•                                                              

    kurz miest. termín vyučujúci
    ZK1 127 

    pondelok, streda

    17.00-18.30 hod.

    Mgr. M. Bujňáková
    ZK1 - 1. ročník základného kurzu

    Vyučujúca: Mgr. M. Bujňáková

    e-mail: miroslava.bujnak@gmail.com