• Na úvodnú hodinu si prineste: 

   - POTVRDENIE O ZAPLATENÍ /ak ste ho ešte neposlali mailom/
   -dotazník o bezpríznakovosti
   -návleky
   -rúško
   -5 eur /ak ste ešte neuhradili/

   Ak chcete prestúpiť do iného kurzu, prosím volajte od 16.9.2021 od 14.00 alebo osobne. Ďakujeme.


   ROZVRHY NIŽŠIE

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: ZK1 / 105

   Termín: Utorok 14.00 – 15.05

                  Štvrtok 14.00 -15.05

   Miestnosť: ZŠ Bajkalská

   Vyučujúci: Mgr. Natália Savková

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: ZK2 /105

   Termín: Utorok 15.15 -16.20

                  Štvrtok 15.15 -16.20

   Miestnosť: ZŠ Bajkalská

   Vyučujúci: Mgr. Natália Savková

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: ZK2/ 105

   Termín: Streda 15.00 -16.05

                  Piatok 15.00 -16.05

   Miestnosť: č.78, Plzenská

   Vyučujúci: Mgr. Natália Savková

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: ZK2/105 druhá prípravka

   Termín: Pondelok 14:30 – 15:35

        Streda 14:30 – 15:35

   Miestnosť: č. 127

   Vyučujúci: Mgr. Patrícia Gálová

    

    

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK2 /105  - Zš Májové námestie (Prípravka)

   Termín: streda, piatok od 14:00 do 15:05
   Vyučujúci: Mgr. Veronika Semancová

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: ZK1 po prípravke

   Termín: Pondelok 15:00-16:30

                  Streda 15:00-16:30

   Miestnosť: č. 75

   Vyučujúci: PaedDr. Natália Andrejková

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: ZK1 po prípravke

   Termín: Utorok 15:00-16:30

                  Piatok 14:45-16:15

   Miestnosť: č. 75

   Vyučujúci: PaedDr. Natália Andrejková

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: ZK1 A

   Termín: Utorok 15:00 – 16:30

        Štvrtok 15:00 – 16:30

   Miestnosť: č. 33

   Vyučujúci: Mgr. Patrícia Gálová

    

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: ZK1 B

   Termín: Streda 15:45 – 17:15

                 Piatok 15:00 – 16:30

   Miestnosť: č. 33

   Vyučujúci: Mgr. Patrícia Gálová

    

    

   Jazyk:   Anglický

   Ročník:   ZK1 (dospelí)

   Termín:   Pondelok 16:30-18:00

                    Streda      17:35-19:00    

   Miestnosť: č. 102

   Vyučujúci: Mgr. Juraj Šnirc

    

    

    

   Jazyk:                   Anglický

   Ročník:                ZK1  (ZŠ)

   Termín:                Pondelok    15.00 – 16.30

                                 Streda         15.00 – 16.30

   Miestnosť:           č. 109

   Vyučujúci:           Mgr. Zuzana Príhodová

            

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: ZK2

   Termín: Utorok 17:35-19:05

                  Štvrtok 15:00-16:30

   Miestnosť: č. 75

   Vyučujúci: PaedDr. Natália Andrejková

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: ZK2

   Termín: Utorok 16:40 – 18:10

                  Štvrtok 16:40 – 18:10

   Miestnosť: č. 33

   Vyučujúci: Mgr. Patrícia Gálová

    

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK2 dospelí

   Termín: utorok 17:35- 19:05, štvrtok 18:20-19:50

   Miestnosť: č.110
   Vyučujúci: Mgr. Veronika Semancová

    

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK2 b žiaci

   Termín: utorok a štvrtok, 15:00-16:30

   Miestnosť:  č.110
   Vyučujúci: Mgr. Veronika Semancová

    

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK2 a žiaci,

   Termín: pondelok a streda, od 15:00-16:30

   Miestnosť: č.110
   Vyučujúci: Mgr. Veronika Semancová

    

    

    

   Jazyk:                   Anglický

   Ročník:                ZK2  (ZŠ)

   Termín:                Pondelok    16.40 – 18.10

                                 Streda         16.40 – 18.10

   Miestnosť:           č. 109

   Vyučujúci:           Mgr. Zuzana Príhodová

    

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: SK 1

   Termín: Pondelok 15:45 – 17:15

                  Streda 16:45 – 17:30 Mark Swanson, č. 103

                  Streda 17:30 – 18:15, č. 33

   Miestnosť: č. 33, č. 103

   Vyučujúci: Mgr. Patrícia Gálová,

                       Mark Swanson – lektor

    

    

    

   Jazyk: anglický

   Ročník: SK 1 - študenti

   Termín: utorok 15.45 -16.30

                 od  16. 30 – 17.15 – Mark Swanson   č.103

    štvrtok 15.00 – 16.30

   Miestnosť: č. 82 /103

   Vyučujúci: Mgr. E. Kuchárová

    

    

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: SK1  žiaci,

   Termín: pondelok 16:40-18:10,

   streda 17:25-18:10, Mark Swanson č.103

   streda 18:10-18:55, Veronika Semancová, č.110

   Miestnosť: č.110
   Vyučujúci: Mgr. Veronika Semancová/ Mark Swanson

    

    

   Jazyk:   Anglický

   Ročník:   SK1 (dospelí)

   Termín:      Pondelok: 17:35-19:05 (č. 102)

                       Štvrtok:    17:25-18:10 (č. 103)

                                         18:15-19:00 (č. 102)            

   Miestnosť: č. 102/č. 103

   Vyučujúci: Mgr. Juraj Šnirc/Mark Swanson

    

    

   Jazyk:   anglický

   Ročník:   SK1
   Termín: utorok: 15.00-15.45-Marianna Douděrová: 104

            15.45-16.30: lektor Mark Swanson: 103

   štvrtok: 15.00-16.30: Marianna Douděrová
   Miestnosť: č. 104
   Vyučujúci: Mgr. Marianna Douděrová

    

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník:  SK 1

   Termín:      Utorok: 15.00 – 15.45 Mark č. 103

                       Utorok: 15.50-16.35 Sipko č. 30

                       Štvrtok: 15.00 – 16.30

   Miestnosť: č. 30

   Vyučujúci: Mgr. J. Sipko

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: SK2

   Termín: Utorok 16:40–18:10

                  /Utorok 17:25-18:10 Kevin/

                  Štvrtok 16:40-18:10

   Miestnosť: č. 75,  /Kevin- č. 32/

   Vyučujúci: PaedDr. Natália Andrejková

                       Kevin Macke, M.A.

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: SK2

   Termín: Pondelok 16:40-18:10

                  Streda 16:40-18:10

                  /Streda 17:25-18:10 Kevin/ 

   Miestnosť: č. 75,  /Kevin- č. 32/

   Vyučujúci: PaedDr. Natália Andrejková

                       Kevin Macke, M.A.

      

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: SK2 SŠ + dospelí

   Termín: Pondelok 18:20-19:50

                  /Pondelok 19:05-19:50 Kevin/ 

                  Streda 17:35-19:05

   Miestnosť: č. 75,  /Kevin- č. 32/

   Vyučujúci: PaedDr. Natália Andrejková

                       Kevin Macke, M.A.

        

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: SK 2

   Termín: Pondelok 17:25 – 18:55 č. 33

                  Štvrtok 17:25 – 18:10 Kevin Macke, č. 32

                  Štvrtok 18:20 – 19:05 č. 33

   Miestnosť: č. 32, 33

   Vyučujúci: Mgr. Patrícia Gálová,

   Kevin Macke – lektor

    

    

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: SK2  žiaci,

   Termín: utorok 15:45- 16:30 Kevin Macke, č.32,

   utorok Mgr. Semancová, 16:40-17:25 č.110,

   štvrtok 16:40 -18:10 č.110 Mgr. Semancová

   Miestnosť: č.32/č.110
   Vyučujúci: Mgr. Veronika Semancová/ Kevin Macke

    

    

   Jazyk:                   Anglický

   Ročník:                SK2  (ZŠ)

   Termín:                Utorok        15.00 – 16.30

                                 Štvrtok       15.00 – 15.45 (Z. Príhodová)

                                                    15.45 – 16.30 (K. Macke)

   Miestnosť:           č. 109 / č. 32

   Vyučujúci:           Mgr. Zuzana Príhodová / Kevin Macke

    

    

   Jazyk:                   Anglický

   Ročník:                SK2  (ZŠ)

   Termín:                Utorok        16.40 – 18.10

                                 Štvrtok       15.45 – 16.30 (Z. Príhodová)

                                                    16.40 – 17.25 (K. Macke)

   Miestnosť:           č. 109 / č. 32

   Vyučujúci:           Mgr. Zuzana Príhodová / Kevin Macke

    

    

   Jazyk: anglický

   Ročník: VK 1

   Termín: utorok 16. 40 -18.10 

                             od 17.25 – Mark Swanson  č. 103

                             štvrtok 16. 40 – 18. 10

   Miestnosť: č. 82/103

   Vyučujúci: Mgr. E. Kuchárová

                      

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: VK 1

   Termín: Pondelok 18.20 19.50

        Streda 16.00 -16.45 with Mark Swanson na č.103

                  Streda 16.45 – 17.30

   Miestnosť: č. 78 / č.103

   Vyučujúci: Mgr. Natália Savková

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: VK1 (študenti)

   Termín: Utorok: 15:30-17:00 (č. 102)

                  Štvrtok:    15:50-16:35 (č. 102)

                                    16:40-17:25 (č. 103)

   Miestnosť: č. 102/č. 103

   Vyučujúci: Mgr. Juraj Šnirc/Mark Swanson

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: VK 1

   Termín:      Pondelok: 15.00 – 16.30 č.30

                       Streda: 15.00 – 15.45 Mark č. 103

   Streda: 15.50 – 16.35  č.30

   Miestnosť: č. 30, č. 103

   Vyučujúci:  Mgr. J. Sipko

                       Mark Swanson

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník:  VK 1

   Termín:      Utorok: 16.40 – 18.10 Sipko č.30

                       Štvrtok: 15.45 – 16.30 Mark č.103

                       Štvrtok: 16.35 – 17.20 Sipko č.30

   Miestnosť: 103/30

   Vyučujúci:  Mgr. J. Sipko

                       Mark Swanson

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: VK 2 A

   Termín: Pondelok 15.00 – 16.30 (č. 78)

        Štvrtok 18.20 – 19.50 (č. 32)

   Miestnosť: č. 78 / č. 32

   Vyučujúci: Mgr. Natália Savková, Kevin Macke

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: VK 2 B

   Termín: Pondelok 16.40 – 18.10 (č. 78)

        Streda 18.20 – 19.50 (č. 32)

   Miestnosť: č. 78 / č. 32

   Vyučujúci: Mgr. Natália Savková, Kevin Macke

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: VK 2 mix

   Termín:      Pondelok: 18.20 – 19.50 Sipko č. 30

                       Streda: 15.50 – 17.20 Kevin č. 32

   Miestnosť: č. 30, č. 32

   Vyučujúci:  Mgr. J. Sipko

                       Kevin Macke

    

    

    

   Jazyk:   Anglický

   Ročník:   VK2 (študenti)

   Termín:   Pondelok 15:55-17-25 (č. 32)

                    Streda      15:30-17:00 (č. 102)     

   Miestnosť: č. 32/č. 102

   Vyučujúci: Kevin A. Macke, M.A./Mgr. Juraj Šnirc

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: PK

   Termín: Utorok 17.30 – 19.00 (č.78)

        Piatok 16.40 -18.10 (č.32)

   Miestnosť: č.78/ č.32

   Vyučujúci: Mgr. Natália Savková / Kevin A. Macke

    

    

   Jazyk: Anglický

   Ročník: PK

   Termín:      Streda: 18.20 – 19.50 Sipko č. 30

                       Piatok: 15.00 – 16.30 Macke  č. 32

   Miestnosť: 30, 32

   Vyučujúci:  Mgr. Sipko

                       Kevin Macke

    

    

   Jazyk:   Anglický

   Ročník:   PK (štud./dosp.)

   Termín:   Pondelok 17:30-19-00 (č. 32)

                    Piatok     15:00-16:30 (č. 102)        

   Miestnosť: č. 32/č. 102

   Vyučujúci: Kevin A. Macke, M.A./Mgr. Juraj Šnirc