• Harmonogram - školský rok 2018/2019

   • Harmonogram - školský rok 2018/2019

   •  Školský rok 2018/2019 sa na Jazykovej škole začína 5. septembra 2018. Vyučovanie v kurzoch sa začne od 5. septembra podľa rozvrhu konkrétneho kurzu. 

    Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov je zaradená do siete škôl a v čase školských prázdnin v jej kurzoch vyučovanie neprebieha.

    Dôležité dátumy a harmonogram školského roku 2018/2019

    28.8.-3.9.2018

    - dodatočný zápis; vstupné testy; konzultácie s vyučujúcimi podľa aktuálne 

    zverejneného časového harmonogramu 

    3.9.2018

     zverejnenie rozvrhov /vo večerných hodinách/

     

    od 5.9.2018

    - začiatok vyučovania podľa rozvrhu jednotlivých kurzov

    26.9.2018 

    - posledný termín doručenia prihlášky na jesenný termín základnej (B2) a všeobecnej (C1-C2) štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka

    2.10.2018

    doručenie prihlášky na skúšky Goethe-Zertifikat v termíne 12.10.2018

    12.10.2018

    termín skúšok Goethe-Zertifikat

    19.10. 2018 

    termín konania písomnej časti štátnych jazykových skúšok v jesennom

    termíne /jazyk anglický B2, C1/

    29.10.2018

    doručenie prihlášky na skúšky Goethe-Zertifikat v termíne 10.11.2018

    31.10.-2.11.2018

    - jesenné prázdniny

    10.11.2018 /sobota/

      termín skúšok Goethe-Zertifkat

    20.-23.11.2018

    - termín konania ústnej časti štátnych jazykových skúšok v jesennom

    termíne / jazyk anglický - úroveň B2; C1-C2/

    26.11.2018

    doručenie prihlášky na skúšky Goethe-Zertifikat v termíne 7.12.2018

    7.12.2018

    Termín skúšok Goethe-Zertifikat

    december 2018

    - zverejnenie termínov skúšok Goethe-Zertifikat na rok 2019

    27.12.´18 - 7.1.´19   

    - vianočné prázdniny

    január 2019

    - polročné testy 

    január/február 2019

    - možnosť pristúpenia do kurzov k polroku 

    1.2.2019

    - polročné prázdniny

    18.- 22.2.2019

    - jarné prázdniny

    8.3.2019

    - skúška Goethe-Zertifikat B1, B2, C1

    29.3.2019

    - posledný termín doručenia prihlášok na základnú a všeobecnú štátnu

    jazykovú skúšku na jarný termín 2019

    18.-23.4.2019

    - veľkonočné prázdniny

    do 23.4.2019

    - prihlásiť sa na skúšku Goethe-Zertifikat na termín 3.1.2019

    26.4. 2018

    - písomná časť štátnych jazykových skúšok v jarnom termíne 2019

    3.5.2019

    - skúšky Goethe-Zertifikat B1, B2, C1

    23.5.-4.6.2019

    - ústna časť štátnych jazykových skúšok /presné termíny určia

    skúšobné komisie/

    do 3.6.2019

    - prihlásiť sa na termín skúšky Goethe-Zertifikat 15.6.

    5. jún 2019

    - termín záverečných testov v 2. ročníkoch základných, stredných

    a vyšších kurzov

    15.6.2019

    - skúšky Goethe-Zertifikat B1, B2, C1

    20. - 24.6.2019

    - termín zápisu nových poslucháčov do prvých a vyšších

    ročníkov Jazykovej školy na šk. rok 2019/2020

    28. jún 2019

    záver školského roka 2018/2019

     

     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania

    pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania

    po prázdninách

    jesenné

    30. október 2018

    (utorok)

    31.10. - 2.11.2018

    5. november 2018

    (pondelok)

    vianočné

    21. december 2018

    (piatok)

     27.12. 2018 -7.1.2019

     8. január 2019

     (utorok)

    polročné

    31. január 2019

    (štvrtok)

     1.2.2019

     (piatok)

     4. február 2019

     (pondelok)

     

    jarné

     

    Prešovský kraj

    15. február 2019

    (piatok)

     18.2. -  22.2.2019

     25. február 2019

     (pondelok)

     

    veľkonočné

    17. apríl 2019

    (streda)

     18.4. – 23.4.2019

     24. apríl 2019

     (streda)

    letné

    28. jún 2019

    (piatok)

     1.7. - 31.8.2019

     2. september 2019

     (pondelok)