• Interní učitelia:   
      Mgr. Tatiana Miková, momentálne na MD
      Externí učitelia / e-mailový kontakt
      Mgr. Ivana Paulenová ivka.paulenova@gmail.com