• Jazyk:         Ruský
    Ročník:       ZK2
    Termín:      Pondelok       16.40 – 18.10 h
                       Štvrtok     16.40 – 18.10 h
    Miestnosť:      č. 128
    Vyučujúci:     Mgr. M. Bujňáková