• Externí učitelia  
      PaedDr. Renáta Zahradníková externý pedagogický zamestnanec
      Luigi Catillo taliansky lektor