• Goethe Institut

    nemecké certifikované skúšky
   • Goetheho-inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. 

    Podporuje výučbu nemeckého jazyka v zahraničí a medzinárodnú kultúrnu spoluprácu.  Prostredníctvom informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote sprístupňuje obsiahly obraz o Nemecku.

    Prostredníctvom siete Goetheho inštitútovGoetheho centier, kultúrnych spoločností, nemeckých študovní ako aj licenčných škôl a centier pre výučbu nemeckého jazyka plní centrálne úlohy zahraničnej kultúrnej politiky a politiky vzdelávania. Goetheho inštitút je partnerom tak verejných ako aj súkromných kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií.

    Čerpá z bohatstva otvorenej spoločnosti v Nemecku a živej nemeckej kultúry. Spája skúsenosti a predstavy svojich partnerov v Nemecku a v zahraničí so svojou odbornou kompetenciou v partnerskom dialógu. Goetheho inštitút  je poskytovateľom služieb a partnerom pre všetkých, ktorí sa aktívne zaoberajú Nemeckom a nemeckým jazykom a kultúrou. Pracuje politicky nezávisle a samostatne. Pobočky Goetheho inštitútu nájdete vo vyše 100 krajinách sveta. Svoju pobočku má samozrejme aj v slovenskom hlavnom meste.

    Goetheho inštitút reaguje aktívne na kultúrnopolitické výzvy globalizácie a vyvíja inovatívne koncepcie humánneho sveta, založeného na porozumení, v ktorom sa kultúrna rozmanitosť chápe ako bohatstvo.

    V nemecky hovoriacej časti Európy, ale aj mimo nej sú cetifikáty Goetheho inštitútu žiadaným dokladom o jazykových zručnostiach. Či chcete študovať na nemeckých univerzitách (Goethe Zertifikat C1) alebo sa v Nemecku zamestnať v rámci svojho povolania (Goethe Zertifikat B2) – sú to certifikáty, ktoré Vám vo vašom snažení dokážu pomôcť.

    Skúsenosti sú zatiaľ z našej strany napr. pri povolaniach ako lekár alebo zdravotná sestra, ale aj opatrovateľ v domovoch dôchodcov, resp. v nemocniciach, ale taktiež aj ako taxikár. Títo musia dokladovať svoje jazykové schopnosti buď na úrovni Goethe-Zerifikat B2, resp. B1. V Bavorsku musia lekári od roku 2014 dokladovať znalosť nemeckého jazyka na úrovni C1.

    TEST

    Test