• Na úvodnú hodinu si prineste: 

   - POTVRDENIE O ZAPLATENÍ /ak ste ho ešte neposlali mailom/
   -dotazník o bezpríznakovosti
   -návleky
   -rúško
   -5 eur /ak ste ešte neuhradili/


   ROZVRHY NIŽŠIE

    

   Jazyk :Nemecký jazyk

   Ročník: ZK1

   Termín: Utorok: 14:30-16:00

   Piatok: 14:30-16:00

   Miestnosť:105

   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

    

   1. Bors Peter
   2. Ďaďovská Timea
   3.  Droppová Michaela
   4. Gvozdiak Tomáš
   5. Haľko Jonáš
   6. Hugec Matúš
   7. Jurč Erik
   8. Kozák Myron
   9. Krištufek Samuel
   10. Kuľha Filip
   11. Lukáč Peter
   12.  Novotný Matej
   13.  Platková Ema
   14. Poláková Anna
   15. Želinská Marika

    

   Jazyk :Nemecký jazyk

   Ročník: ZK2

   Termín: Pondelok: 17:10-18:40

   Streda: 17:10-18:40

   Miestnosť:105

   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

    

   1. Baranová Mária
   2. Bartko Martin
   3. Bronieková Alica
   4. Gvozdiaková Kristína
   5. Haľko Gregor
   6. Hrbatý Maroš
   7. Ivanecká Natália
   8. Jurčová Anna
   9. Kaščák Leonard
   10. Koľšovská Ella
   11. Polák Daniel
   12.  Pribula Oliver
   13. Regeci František
   14. Semanová Mária
   15. Taiš Samuel
   16.  Turčin Matej
   17. Viničenková Nina

    

   Jazyk :Nemecký jazyk

   Ročník: SK1

   Termín: Utorok: 16:10-17:40

   Štvrtok: 16:40-18:10

   Miestnosť:105

   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

    

   1. Billá Denisa
   2. Čorejová Zora
   3. Hvišč Tomáš
   4. Ivanko Ľuboš
   5. Ivanko Michal
   6. Kapišovský Damián
   7. Krištofiková Alena
   8. Mačura Sebastián
   9. Mihaličová Nataša
   10. Ňachaj Branislav
   11. Rabatín Miroslav
   12. Rogoň Kristián
   13. Rychtáriková Natália
   14. Sabol Alan
   15. Tomášová Ivona
   16. Vašková  Erika
   17.  Žarnayová Lenka

    

   Jazyk :Nemecký jazyk

   Ročník: SK2

   Termín: Pondelok, streda 15:30-17:00

   Miestnosť:105

   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

                   

   1. Andraščík Dominik
   2. Andraščiková Michaela
   3. Citor Matúš
   4. Čech Alex
   5. Drabaščíková Marcela
   6.  Harčaríková Timea
   7. Hnatič Daniel
   8. Iatsyk Anna
   9. Jakubková Juliana
   10. Kimáková Emma
   11. Mašlejová Jana
   12. Matisko Jakub
   13. Minaričová Katarína
   14. Ondáš Martin
   15. Rusinová Martina
   16. Segľa Samuel
   17. Segľa Tomáš
   18. Svat Andrej
   19. Švecová Nikola
   20. Valaštiak Jakub
   21. Vámošiová Zuzana
   22. Želinský Pavol

    

   Jazyk :Nemecký jazyk

   Ročník: VK1

   Termín: Utorok:17:50-19:20

    Štvrtok: 15:00-16:30

   Miestnosť:105

   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

    

   1. Hromják Matej
   2. Ivanková Hedviga
   3. Paločko Tomáš
   4. Ružbarský Samuel
   5. Sivák Kristián
   6. Tkáčová Eva
   7. Žarnay Peter

    

    

   Jazyk:                   Nemecký

   Ročník:                PK

   Termín:                Pondelok    18.20 – 19.50

                                 Štvrtok       16.40 – 18.10

   Miestnosť:           č. 109

   Vyučujúci:           Mgr. Zuzana Príhodová

    

   1. Dvorščák Vladimír
   2. Eröš Tomáš
   3. Kvokačková Alena
   4. Liptáková Jana
   5. Platková Katarína
   6. Pošefko Dominik
   7. Straková Dana
   8. Šišin Viktor
   9. Turáková Ľudmila
   10. Zajacová Lenka
   11. Pavol Žarnay

    

   Úvodná vyučovacia hodina sa uskutoční dňa 16.9.2021 o 16.40 h v miestnosti č. 109.