• Harmonogram - školský rok 2018/2019

   • Harmonogram - školský rok 2018/2019

   •  Školský rok 2018/2019 sa na Jazykovej škole začína 5. septembra 2018. Vyučovanie v kurzoch sa začne od 5. septembra podľa rozvrhu konkrétneho kurzu. 

    Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov je zaradená do siete škôl a v čase školských prázdnin v jej kurzoch vyučovanie neprebieha.

    Dôležité dátumy a harmonogram školského roku 2018/2019

    28.8.-3.9.2018

    - dodatočný zápis; vstupné testy; konzultácie s vyučujúcimi

    3.9.2018

     zverejnenie rozvrhov /vo večerných hodinách/

     

    od 5.9.2018

    - začiatok vyučovania podľa rozvrhu jednotlivých kurzov

    do 26.9.2018 

    - doručenie prihlášky na jesenný termín základnej (B2) a 

    všeobecnej (C1-C2) ŠJS z  ANJ

    2.10.2018

    doručenie prihlášky na skúšky Goethe-Zertifikat v termíne 12.10.

    12.10.2018

    termín skúšok Goethe-Zertifikat

    19.10. 2018 

    termín konania písomnej časti štátnych jazykových skúšok v jesen.

    termíne /jazyk anglický B2, C1/

    29.10.2018

    doručenie prihlášky na skúšky Goethe-Zertifikat v termíne 10.11.

    31.10.-2.11.`18

    - jesenné prázdniny

    10.11.2018

      termín skúšok Goethe-Zertifkat

    20.-23.11.2018

    - termín konania ústnej časti štátnych jazykových skúšok 

    v jesennom termíne / jazyk anglický - úroveň B2; C1-C2/

    26.11.2018

    doručenie prihlášky na skúšky Goethe-Zertifikat v termíne 7.12.

    7.12.2018

    Termín skúšok Goethe-Zertifikat

    december ´18

    - zverejnenie termínov skúšok Goethe-Zertifikat na rok 2019

    27.12.´18 - 7.1.   

    - vianočné prázdniny

    január 2019

    - polročné testy 

    jan./febr. ´19

    - možnosť pristúpenia do kurzov k polroku 

    1.2.2019

    - polročné prázdniny

    18.- 22.2.2019

    - jarné prázdniny

    8.3.2019

    - skúška Goethe-Zertifikat B1, B2, C1

    29.3.2019

    - posledný termín doručenia prihlášok na základnú a všeobecnú 

    štátnu jazykovú skúšku na jarný termín 2019

    18.-23.4.2019

    - veľkonočné prázdniny

    do 23.4.2019

    - prihlásiť sa na skúšku Goethe-Zertifikat na termín 3.1.2019

    26.4. 2018

    - písomná časť štátnych jazykových skúšok v jarnom termíne 2019

    3.5.2019

    - skúšky Goethe-Zertifikat B1, B2, C1

    23.5.-4.6.2019

    - ústna časť štátnych jazykových skúšok /presné termíny určia

    skúšobné komisie/

    do 3.6.2019

    - prihlásiť sa na termín skúšky Goethe-Zertifikat 15.6.

    5. jún 2019

    - termín záverečných testov v 2. ročníkoch základných, stredných

    a vyšších kurzov

    15.6.2019

    - skúšky Goethe-Zertifikat B1, B2, C1

    20. - 24.6.

    2019

    - termín zápisu nových poslucháčov do prvých a vyšších ročníkov

    Jazykovej školy na šk. rok 2019/2020

    28. jún 2019

    záver školského roka 2018/2019

     

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

    Prázdniny

    Posledný deň vyuč. 

    pred zač. prázdnin

    Termín

    prázdnin

    Zač. vyučovania

    po prázdninách

    jesenné

    30. október 2018

    (utorok)

    31.10. - 

    2.11.´18

    5.11. ´208

    (pondelok)

    vianočné

    21. december 2018

    (piatok)

     27.12. ´18 -

    7.1.2019

     8.1.2019

     (utorok)

    polročné

    31. január 2019

    (štvrtok)

     1.2.2019

     (piatok)

     4.2.2019

     (pondelok)

     

    jarné

     

     

    15. február 2019

    (piatok)

     18.- 22.2.

    2019

     25.2.2019

     (pondelok)

     

    veľkonočné

    17. apríl 2019

    (streda)

     18.–23.4.

    2019

     24.4.2019

     (streda)

    letné

    28. jún 2019

    (piatok)

     1.7.- 31.8.

    2019

     2.9. 2019

     (pondelok)