• Hodiny pre verejnosť:
   Kedy?

   pondelok - piatok

   14.00 - 14.45 hod.

   Kde?

   Zborovňa Jazykovej školy,

   2. poschodie, č. 106

   Tel.: 

   Zborovňa: 

    +421 (0)949 311 101  

   +421 (0)51 / 77 24 184

   e-mail

   info@jspresov.sk

   jazykovka.presov@gmail.com

    


   Interní učitelia ANJ:  

   PaedDr. Natália Andrejková

    

   Mgr. Patrícia Gálová

    

   Mgr. Erika Girašková

    

   Mgr. Eva Kuchárová

    

   Mgr. Dana Kundračíková

    

   Mgr. Marianna Douděrová

    

   Mgr. Zuzana Príhodová

    

   Oľga Simková

    

   Mgr. Jaroslav Sipko

    

   Mgr. Juraj Šnirc

    

   Kevin A. Macke                       

   americký lektor

    


    

   Externí učitelia ANJ

   Mark Swanson

   ang. lektor; Plzenská 10                         
   Mgr. Dagmar Uličná

   elok. pracov. ZŠ Májové nám.

   Mgr. Jana Prextová 

   elok. pracov. ZŠ Bajkalská

   Mgr. Gabriela Cirjaková

   elok. pracov. ZŠ Bajkalská