• Zamestnanci školy

   školský rok
  • Vedenie školy

    • Mgr. Martin Hudák
    • Mgr. Martin Hudákriaditeľmartin.hudak@jspresov.sk
    • Mgr. Zuzana Príhodová - poverená riadením školy
    • Mgr. Zuzana Príhodová - poverená riadením školyvedúca predmetovej komisie a oddelenia NEJ a RUJzuzanaprihodova7@gmail.com
    • Mgr. Dana Kundračíková
    • Mgr. Dana Kundračíková vedúca oddelenia ANJ danaku@centrum.sk
    • PhDr. Albína Gezová
    • PhDr. Albína Gezovávedúca oddelenia románskych jazykovalbinagezova@gmail.com
  • Pedagogickí zamestnanci

    • Mgr. Eva Kuchárová
    • Mgr. Eva Kuchárováučiteľka ANJekucharova@centrum.sk
    • Mgr. Dana Kundračíková
    • Mgr. Dana Kundračíková vedúca oddelenia ANJ; učiteľka ANJdanaku@centrum.sk
    • Mgr. Marianna Douděrová
    • Mgr. Marianna Douděrováučiteľka ANJmariannadouderova@gmail.com
    • Mgr. Patrícia Gálová
    • Mgr. Patrícia Gálováučiteľka ANJgalova.patricia@gmail.com
    • Mgr. Jaroslav Sipko
    • Mgr. Jaroslav Sipkoučiteľ ANJjarsip@gmail.com
    • PhDr. Albína Gezová
    • PhDr. Albína Gezovávedúca oddelenia románskych jazykov; učiteľka FRJalbinagezova@gmail.com
    • Oľga Simková
    • Oľga Simkováučiteľka ANJolina22@centrum.sk
    • Mgr. Ľubica Ivanová
    • Mgr. Ľubica Ivanováučiteľka NEJlubica.ivanova20@gmail.com
    • Mgr. Juraj Šnirc
    • Mgr. Juraj Šnircučiteľ ANJjurosnr@gmail.com
    • Kevin Allan Macke
    • Kevin Allan Mackeamerický lektorkamacke@yahoo.com
    • Mgr. Erika Girašková
    • Mgr. Erika Giraškováučiteľka ANJiderikema@gmail.com
    • Mgr. Zuzana Príhodová
    • Mgr. Zuzana Príhodovávedúca PK a oddelenia pre NEJ a RUJ; učiteľka ANJ a NEJzuzanaprihodova7@gmail.com
    • PaedDr. Natália Andrejková
    • PaedDr. Natália Andrejkováučiteľka ANJnatalia.andrejkova@gmail.com
    • Mgr. Tatiana Miková
    • Mgr. Tatiana Miková učiteľka ŠPJ
    • Mark Swanson
    • Mark Swansonanglický lektor, externý PZmarkswanson.gec@gmail.com
    • Mgr. Dagmar Uličná
    • Mgr. Dagmar Uličnáučiteľka ANJ, externý PZulicna.majovka@gmail.com
    • Mgr. Jana Prextová
    • Mgr. Jana Prextováučiteľka ANJ, externý PZjanprext@gmail.com
    • Bc. Dušan Cacara
    • Bc. Dušan Cacaraučiteľk japonský jazyk, externý PZ
    • Mgr. Petronela Pinková
    • Mgr. Petronela Pinkováučiteľka TAJ; externý PZ
    • Mgr. Miroslava Bujňáková
    • Mgr. Miroslava Bujňákováučiteľka RUJ, externý PZmiroslava.bujnak@gmail.com
    • Luigi Catillo
    • Luigi Catillolektor TAJ, externý PZ
    • Bruno Duboscq
    • Bruno Duboscqfrancúzsky lektor
  • Nepedagogickí zamestnanci

    • Ing. Eleonóra Čajková
    • Ing. Eleonóra Čajkováhospodárka, účtovníčka
    • Lucia Kolesárová
    • Lucia Kolesárovámzdová účtovníčka, administratívna pracovníčka
    • Ing. Jozef Zborovjan
    • Ing. Jozef Zborovjanškolník, informátor