• Harmonogram - školský rok 2020/20210

   • Harmonogram - školský rok 2020/2021

   • Školský rok 2020/2021 sa na Jazykovej škole začína 14. septembra 2020. Vyučovanie v kurzoch sa začne od 14. septembra podľa rozvrhu konkrétneho kurzu. 

    Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov je zaradená do siete škôl a v čase školských prázdnin v jej kurzoch vyučovanie neprebieha.

    Dôležité dátumy a harmonogram školského roku 2020/2021

    10.9.2020

    - zverejnenie rozvrhov

    od 14.9.2020

    - začiatok vyučovania podľa rozvrhu jednotlivých kurzov

    do 26.9.2020 

    - doručenie prihlášky na jesenný termín základnej (B2) a 

    všeobecnej (C1-C2) ŠJS 

    23.10. 2020 

    termín konania písomnej časti štátnych jazykových skúšok

    v jesennom termíne

    29.-30.10.

    2020

    - jesenné prázdniny

    19.-27.11.

    2020

    - predbežný termín konania ústnej časti štátnych jazykových

    skúšok v jesennom termíne

     

    23.12.2020

    - 7.1.2021   

    - vianočné prázdniny /viď nižšie/

    25.1-29.1.2021

    - polročné testy 

    jan./feb. ´21

    - možnosť pristúpenia do kurzov k polroku 

    1.2.2021

    - polročné prázdniny /viď nižšie/

    22.2

    26.2.2021

    - jarné prázdniny /viď nižšie/

    31.3.2021

    - posledný termín doručenia prihlášok na základnú a všeobecnú 

    štátnu jazykovú skúšku na jarný termín 2021

    1.-6.4.2021

    - veľkonočné prázdniny /viď nižšie/

    23.4. 2021

    písomná časť štátnych jazykových skúšok

    jarnom termíne 2020

    24.5.-4.6.2021

    ústna časť štátnych jazykových skúšok

    /presné termíny určia skúšobné komisie/

    3.6. 2021

    - predbežný termín záverečných testov v 2. ročníkoch 

    základných, stredných a vyšších kurzov ANJ

    21. - 25.6.

    2021

    - predbežný termín zápisu nových poslucháčov do prvých a

    vyšších ročníkov Jazykovej školy na šk. rok 2021/2022

    30. jún 2021

    záver školského roka 2020/2021

     Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

     

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    jesenné

    28. október 2020 (streda)

     

    29. október – 30. október 2020

    2. november 2020 (pondelok)

    vianoč

    22. december 2020 (utorok)

    23. december 2020 – 7. január 2021

    8. január 2021 (piatok)

    polročné

    29. január 2021 (piatok)

    1. február 2021 (pondelok)

    2. február 2021 (utorok)

    jar

    Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

     

    12. február 2021

    (piatok)

    15. február –

    19. február 2021

    22. február 2021

    (pondelok)

    Košický kraj, Prešovský kraj

    19. február 2021 (piatok)

    22. február – 26. február 2021

    1. marec 2021 (pondelok)

    Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

    26. február 2021 (piatok)

    1. marec –

    5. marec 2021

    8. marec 2021

    (pondelok)

    veľkonoč

    31. marec 2021 (streda)

    1. apríl – 6. apríl 2021

    7. apríl 2021 (streda)

    letné

    30. jún 2021 (streda)

    1. júl – 31. august 2021

    2. september 2021 (štvrtok)