• Na úvodnú hodinu si prineste: 

    - POTVRDENIE O ZAPLATENÍ /ak ste ho ešte neposlali mailom/
    -dotazník o bezpríznakovosti
    -návleky
    -rúško
    -5 eur /ak ste ešte neuhradili/


    ROZVRHY NIŽŠIE

     Jazyk:   taliansky

    Ročník:   SK1
    Termín: pondelok, streda 18.05-19.35
    Miestnosť: č. 31
    Vyučujúci: Luigi Catillo

     

    1.     Rušín Daniel

    2.      Litavec Tadeáš

    3.      Litavcová Eva

    4.      Pulik Jaroslav

    5.      Sedláková Daniela

    6.      Matisová Gabriela

    7.     Palešková Jana

     

    Jazyk:   taliansky

    Ročník:   VK1
    Termín: pondelok, streda 16.30-18.00
    Miestnosť: č. 31
    Vyučujúci: Luigi Catillo

     

    1.     Burgrová Katarína

    2.     Haliena Milan

    3.     Kapišovský Valentín

    4.     Kupčihová Katarína

    5.     Kušnírová Eva

    6.     Motýľová Marcela

    7.     Poráčová Janka

    8.     Slivková Alica

    9.     Štefanič Radovan