•  

   Jazyk :Nemecký jazyk

   Ročník: ZK1

   Termín: Pondelok: 16:00-17:30

   Streda: 16:00-17:30

   Miestnosť:105

   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

    

    

   Jazyk :Nemecký jazyk

   Ročník: ZK2

   Termín: Utorok: 14:30-16:00

   Štvrtok: 15:00-16:30

   Miestnosť:105

   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

    

    

   Jazyk :Nemecký jazyk

   Ročník: ZK2

   Termín: Utorok: 17:50-19:20

   Štvrtok: 18:20-19:50

   Miestnosť:105

   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

    

   Jazyk :Nemecký jazyk

   Ročník: SK1

   Termín: Pondelok: 17:40-19:10

   Streda: 17:40-19:10

   Miestnosť:105

   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

    

    

    

   Jazyk :Nemecký jazyk

   Ročník: SK2

   Termín: Utorok: 16:10-17:40

   Štvrtok: 16:40-18:10

   Miestnosť:105

   Vyučujúci: Mgr. Ľubica Ivanová

    

    

    

   Jazyk:                        Nemecký

   Ročník:                     PK – prípravný štátnicový

   Termín:                    Pondelok     17.10 – 18.40

                                       Streda           17.10 – 18.40

   Miestnosť:              č. 109

   Vyučujúci:                Mgr. Zuzana Príhodová