• Zápis

   • Na voľné miesta do jazykových kurzov na školský rok 2019/2020 sa ešte môžete prihlásiť:

    v pracovné dni od 14.00 do 14.45 hod. Nájdete nás v zborovni Jazykovej školy - 2. poschodie, č. miestnosti 106.

     

    Zápis, teda oficiálne prihlásenie sa do jazykových kurzov pre nových poslucháčov (do prvých alebo vyšších ročníkov podľa jazykovej úrovne) na nasledujúci školský rok, prebieha už tradične koncom júna.

    ZÁPIS do kurzov na školský rok 2019/2020 sa uskutočnil v budove Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov v termíne 20., 21. a 24. júna 2019 od 9.00 - 18.00 hod.

    • 20. jún - ANGLICKÝ JAZYK 
    • 21. a 24. jún - FRANCÚZSKY, NEMECKÝ, RUSKÝ, ŠPANIELSKY, TALIANSKY jazyk + NOVINKA JAPONČINA

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

    Na zápise ste informovaní o možnostiach zaradenia do kurzu a vypíšete prihlášku na štúdium. Ak ide o vyšší ročník, dohodnete si termín vstupného testu. Po zapísaní sa do kurzu je potrebné zaplatiť poštovou poukážkou, ktorú od nás obdržíte, resp. prevodom z účtu, školné a zápisné za konkrétny jazykový kurz.

    Potvrdenie o zaplatení je potrebné doručiť v deň zápisu, či už osobne alebo e-mailom.

    Zhrnutie :-) 3 kroky pre úspešný zápis do kurzu:

       1. krok - prísť k nám v stanovený termín zapísať sa

       2. krok - zaplatiť poštovou poukážkou, ktorú od nás dostanete, alebo prevodom cez účet, poplatky

       3. krok -  doručiť nám doklad o zaplatení poplatkov - osobne alebo e-mailom 

    Miesto v kurzoch garantujeme len tým záujemcom, ktorí majú vyplatenú prvú platbu za kurz v stanovenom termíne.

    = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

    Poslucháči, ktorí už navštevovali naše kurzy v predchádzajúcom školskom roku, sa zapisujú do vyššieho ročníka priamo u svojho vyučujúceho. Do vyššieho ročníka sú zapísaní po zaplatení stanovených poplatkov.

  • 3 kroky pre úspešný zápis do kurzu

    • 1. krok
    • prísť k nám v stanovený termín sa zapísať
    • 2. krok
    • zrealizovať platbu poštovou poukážkou alebo cez účet
    • 3. krok
    • Doručiť doklad o zaplatení osobne alebo e-mailom