• Kontakt s vyučujúcim e-mailom
     • Kontakt s vyučujúcim e-mailom

     • Vzhľadom na aktuálnu situáciu je síce vyučovanie v kurzoch  prerušené do odvolania, ale s vyučovaním pokračujeme elektronickou formou.  Kvôli ďalším informáciám sa skontaktujte so svojím vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Následne si kontrolujte e-mail /... pre istotu aj SPAM/.

      Odkaz na e-mailové adresy učiteľov ANJ, NEJ, FRJ, RUJ a ŠPJ nájdete nižšie.

      V rámci talianskeho a japonského jazyka sa spoja so svojím kurzom vyučujúci, ktorí v týchto kurzoch vyučujú.

     • Vyučovanie prerušené do odvolania

     • V súlade s nariadením Ústredného krízového štábu SR je vyučovanie plošne vo všetkých školách na území SR, teda aj na  Jazykovej škole, od 30. marca 2020  do odvolania, prerušené. Vyučovanie je nahradené dištančnou formou - elektronickou komunikáciou s vyučujúcimi.  

      Pre ďalšie informácie sledujte našu internetovú stránku.

      Na úradný kontakt využívajte elektronickú komunikáciu e-mailom:

      jspresov@jspresov.sk

      jazykovka.presov@jspresov.sk

     • 12. a 13. marca vyučovanie na Plzenskej 10 neprebieha

     • Riaditeľ Jazykovej školy oznamuje poslucháčom JŠ, resp. ich zákonným zástupcom, že v termíne 12.03. a 13.03.2020 /štvrtok a piatok/ sa vyučovanie v kurzoch neuskutoční. Týka sa to kurzov na Plzenskej 10 a v elokovanom pracovisku ZŠ Bajkalská.

      Kurz ANJ  v elokovanom pracovisku na ZŠ Májové námestie sa uskutoční 12.03. podľa rozvrhu. Za porozumenie ďakujeme.

     • Vyučovanie v elokovanom pracovisku ZŠ Májové námestie 10.3. neprebieha

     • Vyučovanie v elokovanom pracovisku ZŠ Májové námestie 10.3.2020 /utorok/ neprebieha. V kurze Mgr. D. Uličnej sa v uvedenom termíne vyučovanie neuskutoční. Od 11.3. vyučovanie prebieha podľa rozvrhu. Ďakujeme za porozumenie.

     • Výzva na základe usmernenia PSK k šíreniu sa koronavírusu

     • Na základe usmernenia zriaďovateľa Jazykovej školy, Prešovského samosprávneho kraja, Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov vyzýva rodičov neplnoletých poslucháčov školy a zároveň aj všetkých dospelých poslucháčov, ktorí vycestovali počas uplynulých dvoch týždňov do Talianska, prípadne sa dostali do kontaktu s osobami, prichádzajúcimi z uvedenej krajiny, aby kurzy Jazykovej školy v nasledujúcich dvoch týždňoch nenavštevovali. Túto skutočnosť prosíme oznámiť vedeniu školy e-mailom, príp. telefonicky ešte pred konaním vyučovania daného kurzu.

      V prípade, že kmeňová škola, ktorú navštevuje Vaše dieťa, vyhlásila všeobecnú karanténu a prerušila vyučovanie, resp. ak Vás Váš zamestnávateľ dal do karantény, platí obmedzenie aj pre návštevu kurzu na Jazykovej škole. Prosíme danú skutočnosť taktiež oznámiť vedeniu školy. 

      Odporúčame Vám sledovať našu webovú stránku a facebookovú stránku, kde budeme uverejňovať aktuálne informácie o ďalšom postupe v prípade nových skutočností súvisiacich so šírením nákazy.

       

      e-mail:

      jazykovka.presov@gmail.com

      jspresov@jspresov.sk

      tel. 051 77 24 184

      mobil: 0949 311 103

       

     • Mgr. J. Prextová 10.3 a 12.3. nevyučuje

     • Mgr. Jana Prextová /ANJ, elokované pracovisko ZŠ Bajkalská/ v utorok a štvrtok 10.3. a 12.3. z dôvodu PN nevyučuje. V jej kurzoch v uvedených termínoch nebude prebiehať vyučovanie. Za porozumenie ďakujeme.

     • Usmernenie k šíreniu koronavírusu

     • Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov  oznamuje rodičom neplnoletých poslucháčov školy, dospelým poslucháčom a zamestnancom školy, ktorí vycestovali počas jarných prázdnin do oblastí preukázateľne ohrozených koronavírusom, prípadne sa dostali do kontaktu s osobami,
      prichádzajúcimi z preukázateľne rizikových oblastí, aby túto skutočnosť oznámili vedeniu školy v pondelok dňa 09. 03.2020 a v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia iných osôb zvážili účasť na vyučovaní v kurzoch Jazykovej školy.

      Odporúčame sa riadiť usmernením Ministerstva školstva k šíreniu koronavírusu /viď odkaz nižšie/

     • Jarné prázdniny 2020

     • Od 2. do 6. marca 2020 sú v Prešovskom kraji jarné prázdniny. V kurzoch jazykovej školy sa v uvedenom termíne nevyučuje. Vyučovanie pokračuje od 9. marca.