Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Súhrnná správa 1/2017 zahraničné učebnice, stravovacie kupóny s DPH 31.03.2017
Zmluva prenájom kopírovacieho stroja dodatok k zmluve 2014 s DPH 06.12.2018
VO: Súhrnná správa 3/2017 učebnice, stravné lístky s DPH 30.09.2017
VO: Súhrnná správa 4/2017 zahraničné učebnice, prevádzkové náklady s DPH 31.12.2017
VO: Súhrnná správa 2/2018 zahranič. učebnice, prevádz. náklady, stravov. kupóny s DPH 30.06.2018
VO: Súhrnná správa 3/2018 zahraničné učebnice, stravovacie kupóny s DPH 30.09.2018
VO: Súhrnná správa 4/2018 zahraničné učebnice, prevádzkové náklady s DPH 31.12.2018
VO: Súhrnná správa 1/2019 zahraničné učebnice, stravovacie kupóny s DPH 31.03.2019
VO: Súhrnná správa 2/2019 zahranič. učebnice, prevádz. náklady, stravov. kupóny s DPH 08.07.2019
VO: Súhrnná správa 2/2017 zahranič. učebnice, prevádz. náklady, stravov. kupóny s DPH 30.06.2017
VO: Súhrnná správa 1/2018 učebnice, stravné lístky s DPH 31.03.2018
Faktúra 1900699 Nákup učebníc 19,18 s DPH 26.02.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO
Faktúra 1900704 Nákup učebníc 23,05 s DPH 26.02.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO
Faktúra 1900106 Učebnice AJ a NJ 788,25 s DPH 14.01.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO
Faktúra 1902046 Nákup učebníc NEJ 183,21 s DPH 17.05.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO
Faktúra 1900474 Nákup učebníc 753,02 s DPH 08.02.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO
Faktúra 1906150 Nákup učebníc 572,90 s DPH 18.11.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO
Faktúra 1901298 Nákup učebníc 263,71 s DPH 21.03.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO
Faktúra 1901589 Nákup učebníc 1 609,20 s DPH 09.04.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO
Faktúra 1903111 Nákup učebníc 5 087,30 s DPH 06.09.2019 Ing. Ján Strapec, OXICO
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/435