• Harmonogram - školský rok 2021/2022

   • Harmonogram - školský rok 2022/2023

   • Školský rok 2022/2023 sa na Jazykovej škole začína 19. septembra 2022. Vyučovanie v kurzoch sa začne od 19. septembra podľa rozvrhu konkrétneho kurzu. 

    Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov je zaradená do siete škôl a v čase školských prázdnin v jej kurzoch vyučovanie neprebieha.

    Dôležité dátumy a harmonogram školského roku 2021/2022

    10.9.2022

    - zverejnenie rozvrhov

    od 19.9.2022

    - začiatok vyučovania podľa rozvrhu jednotlivých kurzov

    do 23.9.2022 

    - doručenie prihlášky na jesenný termín základnej (B2) a 

    všeobecnej (C1-C2) ŠJS 

    21.10. 2022

    termín konania písomnej časti štátnych jazykových skúšok

    v jesennom termíne

    28.-31.10.

    2022

    - jesenné prázdniny

    21.-25.11.

    2022

    - predbežný termín konania ústnej časti štátnych jazykových

    skúšok v jesennom termíne

     

    23.12.2022

    - 5.1.2023   

    - vianočné prázdniny /viď nižšie/

    23.1-27.1.2023

    - polročné testy 

    jan./feb. ´23

    - možnosť pristúpenia do kurzov k polroku 

     

    6.3-

    10.3.2023

    - jarné prázdniny /viď nižšie/

    24.3.2022

    - posledný termín doručenia prihlášok na základnú a všeobecnú 

    štátnu jazykovú skúšku na jarný termín 2023

    6.-11.4.2023

    - veľkonočné prázdniny 

    22.4. 2023

    písomná časť štátnych jazykových skúšok

    jarnom termíne 2022

    22.5.-26.5.2023

    ústna časť štátnych jazykových skúšok

    /presné termíny určia skúšobné komisie/

    6.6. 2023

    - predbežný termín záverečných testov v 2. ročníkoch 

    základných, stredných a vyšších kurzov ANJ

    22. - 28.6.

    2023

    - predbežný termín zápisu nových poslucháčov do prvých a

    vyšších ročníkov Jazykovej školy na šk. rok 2022/2023

    30. jún 2023

    záver školského roka 2022/2023

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

     

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    jesenné

    27. október 2022 (štvrtok)

     

    28. október – 31. október 2022

    2. november 2022 (streda)

    vianoč

    22. december 2022 (štvrtok)

    23. december 2022 – 5. január 2023

    9. január 2023 (pondelok)

    polročné

    ----------

    ---------

                ---------

    jar

    Bratislavský kraj Nitriansky kraj

    Trnavský kraj

    17. február 2023

    (piatok)

    20. február – 24. február 2023

    27. február 2023

    (pondelok)

    Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

    24. február 2023 (piatok)

    27. február - 3. marec 2023

    6. marec 2023 (pondelok)

    Košický kraj

    Prešovský kraj

     

    3. marec 2023 (piatok)

    6. marec –

    10. marec 2023

    13. marec 2023

    (pondelok)

    veľkonoč

    5. apríl 2023 (streda)

    6. apríl – 11. apríl 2023

    12. apríl 2023 (streda)

    letné

    30. jún 2023 (piatok)

    1. júl – 31. august 2023

    4. september 2023 (pondelok)