• Okrem kurzov, ktoré píšu koncoročné testy sa v stredu v budove na Plzenskej 10 vyučuje len v nižšie uvedených kurzoch.

    Rozpis miestností nájdete v budove Jazykovej školy.

    Mgr. P. Gálová /ANJ/ – ZK2 105 14.30-15.35 hod. 

    O. Simková /ANJ/ – kurz VK1 od 15.00-16.30 hod. 

    Mgr. Ľ. Ivanová /NEJ/ - kurz ZK2 15.00-16.30 hod. 

    PaedDr. L. Bicáková /ANJ/ - kurz ZK1 15.00-16.30 hod. 

    PaedDr. R. Zahradníková /TAJ/ - SK1 16.40 – 18.10 hod. 

    Mgr. M. Hudák /NEJ/ - VK2 16.40-18.10 hod. 

    Mgr. I. Paulenová /ŠPJ/ - ZK1 16.30-18.00 hod. 

    Mgr. J. Štecová /ŠPJ/ - SK2 18.10-19.40 hod.

    Mark Swanson /ANJ/ - konverzačný kurz 18.20-19.50 hod.