• Slovenčina pre cudzincov 2022/2023

   • Jazyk: Slovenčina pre cudzincov

    Ročník: ZK 2

    Termín: pondelok 18.20 – 19.50

                   streda       18.20 – 19.50    

    Miestnosť: č. 128 (podkrovie)

    Vyučujúci: Mgr. Tatiana Miková