• Zápis do jazykových kurzov

   •  

    Zápis do kurzov na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 20.-24. júna 2019. Viac informácií zverejníme čoskoro.  

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

    Zápis, teda oficiálne prihlásenie sa do jazykových kurzov pre nových poslucháčov (do prvých alebo vyšších ročníkov podľa jazykovej úrovne) na nasledujúci školský rok, prebieha už tradične koncom júna /presný termín viď nižšie/ v budove Jazykovej školy.

    Na oficiálnom zápise ste informovaní o možnostiach zaradenia do kurzu a vypíšete prihlášku na štúdium. Ak ide o vyšší ročník, dohodnete si termín vstupného testu. Po zapísaní sa do kurzu je potrebné zaplatiť poštovou poukážkou, ktorú od nás obdržíte, resp. prevodom z účtu, školné a zápisné za konkrétny jazykový kurz.

    Doklad o zaplatení je potrebné doručiť v deň zápisu, či už osobne alebo e-mailom.

    Zhrnutie :-) 3 kroky pre úspešný zápis do kurzu:

       1. krok -  prísť k nám v stanovený termín zapísať sa

       2. krok -  zaplatiť poplatky poštovou poukážkou, ktorú od nás dostanete, alebo                               prevodom cez účet

       3. krok -  doručiť nám doklad o zaplatení poplatkov - osobne alebo e-mailom 

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

    Poslucháči, ktorí už navštevovali naše kurzy v predchádzajúcom školskom roku, sa zapisujú do vyššieho ročníka priamo u svojho vyučujúceho. Do vyššieho ročníka sú zapísaní po zaplatení stanovených poplatkov.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

    Zápis na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 20.-24. júna 2019. Viac informácií zverejníme čoskoro.