• Konzultačné hodiny interných učiteľov počas šk. roka:
   Kedy?   pondelok - piatok 14.00 - 14.45 hod.
   Kde? Zborovňa Jazykovej školy, 2. poschodie, č. 106
   Tel.: +421 (0)51 / 77 24 184 alebo +421 (0)949 311 101
   e-mail: info@jspresov.sk    /        jazykovka.presov@gmail.com

    

   Interní učitelia

    PaedDr. Natália Andrejková

   JŠ, Plzenská 10, Prešov  

    Mgr. Martin Hudák

   JŠ Plzenská 10, Prešov 

    Mgr. Ľubica Ivanová

   JŠ Plzenská 10, Prešov 

    Mgr. Zuzana Príhodová

    JŠ Plzenská 10, Prešov