• Na úvodnú hodinu si prineste: 
    -zdravotný dotazník (stiahnuť na stránke školy, podpísaný  zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
    -vyhlásenie o bezinfekčnosti (stiahnuť na stránke školy, podpísaný zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
    -rúško
    -návleky
    -5 eur
    ROZVRHY NIŽŠIE

    Vyučujúci:     Bc. Dušan Cacara
    Jazyk:         Japonský
    Ročník:       ZK2 
    Termín:      Utorok    18.20 – 19.50 h
                      Štvrtok    18.20 – 19.50 h
    Miestnosť:     č. 127