•                                                  ANGLICKÝ JAZYK – ROZVRH 2019/2020

    

     KURZ

     MIESTNOSŤ

          TERMÍN

         VYUČUJÚCI

                               Základný žiacky kurz 1. ročník /ZK 1 105/ - 1. prír.

   ZK 1 105 A

   104

   pondelok 14.30–15.35

   piatok 14.00 – 15.05

   Mgr. M. Douděrová

   ZK1 105 B

   ZŠ Bajkalská

   Pondelok / streda

   14.00 – 15.05 hod.

   Mgr. G. Cirjaková

   ZK1 105 C

   ZŠ Bajkalská

   utorok / štvrtok

   14.00-15.05 hod

   Mgr. J. Prextová

   ZK 1 105 D

   ZŠ Májové nám.

   pondelok / streda

   15.00 – 16.05 hod.

   Mgr. D. Uličná

                        Základný žiacky kurz 2. ročník /ZK 2 105/ - 2. prípravka

   ZK2 105 A

   33

   pondelok 14:30–15:35

   streda 14:30 – 15:35

   Mgr. P. Gálová

   ZK 2105 B

   128

   utorok 14.30 -15.35

   štvrtok 14.00- 15.05

   Mgr. Z. Príhodová

   ZK 2105 C

   ZŠ Bajkalská

   pondelok / streda

   15.10 – 16.15 hod.

   Mgr. G. Cirjaková

   ZK 2105 D

   ZŠ Bajkalská

   utorok/štvrtok

   15.10 – 16.15 hod.

   Mgr. J. Prextová

   ZK2 105 E

   ZŠ Májové nám.

   utorok  / štvrtok

   15.00 – 16.05 hod.

   Mgr. D. Uličná

                

    

    

                      

                                  Anglický jazyk -  Základný kurz, 1. ročník /ZK 1/

   KURZ          

   MIESTN.     

   TERMÍN                       

    VYUČUJÚCI                        

   ZK 1 A

   104

   streda  15.00-16.30

   piatok  15.05-16.35

   Mgr. M. Douděrová

   ZK 1 B

   104

   pondelok 17.10-18.40

   štvrtok  17,20-18,50

   Mgr. M. Douděrová

   ZK 1 C

   33

   utorok 15:00-16:30

   štvrtok 15:00-16:30

   Mgr. P. Gálová

   ZK 1 D

   78

   utorok   15.00 – 16.30

   štvrtok  15.00 – 16.30

   Mgr. E. Girašková

   ZK 1 E

   75

   Pondelok 16.40-18.10

   Streda 16.40 – 18.10

   Mgr. D. Kundračíková

   ZK 1 F

   82

   pondelok: 15.00–16.30

   streda: 15.00–16.30

   Mgr. E. Kuchárová

   ZK 1 G

   30

   utorok   15.00 – 16.30

   piatok  14.45 – 16.15

   Mgr. J. Sipko

   ZK 1 H

   102

   Pondelok / streda

   15.00 – 16.30          

   Mgr. J. Šnirc

   ZK 1 I

   102

   pondelok 18.20 -19.50

   streda 16.40 – 18.10

   Mgr. J. Šnirc

   ZK 1 J

   110

   utorok, štvrtok

   15.00 – 16.30

   Mgr. G. Cirjaková

   ZK 1 K

   110

   Utorok 16.40-18.10

   Piatok 16.40-18.10

   Mgr. G. Cirjaková

    

    

    

                        Anglický jazyk -  Základný kurz, 2. ročník /ZK 2/

   KURZ        

   MIESTN.            

   TERMÍN /deň, hod/        

   VYUČUJÚCI                     

   ZK 2 A

   74

   Pondelok 15.00-16.30

   Streda 15.00-16.30

   PaedDr. N. Andrejková

   ZK 2 B

   74

   utorok  15.00–16.30

   piatok  14.45-16.15

   PaedDr.  N. Andrejková

   ZK 2 C

   74

   Utorok 16:40 – 18:10

   štvrtok 15:00 – 16:30

   PaedDr.  N. Andrejková

   ZK 2 D

   74

   pondelok 18.20–19.50

   streda 17.35 – 19.05

   PaedDr. N. Andrejková

   ZK 2 E

   104

   utorok / štvrtok

   15.00 – 16.30 hod.

   Mgr. M. Douděrová

   ZK 2 F

   33

   streda 15.45-17.15

   piatok 14.30–16.00

   Mgr. P. Gálová

   ZK 2 G

   33

   utorok 16.40-18.10

   piatok 16.05-17.35

   Mgr. P. Gálová

   ZK 2 H

   33

   pondelok  15.45-17.15

   štvrtok 16.40 -18.10

   Mgr. P. Gálová

   ZK 2 I

   82

   pondelok 18.20-19.50

   streda     16.40-18.10

   Mgr. E. Kuchárová

   ZK 2 J

   75

   Pondelok / streda

   15.00-16.30

   Mgr.D. Kundračíková

   ZK 2 K

   109

   Pondelok / streda

   15.00 – 16.30

   Mgr. Z. Príhodová

   ZK 2 L

   109

   Utorok 15.40–17.10

   Štvrtok 15.15-16.45

   Mgr. Z. Príhodová

    

                    

   Anglický jazyk -  Stredný kurz, 1. ročník /SK 1/

   KURZ       

   MIESTN.       

   TERMÍN                                 

   VYUČUJÚCI               

   SK 1 A

   104

   pondelok: 15,35-17,05

   streda: 16,40-18,10

   Mgr. M. Douděrová

   SK 1 B

   33

   Pondelok / streda

   17:25–18:55

   Mgr. P. Gálová

   SK 1 C

   78

   utorok 16.40-18.10

   štvrtok 18.20-19.50

   Mgr. E. Girašková

   SK 1 D

   82

   Pondelok 16.40-18.10

   Štvrtok 15.00 – 16.30

   Mgr. E. Kuchárová

   SK 1 E

   82

   Utorok – piatok

   15.00 – 16.30

   Mgr. E. Kuchárová

   SK 1 F

   109

   pondelok  16.40–18.10

   streda 16.40 – 18.10

   Mgr. Z. Príhodová

   SK 1 G

   30

   Pondelok /streda

   15:00 – 16:30

   Mgr. J. Sipko

   SK 1 H

   102

   Utorok 15.00-16.30

   Štvrtok 15.00-16.30

   Mgr. J. Šnirc

    

    

   Anglický jazyk -  Stredný kurz, 2. ročník /SK 2/

   KURZ 

   MIESTN.   

   TERMÍN

   VYUČUJÚCI

   SK 2 A

   74, 32

   pondelok 16.40-18.10

   streda  16.40-17.25

              17.25-18.10

   PaedDr. N. Andrejková /74/

   PaedDr. N. Andrejková /74/

   Kevin Macke /32/

   SK 2 B

   104, 32

   utorok 16.40-18.10                      

   štvrtok  16.30-17.15 

               17.25-18.10    

   Mgr. M. Douděrová/104/  

   Mgr. M. Douděrová /104/

   Kevin Macke /32/

   SK 2 C

   78, 32

   pondelok- 15.00-15.45    

                    15.45-16.30  

   streda      15.00- 16.30

   Kevin Macke /32/

   Mgr. E. Girašková /78/

   Mgr. E. Girašková /78/

   SK 2 D

   78, 32

    pondelok 15.00-15.45

                    15.45-16.30

   štvrtok - 16.40-18.10

   Mgr. E. Girašková /78/

   Kevin Macke /32/

   Mgr. E. Girašková /78/

   SK 2 E

   78, 32

   streda 16,40-17,25

   streda 17.25-18.10

   piatok:    15,00-16,40

   Mgr. E. Girašková /78/

   Mark Swanson /103/

   Mgr. E. Girašková /78/

   SK 2 F

   30,32

   utorok      16.40-17.25

   utorok      17.25-18.10

   štvrtok     15,00-16,30               

   Mgr. J. Sipko /30/

   Kevin Macke /32/

   Mgr. J. Sipko /30/    

   SK 2 G

   30, 103

   pondelok 18.20 – 19.05

                 19.05-19.50

   streda     18.20 – 19.50

   Mark Swanson /103/

   Mgr. J. Sipko /30/

   Mgr. J. Sipko /30/

   SK 2  H

   102, 32

   utorok 16:40 – 18:10

   štvrtok 16:40 – 17:25

   štvrtok 17:25 – 18:10

   Mgr. J. Šnirc /102/

   Kevin Macke /32/

   Mgr. J. Šnirc /102/

    

                                              

   Anglický jazyk - Vyšší kurz 1. ročník /VK 1/

   KURZ   

   MIEST.  

   TERMÍN                                           

   VYUČUJÚCI                   

   VK 1 A

   74, 103

   utorok 18.20–19.05

   utorok 19.05–19.50

   štvrtok 16.40–18.10

   PaedDr. N. Andrejková /74/

   Mark Swanson /103/

   PaedDr.. N. Andrejková /74/

   VK 1 B

   78, 103

   pondelok 16:40-18:10

   streda 16:40-17:25

   streda 17.25-18.10

   Mgr. E. Girašková /78/

   Mark Swanson /103/

   Mgr. E. Girašková /78/

   VK 1 C

   82

   Utorok 16.40-17.25

   Utorok 17.25-18.10

   Štvrtok 16.40-18.10

   Mark Swanson /103/

   Mgr. E. Kuchárová /82/

   Mgr. E. Kuchárová /82

   VK1 D

   82

   Utorok 16.40-17.25

   Utorok 17.25-18.10

   Štvrtok 18.20-19.50

   Mgr. E. Kuchárová /82/

   Mark Swanson /103/

   Mgr. E. Kuchárová /82/

   VK 1 E

   30, 103

   utorok 17.25 – 18.10

   utorok 18.10-18.55

   štvrtok 16.40 – 18.10

   Mgr. J. Sipko /30/

   Mark Swanson /103/

   Mgr. J. Sipko /30/

   VK1 F

   30, 103

   Pondelok 17.25-18.10

   Pondelok 18.10-18.55

   Stred 16.40-18.10

   Mark Swanson /103/

   Mgr. J. Sipko /30/

   Mgr. J. Sipko /30/

   VK 1 G

   102

    

   pondelok 16.40 – 18.10

   štvrtok 16.40-17.25

   štvrtok 17.25-18.10

   Mgr. J. Šnirc /102/

   Mgr. J. Šnirc /102/

   Mark Swanson /103/

    


    

   Anglický jazyk -  Vyšší kurz 2. ročník /VK2/

   KURZ   

   MIEST.   

   TERMÍN                                           

   VYUČUJÚCI                  

   VK 2 A

   78, 32

   utorok 18:20-19:50

   štvrtok  18:20-19:50

   Mgr. E. Girašková /78/

   Kevin Macke /32/

   VK 2 B

   110, 32 

   pondelok  15.00-16.30

   štvrtok  15.00-16.30

   O. Simková /110/

   Macke Kevin /32/

   VK 2 C

   110, 32

   pondelok 16.40 – 18.10

   Štvrtok  18.20 – 19.50

   O. Simková /110/

   Kevin Macke /32/

   VK 2 D

   110, 32

   Streda 15.00-16.30

   Piatok 16.40-18.10

   O. Simková /110/

   Kevin Macke /32/

   VK 2 E

   102, 32

   utorok 18:20 –19:50

   piatok 15:00 – 16:30

   J. Šnirc /102/

   Kevin Macke /32/

    

    

                        

   Prípravný kurz na všeobecnú štátnu  jazykovú skúšku  /PK v šjs/

   KURZ  

   MIESTN.    

   TERMÍN                                           

   VYUČUJÚCI                  

   PK A

   110, 32

   pondelok 16.40-18.10

   streda     16.40-18.10

   Macke Kevin /32/

   O. Simková /110/

   PK B

   32, 30

   pondelok   16.40 -18.10

   streda       15.45–17.15

   Mgr. J. Sipko /30/

   Kevin Macke /32/

   PK C

   102, 32

   utorok 15.45-17.15

   piatok  15.00-16.30

   K. Macke /32/

   Mgr. J. Šnirc /102/

    

        

    

   Anglický jazyk - konverzačný kurz na úrovni A2-B1 1 x 90 min.     

   KURZ

   MIESTN.

   TERMÍN                                  

   VYUČUJÚCI                 

    

   Konverz.

   A2-B1

   103

   štvrtok 18.20-19.50 hod.

   Mark Swanson

    

    

    

   Anglický jazyk - konverzačný kurz na úrovni B2-C1 1 x 90 min.     

   KURZ       

   MIESTN.          

   TERMÍN                                  

   VYUČUJÚCI                 

   Konverz.

   B2-C1

   103

   streda 18.20-19.50 hod.

   Mark Swanson