• Slovenčina pre cudzincov

   2021/2022
   • Rozvrh Slovenčina pre cudzincov

   • Jazyk: Slovenčina pre cudzincov

    Ročník: ZK 2

    Termín: pondelok 18 20 – 19 50

                   streda       18 20 – 19 50    

    Miestnosť: č. 128 (podkrovie)

    Vyučujúci: Mgr. Tatiana Miková