• 1. Rozvrhy sa zverejňujú v prvej polovici septembra. 

    2. Vyučovanie začína v prvej polovici septembra. 

    3. Zaplatenie prvej platby školného poslať svojmu vyučujúcemu k 30. júnu. 

    4. Na prvú hodinu priniesť potvrdenie o zaplatení (ak ste ho ešte nedali vyučujúcemu alebo pri zápise).

    5. Vstup s návlekmi.

     

    Milí poslucháči, vážení rodičia,

    Zaradenie do konkrétneho kurzu, ako aj časový rozpis vyučovacích hodín spolu s menom vyučujúceho a číslom miestnosti, v ktorej bude kurz prebiehať, nájdete na webovej stránke školy https://jspresov.edupage.org/ v sekcii "Organizácia", podsekcii "Rozvrhy", a to v priebehu septembra.  (V prípade, že by Vám termín kurzu nevyhovoval, nezúfajte; zmenu môžete dodatočne dohodnúť telefonicky, e- mailom u príslušného vyučujúceho alebo priamo pri návšteve prvej vyučovacej hodiny.) Na uvedenej internetovej stránke nájdete aj ďalšie informácie, týkajúce sa nastávajúceho školského roka, vrátane odpovedí na najčastejšie kladené otázky v sekcii "O nás". Prosíme Vás však, aby ste internetovú stránku školy sledovali počas školského roka pravidelne, keďže práve tam budete môcť nájsť aj všetky aktuálne a potrebné informácie o spôsobe zabezpečenia výučby. 

     

    Tešíme sa na Vás!