• Vyučujúci:     Mgr. P. Pinková
    Jazyk:         Taliansky
    Ročník:       ZK2
    Termín:      Utorok    18.20 – 19.50 h
                         Štvrtok    18.20 – 19.50 h
    Miestnosť:     č. 128

     

    Jazyk:         Taliansky
    Ročník:       VK1
    Termín:      Streda     16.40 – 18.10 h
                         Piatok      15.30 – 17.00 h
    Miestnosť:     č. 31
    Vyučujúci:     Luigi  Catillo