• Jazyk: Taliansky

    Ročnik: ZK1

    Termín: utorok 18.00 - 19.30, štvrtok 18.00 – 19.30

    Miestnost: č 31

    Vyučujuci: Renáta Zahradníková

     

     

    1. Bajciszová Gabriela
    2. Birčák Rastislav
    3. Birčák Rastislav
    4. Čurná Viktória
    5. Dzurišinová Zuzana
    6. Hrnko František
    7. Ivančová Ili
    8. Lacko Matej
    9. Margová Monika
    10. Pončaková Karin
    11. Saloky Marko
    12. Stanková Dagmara
    13. Vargoško Juraj

     

     

     

     

     

     

     

     

    Jazyk: Taliansky

    Ročnik: SK1

    Termin: pondelok 18:05 -19:35, streda 18:05 – 19:35

    Miestnost: č 31

    Vyučujuci: Luigi Catillo, Renáta Zahradníková

     

     

    1. Litavcova Eva
    2. Majirská Simona
    3. Palesch Jaroslava
    4. Pulik Jaroslav
    5. Rusin Daniel

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Jazyk: Taliansky

    Ročnik: PK

    Termin: pondelok 16:30-18:00, streda 16:30 – 18:00

    Miestnost: č 31

    Vyučujuci: Luigi Catillo

     

     

    1. Burgrová Katarína
    2. Haliena Milan
    3. Kapišovský Valentín
    4. Kupčihová Katarína
    5. Kušnírová Eva
    6. Motýlová Marcela
    7. Poráčová Janka
    8. Slivková Alica
    9. Štefančin Radovan