• Zamestnanci školy

   školský rok
  • Vedenie školy

    • Mgr. Martin Hudák
    • Mgr. Martin Hudákriaditeľmartin.hudak@jspresov.sk
    • Mgr. Zuzana Príhodová
    • Mgr. Zuzana Príhodovávedúca predmetovej komisie a oddelenia NEJ a RUJ
    • Mgr. Dana Kundračíková
    • Mgr. Dana Kundračíková vedúca oddelenia ANJ
    • PhDr. Albína Gezová
    • PhDr. Albína Gezovávedúca oddelenia románskych jazykov
  • Pedagogickí zamestnanci

    • Mgr. Eva Kuchárová
    • Mgr. Eva Kuchárováučiteľka ANJ
    • Mgr. Dana Kundračíková
    • Mgr. Dana Kundračíková vedúca oddelenia ANJ; učiteľka ANJ
    • Mgr. Marianna Douděrová
    • Mgr. Marianna Douděrováučiteľka ANJ
    • Mgr. Patrícia Gálová
    • Mgr. Patrícia Gálováučiteľka ANJ
    • Mgr. Jaroslav Sipko
    • Mgr. Jaroslav Sipkoučiteľ ANJ
    • PhDr. Albína Gezová
    • PhDr. Albína Gezovávedúca oddelenia románskych jazykov; učiteľka FRJ
    • Oľga Simková
    • Oľga Simkováučiteľka ANJ
    • Mgr. Ľubica Ivanová
    • Mgr. Ľubica Ivanováučiteľka NEJ
    • Mgr. Juraj Šnirc
    • Mgr. Juraj Šnircučiteľ ANJ
    • Kevin Allan Macke
    • Kevin Allan Mackeamerický lektor
    • Mgr. Erika Girašková
    • Mgr. Erika Giraškováučiteľka ANJ
    • Mgr. Zuzana Príhodová
    • Mgr. Zuzana Príhodovávedúca PK a oddelenia pre NEJ a RUJ; učiteľka ANJ a NEJ
    • Mgr. Natália Andrejková
    • Mgr. Natália Andrejkováučiteľka ANJ
    • Mgr. Tatiana Miková
    • Mgr. Tatiana Miková učiteľka ŠPJ
    • Mark Swanson
    • Mark Swansonanglický lektor, externý PZ
    • Mgr. Gabriela Cirjaková
    • Mgr. Gabriela Cirjakováučiteľka ANJ, externý PZ
    • Mgr. Dagmar Uličná
    • Mgr. Dagmar Uličnáučiteľka ANJ, externý PZ
    • Mgr. Jana Prextová
    • Mgr. Jana Prextováučiteľka ANJ, externý PZ
    • Mgr. Ivana Paulenová
    • Mgr. Ivana Paulenováučiteľka ŠPJ; externý PZ
    • PaedDr. Renáta Zahradníková
    • PaedDr. Renáta Zahradníkováučiteľka TAJ, externý PZ
    • Luigi Catillo
    • Luigi Catillolektor TAJ, externý PZ
    • Bruno Duboscq
    • Bruno Duboscqfrancúzsky lektor
    • Mgr. Barbara Lešková
    • Mgr. Barbara Leškováučiteľka NEJ, externý PZ
    • Mgr. Dušan Kazimír, PhD.
    • Mgr. Dušan Kazimír, PhD.učiteľ ANJ, externý PZ
  • Nepedagogickí zamestnanci

    • Anna Hamborová
    • Anna Hamborováhospodárka, účtovníčka
    • Ing. Martina Lorková
    • Ing. Martina Lorkovámzdová účtovníčka, administratívna pracovníčka
    • Ing. Jozef Zborovjan
    • Ing. Jozef Zborovjanškolník, informátor
    • Ľudmila Lešková
    • Ľudmila Leškováupratovačka
    • Božena Zlatohlavá
    • Božena Zlatohlaváupratovačka