• Interní učitelia:   
   Mgr. Tatiana Miková, momentálne na MD
   Externí učitelia:
   Mgr. Ivana Paulenová kurz ZK 1
   Mgr. Jana Štecová kurz ZK 2 a SK 2