• Zamestnanci školy

   školský rok
  • Vedenie školy

    • Mgr. Martin Hudák
    • Mgr. Martin Hudákriaditeľmartin.hudak@jspresov.sk
    • Mgr. Zuzana Príhodová
    • Mgr. Zuzana Príhodovávedúca predmetovej komisie a oddelenia NEJ a RUJzuzanaprihodova7@gmail.com
    • Mgr. Dana Kundračíková
    • Mgr. Dana Kundračíková vedúca oddelenia ANJdanaku@centrum.sk
    • PhDr. Albína Gezová
    • PhDr. Albína Gezovávedúca oddelenia románskych jazykovalbinagezova@gmail.com
  • Pedagogickí zamestnanci

    • Mgr. Eva Kuchárová
    • Mgr. Eva Kuchárováučiteľka ANJekucharova@centrum.sk
    • Mgr. Dana Kundračíková
    • Mgr. Dana Kundračíková vedúca oddelenia ANJ; učiteľka ANJdanaku@centrum.sk
    • Mgr. Marianna Douděrová
    • Mgr. Marianna Douděrováučiteľka ANJmariannadouderova@gmail.com
    • Mgr. Patrícia Gálová
    • Mgr. Patrícia Gálováučiteľka ANJ
    • Mgr. Jaroslav Sipko
    • Mgr. Jaroslav Sipkoučiteľ ANJjarsip@gmail.com
    • PhDr. Albína Gezová
    • PhDr. Albína Gezovávedúca oddelenia románskych jazykov; učiteľka FRJalbinagezova@gmail.com
    • Oľga Simková
    • Oľga Simkováučiteľka ANJolina22@centrum.sk
    • Mgr. Ľubica Ivanová
    • Mgr. Ľubica Ivanováučiteľka NEJlubica.ivanova20@gmail.com
    • Mgr. Juraj Šnirc
    • Mgr. Juraj Šnircučiteľ ANJjurosnr@hotmail.com
    • Kevin Allan Macke
    • Kevin Allan Mackeamerický lektor
    • Mgr. Eve Klauzerová
    • Mgr. Eve Klauzerováučiteľka ANJ
    • Mgr. Zuzana Príhodová
    • Mgr. Zuzana Príhodovávedúca PK a oddelenia pre NEJ a RUJ; učiteľka ANJ a NEJzuzanaprihodova7@gmail.com
    • Mgr. Natália Andrejková
    • Mgr. Natália Andrejkováučiteľka ANJnatalia.andrejkova@gmail.com
    • Mgr. Tatiana Miková
    • Mgr. Tatiana Miková učiteľka ŠPJtatianamikova@hotmail.com
    • Mgr. Ivana Paulenová
    • Mgr. Ivana Paulenováučiteľka ŠPJ; externý PZ
    • Mgr. Jana Štecová
    • Mgr. Jana Štecováučiteľka ŠPJ; externý PZ
    • Mgr. Tatiana Hudáková
    • Mgr. Tatiana Hudákováučiteľka NEJ, externý PZ
    • PaedDr. Renáta Zahradníková
    • PaedDr. Renáta Zahradníkováučiteľka TAJ, externý PZ
    • PaedDr. Lucia Bicáková
    • PaedDr. Lucia Bicákováučiteľka ANJ, externý PZ
    • Luigi Catillo
    • Luigi Catillolektor TAJ, externý PZ
    • Mgr. Gabriela Cirjaková
    • Mgr. Gabriela Cirjakováučiteľka ANJ, externý PZ
    • Mark Swanson
    • Mark Swansonlektor ANJ, externý PZ
    • Mgr. Jana Prextová
    • Mgr. Jana Prextováučiteľka ANJ, externý PZ
    • Mgr. Dagmar Uličná
    • Mgr. Dagmar Uličnáučiteľka ANJ, externý PZ
    • Mgr. Barbara Lešková
    • Mgr. Barbara Leškováučiteľka NEJ, externý PZ
    • Mgr. Dušan Kazimír, PhD.
    • Mgr. Dušan Kazimír, PhD.učiteľ ANJ, externý PZ
  • Nepedagogickí zamestnanci

    • Anna Hamborová
    • Anna Hamborováhospodárka, účtovníčka
    • Ing. Martina Lorková
    • Ing. Martina Lorkovámzdová účtovníčka, administratívna pracovníčka
    • Ing. Jozef Zborovjan
    • Ing. Jozef Zborovjanškolník, informátor
    • Ľudmila Lešková
    • Ľudmila Leškováupratovačka
    • Božena Zlatohlavá
    • Božena Zlatohlaváupratovačka