• Ponuka kurzov

   •  

    Prehľad organizácie kurzov na JŠ nájdete tu.

     

    Ponuka kurzov pre jazyk anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky a japonský na školský rok 2020/2021.

     

    A N G L I C K Ý   J A Z Y K

     

    • kurzy všeobecného jazyka
    • 2 x 90 min. do týždňa - september - jún 
    • od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/ po prípravné na štátne jazykové skúšky/ jazyková úroveň C1-C2/; od septembra do júna /140 hodín/
    • kurzy sú určené pre žiakov ZŠ od 6. ročníka, žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých

     

    • Žiacke kurzy pre mladších žiakov, ktorí v školskom roku 2020/2021 budú navštevovať 4., resp. 5. ročník ZŠ, - tzv. prípravky /2 x 65 min./týždeň/ -  pracuje sa tu s materiálom bližším tomuto veku. Žiacke kurzy anglického jazyka prebiehajú aj v našom elokovanom pracovisku na ZŠ Májové námestie–Sídlisko Sekčov a na ZŠ Bajklaská-Sídlisko III

     

    • Konverzačné kurzy - na úrovni A2-B1 /po základnom kurze/; B2 /po strednom kurze/ a B2-C1 /po vyššom kurze/ - 2 x 2 hodiny týždenne, resp1 x 2 hodiny týždenneTémy prispôsobené požiadavkám účastníkov kurzu. 

     

    • V prípade záujemcov zo vzdialenejších obcí a miest, možnosť vytvoriť kurz 1x4 hodiny / týždeň. V prípade záujmu, je potrebné túto požiadavku uviesť pri zápise

     

     

    F R A N C Ú Z S K Y   J A Z Y K

    • celoročné kurzy  2 x 90 min. do týždňa od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/ po stredné kurzy / jazyková úroveň B1, B2.1/; od septembra do júna /140 hodín/​
    • určené pre žiakov ZŠ od 6. ročníka, žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých

     

     

    N E M E C K Ý   J A Z Y K

    • celoročné kurzy  2 x 90 min. do týždňa od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/ po prípravné na štátne jazykové skúšky /pokročilí - jazyková úroveň C1/; od septembra do júna /140 hodín/ -
    • kurzy sú určené pre žiakov ZŠ od 6. ročníka, žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých

     

    • Žiacke kurzy pre mladších žiakov, ktorí v školskom roku 2020/2021 budú navštevovať 4. resp. 5. ročník ZŠ - tzv. prípravky /2 x 65 min/ týždeň/ -pracuje sa tu s učebnicami tematicky bližšími tomuto veku

     

    • Konverzačný kurz - na jazykovej úrovni B2 /po strednom kurze/, príp. B2-C1 /po vyššom kurze/ - 1 x 2 hodiny týždenneTémy prispôsobené požiadavkám účastníkov kurzu. 

     

     

    R U S K Ý   J A Z Y K

    • 2 x 90 min. do týždňa / september - jún
    • kurz pre začiatočníkov 
    • kurz pre mierne pokročilých
    • kurzy sú určené pre žiakov ZŠ od 6. ročníka, žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých

     

     

    Š P A N I E L S K Y    J A Z Y K

    • 2 x 90 min. do týždňa / september - jún
    • od základných /začiatočníckych – jazyková úroveň A1/   po stredné kurzy /B1, B2/
    • kurzy sú určené pre žiakov ZŠ od 6. ročníka, žiakov SŠ, študentov VŠ a dospelých

     

    T A L I A N S K Y   J A Z Y K

    • kurz pre začiatočníkov – 2 x 90 min. do týždňa
    • kurz pre mierne pokročilých - 2 x 90 min. do týždňa

     

    J A P O N S K Ý   J A Z Y K  

    • kurz pre začiatočníkov - 2 x 90 min. do týždňa
    • kurz pre mierne pokročilých - 2 x 90 min. do týždňa
    • pre žiakov SŠ, študentov VŠ, dospelých