•  


   Interní učitelia ANJ                   /     e-mailový kontakt

   PaedDr. Natália Andrejková

   natalia.andrejkova@gmail.com

   Mgr. Patrícia Gálová

   galova.patricia@gmail.com

   Mgr. Erika Girašková

   iderikema@gmail.com

   Mgr. Eva Kuchárová

   ekucharova@centrum.sk

   Mgr. Marianna Douděrová

   mariannadouderova@gmail.com

   Kevin A. Macke 

   kevamacko@gmail.com

   Mgr. Zuzana Príhodová

   zuzanaprihodova7@gmail.com

   Mgr. Veronika Semancová

   veronikasemancova@gmail.com

   Mgr. Jaroslav Sipko

   jarsip@gmail.com

   Mgr. Juraj Šnirc

   jurosnr@gmail.com

    

    

    

   Externí učitelia ANJ / e-mailový kontakt

   Mark Swanson

   markswanson.gec@gmail.com      
   Mgr. Dagmar Uličná

   ulicna.majovka@gmail.com

   Mgr. Viktória Zozuľaková 

   zozulakovaviktoria@gmail.com