     Aron Jozef
   4.    Brendzová Ľuboslava
   5.    Drabaščíková Marcela
   6.    Gľabová Mária
   7.    Harčaríková Timea
   8.    Iatsyk Anna
   9.    Kušnírová Bianka
   10.    Mašlejová Jana
   11.    Matisko Jakub
   12.    Nováková Dominika
   13.     Polomská Zdenka
   14.    Tóthová Simona
   15.    Vajda Karol
   16.     Zajacová Jana


   Jazyk :Nemecký jazyk
   Ročník: SK1 Ž
   Termín: Pondelok, streda 15:00-16:30
   Miestnosť:105
   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

   1.    Andraščík Dominik
   2.    Citor Matúš
   3.    Čech Alex
   4.    Erošová Lucia
   5.    Jakubková Juliana
   6.    Jenčo Marek
   7.    Kalinaj Alex
   8.    Mihalčín Martin
   9.     Obročník Alexander
   10.    Ondáš Martin
   11.    Rusinová Martina
   12.    Segľa Samuel
   13.    Segľa Tomáš
   14.    Svat Andrej
   15.    Švecová Nikola
   16.    Valaštiak Jakub
   17.    Želinský Pavol

    
   Jazyk :Nemecký jazyk
   Ročník: SK2 Ž
   Termín: Utorok:16:40-18:10
                Štvrtok: 15:00-16:30
   Miestnosť:105
   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

   1.    Gáliková Slávka
   2.    Garančovská Stanislava
   3.    Gazdič Matej
   4.    Hnatič Daniel
   5.    Hromják Matej
   6.    Ivanková Hedviga
   7.    Kimáková Emma
   8.    Kolesárová Michaela
   9.    Leferovič Oliver
   10.    Madzinová Renáta
   11.    Palčáková Beáta 
   12.    Paločko Tomáš
   13.     Raševová Silvia
   14.    Reviľák Adam
   15.    Ružbarský Samuel
   16.    Sivák Kristán
   17.    Tchur Marek
   18.    Tkáčová Eva
   19.    Žarnay Peter

   Jazyk:         Nemecký
   Ročník:       PK / VK2
   Termín:      Pondelok    18.20 – 19.50 h 
                     Štvrtok    16.40 – 18.10 h
   Miestnosť:     č. 109
   Vyučujúci:     Mgr. Z. Príhodová
   Úvodná hodina:  14.9.2020 o 17.15h 


   Pozn.:  Podmienečne otvorený kurz v septembri – v prípade neschválenia kurzu zriaďovateľom z dôvodu nižšieho počtu poslucháčov bude kurz zrušený a vrátené školné.

   1.    Humeňanská Marta, Mgr.
   2.    Jakubík Michal
   3.    Kvokačková Alena
   4.    Majirošová Helena, Mgr.
   5.    Liptáková Jana, Ing., PhD.
   6.    Orečná Veronika
   7.    Príhodová Terézia
   8.    Turáková Ľudmila, Ing.
   9.    Šišin Viktor, Mgr. PhD.
   10.    Žarnay Pavol, Ing.


   Jazyk :    Nemecký jazyk
   Ročník:     VK2 
   Termín:     Utorok    16.40 – 18.10 h
                    Štvrtok     16.40 – 18.10 h
   Miestnosť:     č. 74
   Vyučujúci:     Mgr. Zuzana Šmeralová

   1.    Beňková Veronika
   2.    Dzurendová Eva
   3.    Eroš Tomáš
   4.    Gálová Tamara
   5.    Halasová Jarka
   6.    Hrašková Monika
   7.    Jenčová Kristína
   8.    Kačmarová Natália
   9.    Páll Juraj
   10.    Partila Damián
   11.    Pošefko Dominik
   12.    Straková Danka
   13.    Zajacová Lenka
   14.    Žiak Milan