• Na úvodnú hodinu si prineste: 
    -zdravotný dotazník (stiahnuť na stránke školy, podpísaný  zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
    -vyhlásenie o bezinfekčnosti (stiahnuť na stránke školy, podpísaný zákonným zástupcom pri neplnoletých poslucháčoch)
    -rúško
    -návleky
    -5 eur
    ROZVRHY NIŽŠIE

    Jazyk:         Japonský
    Ročník:       ZK1 


    1. ročník základného kurzu japonského jazyka v školskom roku 2020/2021 nebude otvorený z dôvodu nízkeho počtu záujemcov. 

    1.    Bavolár Daniel
    2.    Gurková Alica, MUDr.
    3.    Horňák Daniel
    4.    Krišková Henrieta Anna
    5.    Murguia Sabol Adela


    Vyučujúci:     Bc. Dušan Cacara
    Jazyk:         Japonský
    Ročník:       ZK2 
    Termín:      Utorok    18.20 – 19.50 h
                      Štvrtok    18.20 – 19.50 h
    Miestnosť:     č. 127

    Pozn.: Podmienečne otvorený kurz v septembri – v prípade neschválenia zriaďovateľom z dôvodu nižšieho počtu poslucháčov bude kurz zrušený a vrátené školné.

    1.    Antušová Viktória
    2.    Blaščáková Sabína
    3.    Fabianová Jela
    4.    Furdík Ladislav
    5.    Galdunová Zuzana
    6.    Imrichová Dominika
    7.     Majirská Lenka
    8.    Nazarejová Veronika
    9.    Oľha Ivan
    10.     Pinková Barbora Mária
    11.     Raševová Silvia
    12.     Štecová Jana
    13.    Výbošťoková Viviana