• Zápis

   • Vážení poslucháči Jazykovej školy a vážení záujemcovia o naše jazykové kurzy,

    pri príprave nového školského roka vychádzame z toho, že vzhľadom na aktuálny vývoj situácie bude aj Jazyková škola za stanovených hygienických podmienok od septembra 2020,  podobne ako ostatné školy, znovu otvorená pre verejnosť a kurzy budú prebiehať klasicky, teda prezenčne. Zároveň budeme používať od začiatku školského roka celoplošne vo všetkých kurzoch aj online-platformu Microsoft teams, prípadne ďalšie osvedčené online-platformy. Cieľom je podporiť bežné prezenčné vyučovanie v online-priestore a taktiež v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie mať zabezpečený rýchly prechod na online-vyučovanie.

     

    Zápis do jazykových kurzov na školský rok 2020/2021

    Zápis nových záujemcov o miesto v jazykových kurzoch bude prebiehať takto:

                                                                                                                        

    Spôsob zápisu:           

    1.  elektronicky – do kurzov bez absolvovania vstupného testu - začiatočníci, zaslaním       

                                vyplneného prihlasovacieho formulára a taktiež dokladu  o zrealizovaní 1. platby školného a zápisného             

                                 Termín:           17. - 30. jún 2020

                                         

    2. prezenčne - do všetkých kurzov, v priestoroch Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov

                              Termín:           23. - 24. jún 2020

                              Čas:                 10.00 - 18.00 hod.     /viac informácií viď nižšie/

     

    Zápis do kurzov bez absolvovania vstupného testu - začiatočníci

    žiaci 4. a 5. ročníka ZŠ (pri kurzoch AJ a NJ) – na JŠ budú zaradení do žiackych kurzov tzv. prípraviek s týždennou 3-hodinovou dotáciou (2x 65 min.) Budúci štvrtáci budú zaradení do 1. prípravky (1. ročník základného žiackeho kurzu) a budúci piataci do 2. prípravky (2. ročník základného žiackeho kurzu). V prípade, že máte záujem o to, aby Vaše dieťa navštevovalo prípravný kurz AJ v našich elokovaných pracoviskách (ZŠ Bajkalská resp. ZŠ Májové námestie), uveďte to do poznámky pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára.

    žiaci 6. ročníka ZŠ – na JŠ budú zaradení do klasického 1. ročníka so 4-hodinovou dotáciou týždenne (2x90 min.).

    žiaci od 7. ročníka ZŠ, žiaci SŠ, dospelí, ktorí sú úplní začiatočníci alebo majú veľmi slabé základy a chcú sa v jazyku vzdelávať od 1. ročníka

     

    Ak patríte k vyššie uvedeným skupinám, postupujte nasledovne:

    1. stiahnete si prihlasovací formulár, vypíšete ho
    2. zrealizujete 1. platbu školného
    3. vyplnený prihlasovací formulár (preskenovaný dokument alebo súbor vo Word-e) a doklad o zaplatení 1. platby nám pošlete e-mailom na: jazykovka.zapis@gmail.com  

     

    formulár prihlášky

    info o platbe

     

    Prezenčný zápis do kurzov - všetci záujemcovia (všetky jazyky a všetky ročníky) 

    Zápis prezenčnou formou pre  záujemcov o miesto v kurzoch sa uskutoční v priestoroch Jazykovej školy za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení. Na zápis je potrebné si priniesť rúško (prípadne aj rukavice) a vlastné písacie potreby.