• Harmonogram - školský rok 2019/2020

   • Harmonogram - školský rok 2019/2020

   • Školský rok 2019/2020 sa na Jazykovej škole začína 2. septembra 2019. Vyučovanie v kurzoch sa začne od 4. septembra podľa rozvrhu konkrétneho kurzu. 

    Rozvrhy zverejníme 3. septembra 2019.

    Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov je zaradená do siete škôl a v čase školských prázdnin v jej kurzoch vyučovanie neprebieha.

     

    Dôležité dátumy a harmonogram školského roku 2019/2020

    3.9.2019

    - zverejnenie rozvrhov

    od 4.9.2019

    - začiatok vyučovania podľa rozvrhu jednotlivých kurzov

    20.09.2019

    doručenie prihlášky na skúšky Goethe-Zertifikat v termíne 4.10.

    do 26.9.2019 

    - doručenie prihlášky na jesenný termín základnej (B2) a 

    všeobecnej (C1-C2) ŠJS z ANJ a všeobecnej ŠJS z RUJ

    04.10.2019

    termín skúšok Goethe-Zertifikat

    25.10. 2019 

    termín konania písomnej časti štátnych jazykových skúšok

    v jesen. termíne /jazyk anglický B2, C1-C2; jazyk ruský C1-C2/

    30.-31.10.

    2019

    - jesenné prázdniny

    21.-22.11.

    2019

    - predbežný termín konania ústnej časti štátnych jazykových

    skúšok v jesennom termíne / jazyk anglický - úroveň B2; C1-C2;

    ruský jazyk C1-C2/

    25.11.2019

    doručenie prihlášky na skúšky Goethe-Zertifikat 

    v termíne 6.12.

    6.12.2019

    Termín skúšok Goethe-Zertifikat

    decemb. ´19

    - zverejnenie termínov skúšok Goethe-Zertifikat na rok 2020

    23.12.´19

    - 7.1.´2020   

    - vianočné prázdniny /viď nižšie/

    27.1-5.2.2020

    - polročné testy 

    31. január

    Termín skúšok Goethe Zertifikat

    jan./feb. ´20

    - možnosť pristúpenia do kurzov k polroku 

    3.2.2020

    - polročné prázdniny /viď nižšie/

    28.2.2020 Termín skúšok Goethe Zertifikat

    2.- 6.3.2020

    - jarné prázdniny /viď nižšie/

    31.3.2020

    - posledný termín doručenia prihlášok na základnú a všeobecnú 

    štátnu jazykovú skúšku na jarný termín 2020

    3.4.2020 Termín skúšok Goethe Zertifikat

    9.-14.4.2020

    - veľkonočné prázdniny /viď nižšie/

    24.4. 2020

    - písomná časť štátnych jazykových skúšok

    v jarnom termíne 2020

    21.5.-3.6.2020

    - ústna časť štátnych jazykových skúšok

    /presné termíny určia skúšobné komisie/

    4.6. 2020

    - predbežný termín záverečných testov v 2. ročníkoch 

    základných, stredných a vyšších kurzov ANJ

    12.6.2020 Termín skúšok Goethe Zertifikat

    22. - 24.6.

    2020

    - predbežný termín zápisu nových poslucháčov do prvých a

    vyšších ročníkov Jazykovej školy na šk. rok 2020/2021

    30. jún 2020

    záver školského roka 2019/2020

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

    Prázdniny

    Posledný deň vyuč. 

    pred zač. prázdnin

    Termín

    prázdnin

    Zač. vyučovania

    po prázdninách

    jesenné

    29. október 2019

    (utorok)

    30.10. - 

    31.10.´19

    4.11. ´2019

    (pondelok)

    vianočné

    20. december 2019

    (piatok)

     23.12. ´19 -

    7.1.2020

     8.1.2020

     (streda)

    polročné

    31. január 2020

    (piatok)

     3.2.2020

     (pondelok)

     4.2.2020

     (utorok)

     

    jarné

     

    28. február 2020

    (piatok)

     2.- 6.3.

    2020

     9.3.2020

     (pondelok)

     

    veľkonočné

    8. apríl 2020

    (streda)

     9.–14.4.

    2020

     15.4.2020

     (streda)

    letné

    30. jún 2020

    (utorok)

     1.7.- 31.8.

    2020

     2.9. 2020

     (streda)

     

    Sviatky v rámci školského roka /…tie, ktoré nie sú počas školských prázdnin/:

    1. september 2019 /nedeľa/

    15. september 2019 /nedeľa/

    17. november 2019/nedeľa/

    1. máj 2020 /piatok/

    8. máj 2020 /piatok/