• Jazyk:         Taliansky
    Ročník:       ZK1

    1. ročník základného kurzu talianskeho jazyka v školskom roku 2020/2021 nebude otvorený z dôvodu nízkeho počtu záujemcov. 

    1.    Kravčíková Eva
    2.    Maníková Mária, Mgr.
    3.    Matisová Gabriela, Mgr
    4.    Stoláriková Veronika, Mgr.
    5.    Šillová Silvia, Ing. arch.


    Vyučujúci:     Mgr. P. Pinková
    Jazyk:         Taliansky
    Ročník:       ZK2
    Termín:      Utorok    18.20 – 19.50 h
                         Štvrtok    18.20 – 19.50 h
    Miestnosť:     č. 128

    1.    Bujňáková Kristína
    2.    Burgrová Katarína
    3.    Fričová Karina
    4.    Guľašová Mariana
    5.    Litavcová Eva
    6.    Litavec Tadeáš
    7.    Lorinčíková Ivana
    8.    Matisová Gabriela
    9.    Pulik Jaroslav
    10.     Rušin Daniel
    11.     Sedláková Gabriela
    12.      Veselovská Mila

    Jazyk:         Taliansky
    Ročník:       VK1
    Termín:      Streda     16.40 – 18.10 h
                         Piatok      15.30 – 17.00 h
    Miestnosť:     č. 31
    Vyučujúci:     Luigi  Catillo

    Pozn.:  Podmienečne otvorený kurz v septembri – v prípade neschválenia zriaďovateľom z dôvodu nižšieho počtu poslucháčov bude kurz zrušený a vrátené školné.


    1.    Haliena Milan
    2.    Kapišovský Valentín
    3.    Kupčihová Katarína
    4.    Kušnírová Eva
    5.    Modráková Renáta
    6.    Motýl'ová Marcela
    7.    Poráčová Janka
    8.    Slivková Alica
    9.    Štefančin Radovan