• Na úvodnú hodinu si prineste: 
   -zdravotný dotazník (stiahnuť na stránke školy, podpísaný  zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
   -vyhlásenie o bezinfekčnosti (stiahnuť na stránke školy, podpísaný zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
   -rúško
   -návleky
   -5 eur
   ROZVRHY NIŽŠIE

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK1/105 (1. prípravka)
   Termín: utorok, štvrtok 15.00-16.05
   Miestnosť: ZŠ Májové námestie
   Vyučujúci: Mgr. Dagmar Uličná

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK1/105 (1. prípravka)
   Termín: pondelok, streda 15.00-16.05, prvá hodina bude v stredu 16.9.
   Miestnosť: ZŠ Bajkalská
   Vyučujúci: Mgr. Viktória Zozuľaková 


   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK2/105 (2. prípravka)
   Termín: pondelok, streda 15.00-16.05
   Miestnosť: ZŠ Májové námestie
   Vyučujúci: Mgr. Dagmar Uličná


   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK2/105 (2. prípravka)
   Termín: utorok, štvrtok 15.10-16.15
   Miestnosť: ZŠ Bajkalská
   Vyučujúci: Mgr. Viktória Zozuľaková 

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK2/105 (2. prípravka)
   Termín: utorok, štvrtok 14.00-15.05
   Miestnosť: ZŠ Bajkalská
   Vyučujúci: Mgr. Viktória Zozuľaková


   Jazyk:         Anglický
   Ročník:       2. prípravka - ZK2/105 (žiaci ZŠ)
   Termín:      Utorok     14.00 – 15.05 h
                      Piatok     14.30  – 15.35 h
   Miestnosť:     č. 127, Plzenská
   Vyučujúci:     Mgr. Z. Príhodová

    

   Jazyk: Anglický 
   Ročník: ZK2/105 druhá prípravka
   Termín: Pondelok 14:30 – 15:35
                Streda 14:30 – 15:35 
   Miestnosť: č. 127, Plzenská
   Vyučujúci: Mgr. Patrícia Gálová


   Jazyk: anglický
   Ročník: ZK1 – žiaci ZŠ
   Termín: pondelok /streda, 15:00 – 16:30
   Miestnosť:  č. 78
   Vyučujúci: Mgr. Erika Girašková

    

   Jazyk:         Anglický
   Ročník:       ZK1 (žiaci ZŠ)
   Termín:      Pondelok     15.00 – 16.30 h
                     Streda     15.00 – 16.30 h
   Miestnosť:     č. 109
   Vyučujúci:     Mgr. Z. Príhodová


   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK1
   Termín: Utorok 15:00 – 16:30
                Štvrtok 15:00 – 16:30
   Miestnosť: č. 33
   Vyučujúci: Mgr. Patrícia Gálová


   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK1
   Termín: pondelok, streda 15.00-16.30
   Miestnosť: č.110
   Vyučujúci: Mgr. Veronika Semancová

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK1
   Termín: utorok, štvrtok 15.00-16.30
   Miestnosť: č.110
   Vyučujúci: Mgr. Veronika Semancová


   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK1 dospelí
   Termín: pondelok, streda 18.20-19.50
   Miestnosť: č.110
   Vyučujúci: Mgr. Veronika Semancová

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK2
   Termín: Streda 15:45 – 17:15
            Piatok 15:00 – 16:30
   Miestnosť: č. 33
   Vyučujúci: Mgr. Patrícia Gálová


   Jazyk:   anglický (dospelí)
   Ročník:   ZK2
   Termín: pondelok 17:35-19:05 
                streda      17:35-19:05 
   Miestnosť: č. 102
   Vyučujúci: Mgr. Juraj Šnirc


   Jazyk: Anglický
   Ročník:  ZK 2
   Termín:     Pondelok:     15.00 – 16.30
                    Streda:     15.00 – 16.30 
   Miestnosť:   č.30
   Vyučujúci:  Mgr. J. Sipko

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník:  ZK 2 pp
   Termín:     Utorok: 15.00 – 16.30
                    Štvrtok: 15.00 – 16.30 
   Miestnosť: č. 30
   Vyučujúci: Mgr. J. Sipko

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK2 žiaci
   Termín: pondelok, streda 16.40-18.10
   Miestnosť: č. 110
   Vyučujúci: Mgr. Veronika Semancová


   Jazyk: anglický
   Ročník: ZK2 – žiaci ZŠ
   Termín: utorok /štvrtok, 15:00 – 16:30
   Miestnosť: č. 78
   Vyučujúci: Mgr. Erika Girašková


   Jazyk: Anglický
   Ročník: ZK2
   Termín: utorok, štvrtok 15.00-16.30
   Miestnosť: č. 104
   Vyučujúci: Mgr. Marianna Douděrová

    

   Jazyk: anglický
   Ročník: ZK2 - študenti
   Termín: pondelok 15.00 -16.30
                  streda 15.00 – 16.30
   Miestnosť: č. 82
   Vyučujúci: Mgr. E. Kuchárová   Jazyk:         Anglický
   Ročník:       SK1 (žiaci ZŠ)
   Termín:      Pondelok    16.40 – 18.10 h
                     Streda    16.40 – 18.10 h
   Miestnosť:     č. 109
   Vyučujúci:     Mgr. Z. Príhodová
   Úvodná hodina:  14.9.2020 o 16.15h 

    

   Jazyk:         Anglický
   Ročník:       SK1 (žiaci ZŠ)
   Termín:      Utorok    15.15 – 16.45 h
                     Štvrtok    15.00 – 16.30 h
   Miestnosť:     č. 109
   Vyučujúci:     Mgr. Z. Príhodová


   Jazyk: Anglický
   Ročník: SK 1 A
   Termín: Pondelok 15:45 – 17:15
                Streda 17:25 – 18:55
   Miestnosť: č. 33
   Vyučujúci: Mgr. Patrícia Gálová
   Úvodná hodina 14.9.2020   Jazyk: Anglický
   Ročník: SK1 žiaci
   Termín: utorok, štvrtok 16.40-18.10
   Miestnosť: č. 110
   Vyučujúci: Mgr. Veronika Semancová

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: SK 1 B
   Termín: Utorok 16:40 – 18:10
                Štvrtok 16:40 – 18:10
   Miestnosť: č. 33
   Vyučujúci: Mgr. Patrícia Gálová
   Úvodná hodina 17.9.2020

    

   Jazyk: Anglický 
   Ročník: SK1
   Termín: Pondelok 16:40–18:10
                  Štvrtok 15:00 – 16:30 
   Miestnosť: 75
   Vyučujúci: PaedDr. Natália Andrejková


   Jazyk: Anglický 
   Ročník: SK1 
   Termín: Pondelok 15:00 – 16:30
                  Streda 15:00 – 16:30 
   Miestnosť: 75
   Vyučujúci: PaedDr. Natália Andrejková

    

   Jazyk: Anglický 
   Ročník: SK1
   Termín: Utorok 15:00 – 16:30
                  Piatok  14:45 – 16:15 
   Miestnosť: 75
   Vyučujúci: PaedDr. Natália Andrejková


   Jazyk: Anglický 
   Ročník: SK1 SŠ + dospelí
   Termín: Pondelok 18:20 – 19:50
                  Streda 16:40 – 18:10 
   Miestnosť: 75
   Vyučujúci: PaedDr. Natália Andrejková

    

   Jazyk: anglický
   Ročník: SK1 – SŠ +dospelí
   Termín: pondelok 17.35 - 19.05
                  streda 16.40 - 18. 10
   Miestnosť: č. 82
   Vyučujúci: Mgr. E. Kuchárová


         
   Jazyk: Anglický
   Ročník: SK 2
   Termín: Pondelok 16:40 – 17:25 Kevin Macke, č. 32
            Pondelok 17:25 – 18:10 č. 33
            Štvrtok 18:20 – 19:50 č. 33
   Miestnosť: č. 32, 33
   Vyučujúci: Mgr. Patrícia Gálová, Kevin Macke – lektor
   Úvodná hodina 14.9.2020

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník:  SK 2
   Termín:     Utorok: 15.45 – 16.30 Swanson č. 103
           Utorok: 16.30 – 17.15 Sipko č.  30
           Štvrtok: 16.40 – 18.10 Sipko č. 30
   Miestnosť: 103/30
   Vyučujúci:     Swanson, Sipko 

    

   Jazyk:         Anglický
   Ročník:       SK2 (žiaci ZŠ, SŠ)
   Termín:      Utorok    16.55 – 18.25 h (Mgr. Z. Príhodová)
                     Piatok    15.00 – 15.45 h  (Bc. Kevin Macke)
                                   15.45 – 16.30h   (Mgr. Z. Príhodová)
   Miestnosť:     č. 109, č. 32
   Vyučujúci:     Mgr. Z. Príhodová
                        Bc. Kevin Macke


   Jazyk:   anglický (študenti)
   Ročník:   SK2
   Termín: pondelok 15:30-17:00 (č. 102)                     
                 streda     15:45-16:30 (č. 102)
                                16:40-17:25 (č. 103) 
   Miestnosť: č. 102
   Vyučujúci: Mgr. Juraj Šnirc
                                Mark Swanson

    


   Jazyk: anglický
   Ročník: SK2 -  SŠ+dosp.
   Termín: utorok 15. 00 -16. 30
                piatok  15. 00 -16. 30 / od 15. 45 - lektor
   Miestnosť: č. 82/32
   Vyučujúci: Mgr. E. Kuchárová
                       zahr. lektor K. Macke

    

   Jazyk: anglický
   Ročník: SK2 - SŠ
   Termín: pondelok 16. 40 – 18. 10 / od 17. 25 -lektor
                  štvrtok 15. 00 – 16. 30
   Miestnosť: č. 82/32
   Vyučujúci: Mgr. E. Kuchárová
                    zahr. lektor K. Macke


   Jazyk: anglický
   Ročník: SK2 – dospelí
   Termín:pondelok 18:20 – 19:50, streda 17:25 – 19:05
   Miestnosť: č. 78 / č. 103
   Vyučujúci: Mgr. Erika Girašková / MarkSwanson


   Jazyk: anglický
   Ročník: VK1 –žiaci ZŠ/študenti SŠ
   Termín: utorok /štvrtok, 16:40 – 18:10
   Miestnosť: č. 78/ č. 103
   Vyučujúci: Mgr. Erika Girašková/MarkSwanson


   Jazyk:   Anglický (študenti)
   Ročník:   VK1
   Termín: utorok    15:30-17:00
            štvrtok   16:40-18:10 
   Miestnosť: č. 102
   Vyučujúci: Mgr. Juraj Šnirc
                     Mark Swanson


   Jazyk: Anglický 
   Ročník: VK1 SŠ + dospelí
   Termín: Utorok 16:40 – 18:10
                 Štvrtok 16:40–18:10
   Miestnosť: 75
   Vyučujúci: PaedDr. Natália Andrejková


   Jazyk: Anglický
   Ročník: VK 1 štud.
   Termín:     Pondelok: 16.40 – 18.10
                    Streda: 16.40 – 18.10
   Miestnosť: č. 30
   Vyučujúci:  Mgr. J. Sipko

       
    

   Jazyk: anglický
   Ročník: VK1 – žiaci ZŠ/ študenti SŠ
   Termín: streda 16:40 – 18:10/piatok 15:00 – 16:30
   Miestnosť: č. 78/č. 103
   Vyučujúci: Mgr. Erika Girašková/ MarkSwanson


   Jazyk: Anglický
   Ročník: VK 1 mix
   Termín:     Pondelok: 18.20 – 19.50
                    Streda: 18.20 – 19.50
   Miestnosť: č. 30
   Vyučujúci: Mgr.  J. Sipko

    

   Jazyk: anglický
   Ročník: VK 2 – SŠ+dosp.
   Termín: utorok 16. 40 – 18. 10 
                štvrtok 16. 40 – 18. 10 / lektor
   Miestnosť: č. 82/32
   Vyučujúci: Mgr. E. Kuchárová
                       zahr. lektor K. Macke   Jazyk:   Anglický (študenti)
   Ročník:   VK2
   Termín: pondelok 15:00-16:30 (č. 32)
                štvrtok     15:00-16:30 (č. 102) 
   Miestnosť: č. 32/č. 102
   Vyučujúci: Mgr. Juraj Šnirc
                                Kevin A. Macke, B.A.

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: VK 2
   Termín:     Utorok: 17.25 – 18.55 Sipko č. 30
                    Štvrtok: 15.00 – 16.30 Macke  č. 32
   Miestnosť: 30, 32
   Vyučujúci:  Mgr. Sipko
                      KevinMacke

     

   Jazyk: anglický
   Ročník: VK2 – študenti SŠ
   Termín: pondelok /streda, 16:40 – 18:10
   Miestnosť: č.78/ č. 32
   Vyučujúci: Mgr. Erika Girašková/KevinMacke


   Jazyk: anglický
   Ročník: VK 2 – SŠ+dosp.
   Termín: utorok 16. 40 – 18. 10 /lektor
                  štvrtok 16. 40 – 18. 10 
   Miestnosť: č. 82/32
   Vyučujúci: Mgr. E. Kuchárová
                       zahr. lektor K. Macke


   Jazyk: anglický
   Ročník: PK – študenti SŠ, dospelí
   Termín: utorok /štvrtok, 18:20 – 19:50
   Miestnosť: č.78/ č.32
   Vyučujúci: Mgr. Erika Girašková/KevinMacke

    

   Jazyk:   anglický (študenti/dospelí)
   Ročník:   PK
   Termín: streda    18:20-19:50 (č. 32)
            piatok    15:00-16:30 (č. 102)
   Miestnosť: č. 32/č. 102
   Vyučujúci:  Kevin A.Macke, B.A.
                     Mgr. Juraj Šnirc

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: PK
   Termín: pondelok 18.20-19.50 Kevin Macke č. 32, 
                streda: 16.40-18.10 – Simková Oľga č.104
   Miestnosť: č. 104
   Vyučujúci: Oľga Simková

    

   Jazyk: Anglický
   Ročník: PK
   Termín: pondelok: 15.00-16.30 Oľga Simková, č.104
                Streda 15.00-16.30 Kevin Macke, č. 32
   Miestnosť: č. 104
   Vyučujúci: Oľga Simková


   Jazyk: Anglický
   Ročník: Konverzačný úroveň B2
   Termín: utorok 16.40-18.10
   Miestnosť: č. 103
   Vyučujúci: Mark Swanson