• V aktuálnom školskom roku neprebieha žiaden kurz ruského jazyka.

        V prípade záujmu o kurzy ruského jazyka sa príďte prihlásiť na zápis na školský rok 2019/2020, ktorý bude prebuiehať  v termíne 20.-24. júna 2019. Zápis do kurzov RUJ 21. a 24. júna 2019. Viac informácií k zápisu