• Zamestnanci školy

  • Vedenie školy

    • Mgr. Marianna Douděrová
    • Mgr. Marianna Douděrová riaditeľka školy, učiteľka ANJmariannadouderova@gmail.com
    • Mgr. Zuzana Príhodová
    • Mgr. Zuzana Príhodovávedúca predmetovej komisie a oddelenia NEJ a RUJ, učiteľka ANJ a NEJprihodova.js@gmail.com
    • Mgr. Juraj Šnirc
    • Mgr. Juraj Šnirczástupca, učiteľ ANJjurosnr@gmail.com
  • Pedagogickí zamestnanci

    • Mgr. Marianna Douděrová
    • Mgr. Marianna Douděrová učiteľka ANJmariannadouderova@gmail.com
    • Mgr. Patrícia Gálová
    • Mgr. Patrícia Gálováučiteľka ANJgalova.patricia@gmail.com
    • Mgr. Jaroslav Sipko
    • Mgr. Jaroslav Sipkoučiteľ ANJjarsip@gmail.com
    • Mgr. Anna Hudáková
    • Mgr. Anna Hudákováučiteľka FRJannahudakova95@gmail.com
    • Mgr. Ľubica Ivanová
    • Mgr. Ľubica Ivanováučiteľka NEJlubica.ivanova20@gmail.com
    • Mgr. Juraj Šnirc
    • Mgr. Juraj Šnircučiteľ ANJjurosnr@gmail.com
    • Kevin Allan Macke
    • Kevin Allan Mackeamerický lektorkevamacko@gmail.com
    • Mgr. Natália Savková
    • Mgr. Natália Savkováučiteľka ANJnataliasavkova42@gmail.com
    • Mgr. Zuzana Príhodová
    • Mgr. Zuzana Príhodovávedúca PK a oddelenia pre NEJ a RUJ; učiteľka ANJ a NEJprihodova.js@gmail.com
    • PaedDr. Natália Andrejková
    • PaedDr. Natália Andrejkováučiteľka ANJnatalia.andrejkova@gmail.com
    • Mgr. Tatiana Miková
    • Mgr. Tatiana Miková učiteľka ŠPJ, Slovenčina pre cudzincovtatianamikova@hotmail.com
    • Mark Swanson
    • Mark Swansonanglický lektor, externý PZmarkswanson.gec@gmail.com
    • Luigi Catillo
    • Luigi Catillolektor TAJ, externý PZjazykovka.presov@gmail.com
    • Bruno Duboscq
    • Bruno Duboscqfrancúzsky lektorjazykovka.presov@gmail.com
    • Mgr. Veronika Semancová
    • Mgr. Veronika Semancováučiteľka ANJveronikasemancova@gmail.com
    • Camila Loyola
    • Camila Loyolalektorka španielčinyjazykovka.presov@gmail.com
    • Mgr. Renáta Zahradníková
    • Mgr. Renáta Zahradníkováučiteľka TAJjazykovka.presov@gmail.com
  • Nepedagogickí zamestnanci

    • Ing. Eleonóra Čajková
    • Ing. Eleonóra Čajkováhospodárka, účtovníčka
    • Lucia Kolesárová
    • Lucia Kolesárovámzdová účtovníčka, administratívna pracovníčka
    • Martin Balčák
    • Martin Balčákškolník, informátor