• Konzultačné hodiny interných učiteľov:
   Kedy?   pondelok - piatok 14.00 - 14.45 hod.
   Kde? Zborovňa Jazykovej školy, 2. poschodie, č. 106
   Tel.: +421 (0)51 / 77 24 184 alebo +421 (0)949 311 101
   e-mail: info@jspresov.sk    /        jazykovka.presov@gmail.com

    

   Interní učitelia

    Mgr. Natália Andrejková

   Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov  

    Mgr. Martin Hudák

    JŠ Plzenská 10, Prešov 

    Mgr. Ľubica Ivanová

   JŠ Plzenská 10, Prešov 

    Mgr. Zuzana Príhodová

    JŠ Plzenská 10, Prešov 

    

   Externí učitelia
    Mgr. Tatiana Hudáková  

   JŠ Plzenská 10, Prešov          

   Mgr. Barbara Lešková

   EP Gymnázium Lipany