• Harmonogram - školský rok 2021/2022

   • Harmonogram - školský rok 2021/2022

   • Školský rok 2021/2022 sa na Jazykovej škole začína 13. septembra 2021. Vyučovanie v kurzoch sa začne od 13. septembra podľa rozvrhu konkrétneho kurzu. 

    Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov je zaradená do siete škôl a v čase školských prázdnin v jej kurzoch vyučovanie neprebieha.

    Dôležité dátumy a harmonogram školského roku 2021/2022

    10.9.2021

    - zverejnenie rozvrhov

    od 13.9.2021

    - začiatok vyučovania podľa rozvrhu jednotlivých kurzov

    do 24.9.2021 

    - doručenie prihlášky na jesenný termín základnej (B2) a 

    všeobecnej (C1-C2) ŠJS 

    22.10. 2021 

    termín konania písomnej časti štátnych jazykových skúšok

    v jesennom termíne

    28.-29.10.

    2021

    - jesenné prázdniny

    22.-26.11.

    2021

    - predbežný termín konania ústnej časti štátnych jazykových

    skúšok v jesennom termíne

     

    20.12.2021

    - 7.1.2022   

    - vianočné prázdniny /viď nižšie/

    25.1-28.1.2022

    - polročné testy 

    jan./feb. ´22

    - možnosť pristúpenia do kurzov k polroku 

    4.2.2022

    - polročné prázdniny /viď nižšie/

    21.2

    25.2.2022

    - jarné prázdniny /viď nižšie/

    31.3.2022

    - posledný termín doručenia prihlášok na základnú a všeobecnú 

    štátnu jazykovú skúšku na jarný termín 2022

    14.-19.4.2022

    - veľkonočné prázdniny /viď nižšie/

    22.4. 2022

    písomná časť štátnych jazykových skúšok

    jarnom termíne 2022

    23.5.-3.6.2022

    ústna časť štátnych jazykových skúšok

    /presné termíny určia skúšobné komisie/

    2.6. 2022

    - predbežný termín záverečných testov v 2. ročníkoch 

    základných, stredných a vyšších kurzov ANJ

    22. - 24.6.

    2022

    - predbežný termín zápisu nových poslucháčov do prvých a

    vyšších ročníkov Jazykovej školy na šk. rok 2022/2023

    30. jún 2022

    záver školského roka 2021/2022

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

     

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    jesenné

    27. október 2021 (streda)

     

    28. október – 29. október 2021

    2. november 2021 (utorok)

    vianoč

    17. december 2021 (streda)

    20. december 2021 – 7. január 2022

    10. január 2022 (pondelok)

    polročné

    3. február 2022 (štvrtok)

    4. február 2022 (piatok)

    7. február 2022 (utorok)

    jar

    Košický kraj

    Prešovský kraj

     

    12. február 2022

    (piatok)

    21. február – 25. február 2022

    28. február 2022

    (pondelok)

    Bratislavský kraj Nitriansky kraj

    Trnavský kraj

     

    25. február 2022 (piatok)

    28. február - 4. marec 2022

    7. marec 2022 (pondelok)

    Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

    4. marec 2022 (piatok)

    7. marec –

    11. marec 2022

    14. marec 2022

    (pondelok)

    veľkonoč

    13. marec 2022 (streda)

    14. apríl – 19. apríl 2022

    20. apríl 2022 (streda)

    letné

    30. jún 2022 (štvrtok)

    1. júl – 31. august 2022

    5. september 2022 (pondelok)