• Zmena miestností vo štvrtok 4.4.2019

   • Z organizačných dôvodov bude vyučovanie brebiehať v troch 
    rôznych budovách /viď rozpis nižšie/. Za porozumenie Vám ďakujeme.

    Jazyková škola, Plzenská 10

    č. miest.
    vyučujúci
    Náhradná miestnosť
    poznámka
    110
    Oľga Simková /ANJ/
    126
    JŠ  podkrovie
    127
    Mgr. T. Hudáková /NEJ/
    126
    JŠ   podkrovie
    127 / 33
    Mgr. P. Gálová /ANJ/
    128
    JŠ  podkrovie
    32
    Kevin Macke /ANJ/
    110
    JŠ   2. Poschodie
    82
    Mgr. E. Kuchárová /ANJ/
    127
    JŠ   podkrovie
    128
    Mgr. J. Štecová /ŠPJ/
    128 od 16.40
    JŠ   podkrovie
     
     
     
     
     
     

    Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity /FVT TU/ Bayerova 1

    č. miestn.
    Vyučujúci
    náhradná miest.
    budova
    78
    Mgr. E. Girašková /ANJ/
    207
    Budova FVT  TU
    81
    PhDr. A. Gezová /FRJ/
    202
    Budova FVT  TU
    102
    Mgr. Juraj Šnirc /ANJ/
    308
    Budova FVT  TU
    104
    Mgr. M. Douděrová /ANJ
    004
    Budova FVT  TU
    105
    Mgr. Ľ Ivanová /NEJ/
    213
    Budova FVT  TU
    109
    Mgr. Z. Príhodová /ANJ, NEJ/
    aula
    Budova FVT  TU
    74
    Mgr. N. Andrejková /ANJ/
    17.20-18.50 hod.
    aula
    Budova FVT  TU
     
     
     
     
     
     
     
     

    SPŠ elektrotechnickej, Plzenská 1 

    č. miestn.
    vyučujúci
    náhradná miest.
    budova
    74
    Mgr. N. Andrejková /ANJ/
    15.00-16.30 hod.
    013
    Budova SPŠ elektro.
    75
    Mgr. D. Kundračíková /ANJ/ 
    012
    Budova SPŠ elektro.
    30
    Mgr. J. Sipko /ANJ/ 
    015
    Budova SPŠ elektro
    126
    Mgr. M. Hudák /NEJ/ 
    016
    Budova SPŠ elektro.
 • Mapa